hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5
Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5
Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5
Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5
Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5
Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5

Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5

- Tên SP: Hộp số

- Mã SP: RXW070A-L1-7-2P-S5

- Tỷ lệ truyền : 1/7

- Xuất xứ: CST - Taiwan

Liên hệ

Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5

- Tên SP: Hộp số

- Mã SP: RXW070A-L1-7-2P-S5

- Tỷ lệ truyền : 1/7

- Xuất xứ: CST - Taiwan

Reducer RXW070A-L1-7-2P-S5

Motor servo EM3A-08ATA241

Motor servo EM3A-08ATA221

Motor servo EM3G-13ATA244

Servo driver BSD-100B10B03A

Servo driver ED3S-04AEA 

Servo driver BSD-100B10B03A

Servo driver SV600PS2R8I

Servo driver ED3L-01AEA

Servo driver ED3L-04AEA

Servo driver ED3L-15AEA

Servo driver ED3L-08AEA

脉冲型MSMJ042G1V+MBDKT2510E
400W(大愦量)
          通用型MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1
          脉冲型MHMJ042G1U+MBDKT2510E
          带刹车MHMJ042G1V+MBDKT2510CA1
          脉冲型MHMJ042G1V+MBDKT2510E
750W(小愦量)
          通用型MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1
          脉冲型MSMJ082G1U+MCDKT3520E
          带刹车MSMJ082G1V+MCDKT3520CA1
          脉冲型MSMJ082G1V+MCDKT3520E
750W(大愦量)
          通用型MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1
          脉冲型MHMJ082G1U+MCDKT3520E
          带刹车MHMJ082G1V+MCDKT3520CA1
          脉冲型MHMJ082G1V+MCDJT3520E

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng