hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pressure Switch M6.170.0317
Pressure Switch M6.170.0317
Pressure Switch M6.170.0317
Pressure Switch M6.170.0317

Pressure Switch M6.170.0317

- Tên SP:  Công tắc áp lực

- HDM-Nr: M6.170.0317

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pressure Switch

M6.170.0317

- Tên SP:  Công tắc áp lực

- HDM-Nr: M6.170.0317

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Pressure Switch M6.170.0317

Adjusting Spindle MV.027.309

Spindle MV.027.309

Gear MV.001.888

Potention MV.003.648

Bearings DS MV.038.637

Bearings MV.038.637

Tooth lock washer F2.020.006/04

Tooth lock washer F2.020.006

Adjusting Spindle F2.030.193F/01

Adjusting Spindle F2.030.193F

Spindle DS.340.411F/01

Spindle DS.340.411F

Electrical Half 92.109.1311

Control Valve TT.161.355.003

Level Sensor 065.155.303

Wash Up Lever M2.205.130S/03

Lever M2.205.130S

Front plate cpl M2.205.130S

Lever MV.022.609

Drive shaft F2.028.521/04

Drive shaft F2.028.521

High Temp Grease 00.580.7973

Grease 00.580.7973

Grease 00.580.7972

Pressure filter cpl 00.580.4782

Oil Pump Motor 81.126.131

Motor 81.126.131

Pressure Valve M2.148.1071

Pressure Valve F2.148.1071

Pressure Valve M2.148.1061

Rubber washup blade 41.010.180

Valve 98.184.1051

Valve 61.184.1051

Filter 71.102.1911

C2.122.1311 Sensor

C3.010.146 Bearing bolt

66.010.356 Guide block

87.010.201 Adjusting worm gear

C3.010.118 Support DS

C3.010.123 Lever DS

66.030.028 Journal OS

82.030.303 Journal

00.580.0188 O-seal

82.030.305 Gear

87.005.008 Gripper bar

C6.011.122 Needle bearing F-211133.3

00.550.0071 Axial bearing disc AS1528

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0006 Needle bushing HK1612-AS1

S9.030.234 Intermediate gear

00.550.0435 Needle bushing HK1812-AS1

00.550.0514 Needle bushing HK3020.2RS-AS1

F4.515.817 Chain guide

F4.515.820 Stud bolt

F4.515.517 Sprocket wheel

F4.515.519 Chain guide

F4.515.507 Roller chain

F4.515.508 Roller chain

F4.515.509 Roller chain

F4.515.503 Threaded bolt

00.550.1225 Needle bushing HK2524.2RS-AS1

F2.017.130 Sprocket wheel shaft

F2.017.139 Sprocket wheel

00.520.1498 Bearing 6209-2RS

F2.017.131 Sprocket wheel

00.550.0514 Needle bushing 

F2.017.133 Flange

F2.017.106 Chain deviator

F2.017.141 Chain guide

F2.017.129 Chain deviator

F2.017.135 Bearing bracket

F2.017.107 Chain deviator

F2.017.140S Guide tube

F2.017.145 Support

91.090.810F Base plate cpl

00.783.0118 Sensor

C4.002.502 Gasket

C4.002.504 Gasket

00.580.4782 Pressure lter cpl

00.580.1558 Filter cartridge

00.580.6612 O-seal

00.580.7168 O-seal

81.126.131 oil pump Motor

M8.126.1031 Sensor

F2.028.502 Connection plate

00.580.1612 Flat gasket

00.580.3097 Union joint

00.520.0660 bearing 6004-2RS

F2.028.525 Driver

F2.028.523 Rotary valve

F2.028.524 Cover plate

F2.028.522 Pulley

F2.028.521 Drive shaft

00.520.0660 bearing

00.471.0170 Spiral hose

F2.028.570 Lever

00.520.1263 Bearing 626-2RS

F2.028.551 Pulley

F2.028.552 Bearing bolt

00.530.0676 Cylinder bearing

F2.028.553 Bearing bolt

F2.028.305 Pin

F2.028.571 Tension spring

F2.028.572 Pin

F2.028.020 Pillow block

F2.028.021 Eccentric

00.520.0660 Bearing 6004-2RS

F2.028.024 Sleeve

00.520.0659 Bearing 6003-2RS

F2.028.023 Pulley

F2.028.011 Pulley

F2.028.025 Support

00.520.1263 Bearing 626-2RS

F2.020.002S Infeed roller OS

F2.020.001S Infeed roller DS

F2.020.005 Shaft

00.520.2422 Bearing 6003-2RZ

F2.020.004 Pillow block

00.520.2424 Bearing

F2.020.006 Tooth lock washer

00.530.0234 Spring pin

F2.020.007 Toothed belt

F2.020.008 Stretching roller

00.520.2630 Bearing 6002-2RZ

F2.020.043 Spacer ring

F2.020.044 Eccentric bolt

F2.020.058S Nozzle cpl

00.580.3798 Union joint

 

C5.028.710F Rear edge blower

C5.028.710 Air-blast nozzle

00.510.0090 Circlip

00.520.1793 Shim ring

01.016.024 Compression spring

41.028.714 Guide bush

C5.028.711 Air-blast nozzle holder

00.530.0234 Spring pin

41.028.713 Knurled nut

00.580.2677 Hose nozzle

C5.028.719 Connecting tube

00.530.0489 Hose clamp

00.471.0104 Spiral hose

00.471.0022 Hose

00.471.0025 Hos

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng