hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Press Sensor F2.110.1941
Press Sensor F2.110.1941
Press Sensor F2.110.1941
Press Sensor F2.110.1941

Press Sensor F2.110.1941

- Tên SP: Cảm biến áp suất

- HDM-Nr: F2.110.1941

  Mã mới: 91.110.1381

  Mã cũ: M2.184.119

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102. SM102, SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS F7.034.140B-001/01 - 90B14

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

  Press Sensor     F2.110.1941  

- Tên SP: Cảm biến áp suất

- HDM-Nr: F2.110.1941

  Mã mới: 91.110.1381

  Mã cũ: M2.184.119

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102. SM102, SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS F7.034.140B-001/01 - 90B14

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Press Sensor F2.110.1941

Sensor F2.110.1941

Sensor 91.110.1381

Sensor M2.184.119

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591 /05

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

F2.016.515 By-pass valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

M2.184.1121 4/2-way valve

M2.184.1111 4/2-way valve

F4.335.031 Valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

C2.184.1071 Directional control valve

61.335.004 3/2-way valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

C5.016.216 /01 Stud bolt

C5.016.223 / Eccentric

C5.016.231 /03 Bearing

C5.016.232 /02 Bearing OS

C5.016.240 / Support

C5.016.240 /03 Support

C5.016.248 / Pin

C5.016.249 / Pin

C5.016.249 /02 Pin

M9.005.405F Roller lever cpl

M2.011.032S Gripper operating shaft cpl

M2.011.120 Roller lever

00.550.1471 Cam follower

M4.011.127 Torsion bar spring

C3.011.150 Gasket

00.600.0180 Lubricating nipple

L2.011.138 Sleeve

M1.005.428F Gripper housing cpl

G2.011.128 Gripper holder

G2.011.125 Clamping piece

M1.005.627 Gripper

M4.005.426 Compression spring

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng