hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Potentiometer MV.021.173
Potentiometer MV.021.173
Potentiometer MV.021.173
Potentiometer MV.021.173

Potentiometer MV.021.173

- Tên SP: Triết áp

- HDM-Nr: MV.021.173

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Potentiometer MV.021.173

- Tên SP: Triết áp

- HDM-Nr: MV.021.173

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

MV.021.173

triết áp  MV.021.173

Potentiometer MV.021.173

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  MV.057.334

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

CD 102    C4.313.109 /    Compression spring
CD 102    C4.313.111 /07    Gripper holder
CD 102    C4.313.112 /01    Screw Q1
CD 102    C4.313.113 /    Grub screw
CD 102    C4.313.113 /04    Grub screw Q1
CD 102    C4.313.120 /01    Sheet support
CD 102    C4.313.206 /    Lever
CD 102    C4.313.207 /01    Spring
CD 102    C4.313.207 /06    Spring
CD 102    C4.313.208 /01    Plate
CD 102    C4.313.208N/    Plate
CD 102    C4.313.210 /    Pin
CD 102    C4.313.217 /    Pin
CD 102    C4.313.218 /    Shim plate
CD 102    C4.313.219 /02    Shim plate
CD 102    C4.313.219 /03    Shim plate
CD 102    C4.313.222 /01    Shim plate 0.05
CD 102    C4.313.407 /01    Pin
CD 102    C4.313.408 /    Spindle
CD 102    C4.313.413 /    Support
CD 102    C4.313.414 /    Pin
CD 102    C4.313.416 /    Compression spring
CD 102    C4.313.508 /02    Roller lever
CD 102    C4.372.005 /    Shaft Rd 25.3 DIN668
CD 102    C4.372.006 /    Front lay cam
CD 102    C4.372.012 /    Gear
CD 102    C4.372.105N/    Front lay
CD 102    C4.372.106F/02    Roller lever cpl
CD 102    C4.372.338 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.383F/04    Separator spring DS
CD 102    C4.372.384F/04    Separator spring OS
CD 102    C4.372.394 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.395 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.396 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.404 /01    Guide
CD 102    C4.372.405 /01    Support
CD 102    C4.372.405 /02    Support DS
CD 102    C4.372.409 /    Pin
CD 102    C4.372.410 /    Compression spring
CD 102    C4.372.411 /    Guide pin
CD 102    C4.372.415 /    Support OS
CD 102    C4.372.503 /02    Tube
CD 102    C4.400.403F/    Brush roller
CD 102    C4.416.104 /01    Adjusting lever
CD 102    C4.416.108 /01    Pin
CD 102    C4.416.112 /    Spring rod
CD 102    C4.416.122 /    Bearing bush
CD 102    C4.508.315 /03    Footboard
CD 102    C4.508.801S/    Footboard
CD 102    C4.582.043 /    Gear
CD 102    C4.721.013 /    Pin
CD 102    C4.721.019 /    Pin
CD 102    C4.721.044 /    Washer
CD 102    C4.721.045 /    Shaft
CD 102    C4.721.045 /01    Shaft
CD 102    C4.721.046 /    Washer
CD 102    C4.721.050 /    Gear
CD 102    C4.721.054 /01    Gear
CD 102    C4.721.055 /    Gear
CD 102    C4.721.056 /    Gear
CD 102    C4.721.057 /01    Gear
CD 102    C4.721.060 /04    Washer
CD 102    C4.721.063 /    Bush
CD 102    C4.721.072F/    Doctor blade cpl
CD 102    C4.721.073 /    Pin
CD 102    C4.721.074 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.075 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.077F/    Doctor blade cpl
CD 102    C4.721.078 /01    Screw
CD 102    C4.721.091 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.092 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.106F/    Doctor blade
CD 102    C4.721.709 /    Diaphragm pump
CD 102    C4.721.735 /    O-seal
CD 102    C4.721.736 /    O-seal
CD 102    C5.005.280 /02    Gear
CD 102    C5.006.417 /01    Clamping eccentric
CD 102    C5.006.431 /01    Clamping bolt
CD 102    C5.006.522 /    Compression spring DIN17223-Dr4,25
CD 102    C5.006.907 /    Axle-mounted disc
CD 102    C5.006.919 /03    Thrust collar
CD 102    C5.007.401 /    Support
CD 102    C5.012.012 /01    Bearing bolt
CD 102    C5.012.085S/     Angle
CD 102    C5.012.376 /01    Gasket OS
CD 102    C5.012.376 /03    Gasket OS
CD 102        Gasket OS - 4 holes
CD 102    C5.012.377 /01    Gasket DS
CD 102    C5.012.377 /02    Gasket DS
CD 102    C5.012.377 /03    Gasket DS
CD 102    C5.013.402 /01    Stopper
CD 102    C5.013.403 /01    Guide plate
CD 102    C5.016.104 /01    Adjusting lever
CD 102    C5.016.108 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.016.110 /01    Pin
CD 102    C5.016.111 /    Washer
CD 102    C5.016.113 /    Compression spring
CD 102    C5.016.119 /    Pin
CD 102    C5.016.121 /03    Spindle
CD 102    C5.016.122 /    Plate
CD 102    C5.016.123 /    Plate
CD 102    C5.016.138 /02    Pin
CD 102    C5.016.142 /    Chain guide
CD 102    C5.016.143 /    Sprocket wheel
CD 102    C5.016.216 /01    Stud bolt
CD 102    C5.016.223 /    Eccentric
CD 102    C5.016.231 /03    Bearing
CD 102    C5.016.232 /02    Bearing OS
CD 102    C5.016.240 /    Support
CD 102    C5.016.240 /03    Support
CD 102    C5.016.248 /    Pin
CD 102    C5.016.249 /    Pin
CD 102    C5.016.249 /02    Pin
CD 102    C5.016.249 /03    Pin
CD 102    C5.016.250 /    Intermediate gear
CD 102    C5.016.271 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.272 /    Tilting lever
CD 102    C5.016.281 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.289 /    Tube
CD 102    C5.016.291 /01    Leg spring
CD 102    C5.016.292 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.406 /01    Gear
CD 102    C5.016.421 /02    Guide rail
CD 102    C5.016.422 /01    Guide rail
CD 102    C5.016.426 /03    Gear
CD 102    C5.016.428 /    Hickey remover
CD 102    C5.016.502 /    Valve
CD 102    C5.016.616 /01    Angle
CD 102    C5.016.659 /    Tension spring
CD 102    C5.016.661S/01    Diagonal blower
CD 102    C5.016.664 /    Nut
CD 102    C5.016.667 /    Wire
CD 102    C5.016.667 /01    Wire
CD 102        Wire 1mm
CD 102    C5.017.141 /    Chain guide
CD 102    C5.017.354 /    Pillow block
CD 102    C5.017.355 /01    Adjusting spindle
CD 102    C5.017.403 /    Cover DS
CD 102    C5.017.706 /    buide pin
CD 102        Guide pin
CD 102    C5.017.706 /01    Guide pin
CD 102    C5.017.707 /    Roller
CD 102    C5.020.016 /02    Shaft
CD 102    C5.020.018 /01    Stretching roller
CD 102    C5.020.021 /01    Roller
CD 102    C5.020.022 /02    Bearing bolt
CD 102    C5.028.016F/03    Eccentric bolt
CD 102    C5.028.022 /    Adjusting lever
CD 102    C5.028.031F/    Guide shaft
CD 102    C5.028.033S/    Guide tube
CD 102    C5.028.039 /01    Rod
CD 102    C5.028.052 /    Snap-in blocking piece
CD 102    C5.028.053 /01    Compression spring


 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng