hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pnuematic spring 00.580.7198/
Pnuematic spring 00.580.7198/
Pnuematic spring 00.580.7198/
Pnuematic spring 00.580.7198/

Pnuematic spring 00.580.7198/

- Tên SP: Tay piston gas 

- Mã HDM-Nr: 00.580.7198/

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Piston gas, tay gas 

Pnuematic spring 2613NE

Pnuematic spring 00.580.7198/

Heidelberg CD102 Feed Drum Guard Gas Strut

Feed Drum Guard Gas Strut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flat Board    00.780.1171/    Commutator carbon LDN15 BG530 6,4X20X25
Flat Board    00.780.1326/    Speed control 207UC/6616
Flat Board    00.780.1329/    Tachometer generator 2034 B 015 G Y 169
Flat Board    00.780.1504/    Lamella 300 x 32 x 1
Flat Board    00.780.1786/    Lamp 064.00.1031  24V/1,2W
Flat Board    00.780.2128/    Commutator carbon
Flat Board    00.780.2291/    Commutator carbon EDNX160 8X16X23 HB15
Flat Board    00.780.2292/    Carbon brushes
Flat Board    00.780.2313/    Lampholder for signa 067.00.0250 TEC rot
Flat Board    00.780.2372/    Commutator carbon GNF 80 BM. 18011119
Flat Board    00.780.2797/    Lamella
Flat Board    00.780.3438/    Slip ring carbons 12,5/6,4/20hb26
Flat Board    00.780.3684/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.3928/    Commutator carbon 10x12x25
Flat Board    00.780.3986/    Commutator carbon 8x16x23 18013651 BM
Flat Board    00.781.6721/    Fuse 15,0  AT    80V
Flat Board    00.783.3332/    Auxiliary switch ZB5AZ105 Kontaktblock
Flat Board    00.785.0712/    Flat module EAK2
Flat Board    MV.051.056 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.057 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.081 /    Palm button
Folder    ZN.650661336    Folding hook

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng