hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic Spring 00.580.5622
Pneumatic Spring 00.580.5622
Pneumatic Spring 00.580.5622
Pneumatic Spring 00.580.5622

Pneumatic Spring 00.580.5622

- Tên SP: Tay gas

- HDM-Nr: 00.580.5622

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pneumatic Spring

00.580.5622

- Tên SP: Tay gas

- HDM-Nr: 00.580.5622

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Pneumatic Spring 00.580.5622

Pull rail C5.072.605

Jounal box M2.010.095

Pneumatic Spring F7.017.737

Shaft cpl 82.010.207S

Shaft cpl MV.034.255

Shaft cpl 82.010.204S

71.010.044S Journal box OS

71.010.046S Journal box OS

71.010.047S Journal box OS

71.010.048S Journal box OS

82.010.206S Shaft cpl

82.010.204S Shaft cpl

82.010.207S Shaft cpl

00.785.1086 Module

L4.145.3536 Optocoupler

00.783.0628 Module

00.785.0250 Flat module

00.785.1246 Module

00.785.1275 Module

L4.145.3536 Optocoupler

00.785.1366 Flat module

00.783.0841 Power supply

00.781.4704 Steck Fuse

00.783.0105 Motor contactor

C2.115.1421 Axial fan

91.142.3051 Clamping bar

91.144.3861 Circui breaker

L4.014.719 Guide

L4.014.718 Gripper

L4.014.703 Stud bolt

L4.014.720 Pin

L4.014.708 Washer

L4.014.706 Pin

00.580.3909 Pneumatic cylinder

 

M2.010.001F Retention piece cpl

L2.010.336 Spring bolt

L2.205.011 Compression spring

00.530.0238 Spring pin

00.530.0021 Belleville washer

00.580.0826 Lubrication-free bushing

M2.010.098 Journal box OS

00.530.0159 Spring pin

00.530.0282 Spring pin

M4.010.050 Distance pin

M2.010.097 Journal box DS

M2.010.096 Journal box OS

M2.010.095 Journal box DS

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng