hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic spring 00.580.4271
Pneumatic spring 00.580.4271
Pneumatic spring 00.580.4271
Pneumatic spring 00.580.4271

Pneumatic spring 00.580.4271

- Tên SP: Pneumatic spring

- HDM-Nr: 00.580.4271 

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

Pneumatic spring 00.580.4271    

Pneumatic spring 00.580.4271 

Piston gas 00.580.4271 

Tay gas 00.580.4271 

Ty hơi 00.580.4271 

 00.783.0181 Sensor

S9.451.934 Stop OS

S9.451.933 Stop DS

C6.335.005 vavle

PL.525.2021 valve

PL.051.0002 Filter

S9.451.930F Inking roller guard

S9.451.932S Guard plate OS

S9.010.009 Bearing housing

00.520.0856 Grooved ball bearing

S9.010.114 Gear

00.520.0262 Allen screw

00.580.0028 Safety washer Rondelle

71.010.021F Bearing flange

00.580.4364 NBR O-seal Joint

00.580.0189 Hickey remover

71.010.029 Swiveling lever DS

10 71.010.027 Swiveling lever DS

11 71.010.024 Distance washer

11.1 71.010.025 Distance washer

71.010.026 Distance washer

71.010.197 Distance washer

71.010.199 Distance washer

71.010.023 Washer

00.520.3080 Allen screw

C8.010.028 lever OS

71.010.030 lever OS

66.010.103Washer

66.010.104 Washer

00.520.0650 Grub screw

00.250.0171 Swivelling screw-fitting

S9.010.012Protective sleeve

00.540.0276 Allen screw

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng