hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic cylinder M4.334.009
Pneumatic cylinder M4.334.009
Pneumatic cylinder M4.334.009
Pneumatic cylinder M4.334.009

Pneumatic cylinder M4.334.009

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: M4.334.009

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pneumatic cylinder M4.334.009

Pneumatic cylinder M4.334.009

Cylinder M4.334.009

Xy lanh khí M4.334.009

Piston M4.334.009

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: M4.334.009

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

M4.334.009 Pneumatic cylinder

61.110.1341 Module SUM

00.580.2296 Viscometer

C4.024.010F Key

F2.024.204 Adjustment lever

L2.146.7113 Sensor

C5.196.0324 Sensor

C2.142.1191 Sensor

C5.196.0230 Housing cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0238 Switch

C5.196.0221 Sensor

C5.196.0252 Housing cover

C5.196.0284 Controller

C5.196.0260 Housing cover 

C5.196.0293 Inductive sensor

C5.196.0276 Membrane keyboard

C5.196.0272 Electronic system

C5.196.0273 EPROM module, progr

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0281 Manometer

C5.196.0245 Stop lever cpl

C5.196.0310 Housing cpl

C5.196.0313 Piston

C5.196.0324 Sensor

C5.196.0233 Cam disc cpl

F2.145.7123 Sensor

00.783.0462 Sensor

00.783.0462 Công tắc

00.783.0462  Cảm biến

00.783.0462 Sensor EMECH SWIT POS

MV.062.400 Sensor

00.780.0280 Position Switch

00.780.0280 Sensor 

M2.145.1182 Sensor 

71.186.5172 Potentiometer

93.007.902 Motor bracket

82.030.308 Motor

C8.007.401 Support

61.110.1611 Sensor

M3.072.3135  Encoder 

G4.110.2581  Encoder 

F2.072.114 Motor bracket EN1563-EN-GJS-400-15

F2.072.165 Bearing bracket DS

G2.144.1141 Servo-drive

G4.110.2581 Sensor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng