hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic cylinder G4.334.004
Pneumatic cylinder G4.334.004
Pneumatic cylinder G4.334.004
Pneumatic cylinder G4.334.004
Pneumatic cylinder G4.334.004
Pneumatic cylinder G4.334.004
Pneumatic cylinder G4.334.004
Pneumatic cylinder G4.334.004

Pneumatic cylinder G4.334.004

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: G4.334.004

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS CD.010.450B-001/01 - 7

- Xuất xứ: Heidelberg

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: G4.334.004

Pneumatic cylinder G4.334.004/04

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: G4.334.004

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS CD.010.450B-001/01 - 7

- Xuất xứ: Heidelberg

00.250.0171/   Swivelling screw-fitting 504 401

00.250.0443/   Tapered ring 404.611

00.250.0445/   Hose line 734.340K

00.250.0448/   O-seal R  6  x1,5

00.250.0456/   Threaded piece 408.023

00.250.0484/   Sleeve insert 406.603

00.250.0485/   Tapered ring 406.611

00.250.0486/   Sleeve screw 406.612-M10x1

00.250.0493/   Elbow DY 962

00.250.0495/   Annular gear pump 143 012 005

00.250.0647/   Filter 213870

00.250.0668/05           4/2-way valve 161-140-074+XXX

            4/2-way valve 161-140-075+XXX

00.250.0690/   Lever P-151/U6 996 00

00.250.0705/   Connecting piece 412 938

00.250.0721/02           Sensor EMECH SWIT PRES

00.250.0721/03           Sensor EMECH SWIT PRES

00.250.0722/02           Sensor EMECH SWIT PRES

00.250.0805/              Swivelling screw-fitting 508 024

00.250.0890/01          Gear pump 143 011 161

00.250.0959/              Distributor 343 518

00.250.0970/01           Annular gear pump 143 011 251

00.250.0989/02           Distributor 345 574

00.250.0990/01           Distributor 345 557

00.250.1053/03           Sensor EMECH SWIT PRES

00.250.1096/01           Union joint 455-529-048-VS

00.250.1142/   Swivelling screw-fitting

00.250.1152/   Plug-type hose coupling 404-003-VS

00.270.0035/   V-ribbed belt 12PL3327-B/C

00.270.0047/   V-ribbed belt 10PJ1168-D

00.270.0050/   V-ribbed belt 12PL2921-B

00.270.0051/   V-ribbed belt 12PL4622-B/C

00.270.0052/   V-ribbed belt 20PL2362-B

00.270.0055/   V-ribbed belt 12PL2134-B

00.270.0057/   V-ribbed belt 24PJ-1397-D

00.270.0072/   V-ribbed belt 16PJ1321-D

00.270.0084/   V-ribbed belt 19PL2134-A

00.270.0086/   V-ribbed belt 15PL1715-A

00.270.0087/   V-ribbed belt 12PL3696-B/C

00.270.0088/   V-ribbed belt 24PJ-2936-E

00.270.0089/   V-ribbed belt 24PJ-1244-D

00.270.0090/   V-ribbed belt 24PJ-1473-D

00.270.0091/   Wide V-belt 28x 8x 900Li

00.270.0092/   Wide V-belt 37x10x1060Li

00.270.0093/   Wide V-belt 47x13x1180Li

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng