hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic cylinder G2.334.01
Pneumatic cylinder G2.334.01
Pneumatic cylinder G2.334.01
Pneumatic cylinder G2.334.01

Pneumatic cylinder G2.334.01

- Tên SP: Pneumatic cylinder

- Mã HDM-Nr: G2.334.010

- Kích thước: D32 x H1515

- Ứng dụng: Heidelberg Sm52, PM52

- Xuất xứ: Germany - BH 01 năm

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: G2.334.010

Pneumatic cylinder G2.334.010

cylinder G2.334.010

SM2. PM52

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM 52    G1.007.015 /01    Positioning foil
SM 52    G1.007.514 /    Pointer
SM 52    G1.011.173N/    Cylinder jacket
SM 52    G1.011.273N/01    Cylinder jacket
SM 52    G1.011.273N/02    Cylinder jacket
SM 52    G1.014.701 /    Guide bar
SM 52    G1.156.3031/    Venturi unit rechts
SM 52    G1.187.1926/    Heat exchanger
SM 52    G1.215.801 /    Power mains
SM 52    G2.006.003F/09    Clamp cpl
SM 52    G2.006.018 /    Washer
SM 52    G2.006.038 /    Leaf spring
SM 52    G2.006.038 /01    Leaf spring
SM 52    G2.006.050F/06    Blanket cylinder guar GummituchzylSchutz
SM 52    G2.007.044 /02    Rod
SM 52    G2.007.054 /02    Leaf spring
SM 52    G2.007.066 /01    Headless screw M 6x30
SM 52    G2.007.504 /    Adjusting spindle
SM 52    G2.007.506 /    Threaded bushing
SM 52    G2.007.506 /03    Threaded bushing
SM 52    G2.007.513F/04    Centering flange
SM 52    G2.007.520 /01    Clamping disc
SM 52    G2.007.521 /01    Compression spring
SM 52    G2.007.556 /    Pin
SM 52    G2.007.557 /    Pin
SM 52    G2.008.110S/01    Spindle
SM 52    G2.008.112 /02    Ink fountain divider
SM 52        Ink fountain divider  DS
SM 52    G2.008.112 /04    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.113 /01    Ink fountain divider
SM 52        Ink fountain divider OS
SM 52    G2.008.113 /03    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.309 /02    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.310 /02    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.311 /    Compression spring
SM 52    G2.008.312 /02    Pin
SM 52    G2.008.313 /02    Fixing plate
SM 52    G2.008.316 /    Leaf spring
SM 52    G2.009.007 /    Torsion spring
SM 52    G2.009.009F/    Journal cpl
SM 52    G2.009.010 /04    Journal OS
SM 52    G2.009.303 /02    Shaft
SM 52    G2.009.304 /02    Bush
SM 52    G2.009.305 /01    Washer
SM 52    G2.010.009 /01    Journal box DS
SM 52    G2.010.010 /01    Journal box OS
SM 52    G2.010.011 /    Journal box DS
SM 52    G2.010.025 /10    Journal box DS
SM 52    G2.010.026 /09    Journal box OS
SM 52    G2.010.036 /04    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.037 /02    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.037 /04    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.041 /    Block
SM 52    G2.010.042 /01    Spring bolt
SM 52    G2.010.046 /04    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.050 /    Connecting link
SM 52    G2.010.051 /01    Pin
SM 52    G2.010.055 /    Compression spring
SM 52    G2.010.056 /01    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.202 /04    Setbolt
SM 52    G2.010.205 /03    Lever DS
SM 52    G2.010.206 /03    Lever OS
SM 52    G2.010.209 /01    Lever DS
SM 52    G2.010.210 /01    Lever OS
SM 52    G2.010.211 /    Pin
SM 52    G2.010.213 /    Pin
SM 52    G2.010.214 /    Compression spring
SM 52    G2.010.215 /    Screw
SM 52    G2.010.501F/11    Washup tank cpl.
SM 52    G2.010.514 /01    Torsion spring
SM 52    G2.011.101 /03    Impression cylinder
SM 52    G2.011.101 /04    Impression cylinder
SM 52    G2.011.125 /03    Clamping piece
SM 52    G2.011.127 /    Torsion bar spring
SM 52    G2.011.128 /02    Gripper holder
SM 52    G2.011.128 /03    Gripper holder
SM 52    G2.011.128F/06    Gripper housing cpl
SM 52    G2.011.130 /02    Screw
SM 52    G2.011.130 /03    Screw Q1
SM 52    G2.013.006F/01    Support bar cpl
SM 52    G2.013.054 /01    Pin
SM 52    G2.013.055 /02    Spring rod
SM 52    G2.013.056 /    Compression spring
SM 52    G2.013.057 /01    Gripper
SM 52    G2.014.017 /01    Gripper holder
SM 52    G2.014.020 /07    Torsion spring
SM 52    G2.014.021 /07    Torsion spring
SM 52    G2.014.109 /01    Spring lever
SM 52    G2.014.201 /04    Segment
SM 52    G2.014.205F/05    Rod cpl
SM 52    G2.014.501 /05    Chain guide
SM 52    G2.014.502 /04    Chain guide
SM 52    G2.014.503 /03    Chain guide
SM 52    G2.014.504 /03    Chain guide
SM 52    G2.014.506 /    Stud bolt
SM 52    G2.014.511 /05    Chain guide
SM 52    G2.014.512 /04    Chain guide
SM 52    G2.014.514 /03    Chain guide
SM 52    G2.014.801 /05    Gripper cam
SM 52    G2.015.001 /03    Guide arm
SM 52    G2.015.012 /01    Connecting link
SM 52    G2.015.013 /    Pin
SM 52    G2.015.028 /01    Switch plate
SM 52    G2.015.031 /01    Shaft
SM 52    G2.015.121 /03    Stop lever DS
SM 52    G2.015.131 /03    Stop lever OS
SM 52    G2.015.401 /01    Sheet jogger
SM 52    G2.015.411 /    Bush
SM 52    G2.015.412 /05    Plate
SM 52    G2.015.413 /04    Lever
SM 52    G2.015.415 /01    Lever
SM 52    G2.015.421 /05    Lever
SM 52    G2.015.424 /02    Torsion spring
SM 52    G2.015.424 /04    Torsion spring
SM 52    G2.015.451S/06    Stop cpl
SM 52    G2.015.456 /04    Stop cpl
SM 52    G2.015.505F/13    Sheet stop cpl
SM 52    G2.015.513F/04    Suction slow down element cpl
SM 52    G2.015.514F/04    Suction slow down element cpl
SM 52    G2.015.518 /02    Sprocket wheel
SM 52    G2.015.529 /02    Roller
SM 52    G2.015.540S/01    Guide string

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng