hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic cylinder G2.334.010
Pneumatic cylinder G2.334.010
Pneumatic cylinder G2.334.010
Pneumatic cylinder G2.334.010
Pneumatic cylinder G2.334.010
Pneumatic cylinder G2.334.010
Pneumatic cylinder G2.334.010
Pneumatic cylinder G2.334.010

Pneumatic cylinder G2.334.010

- Tên SP: Pneumatic cylinder

- Mã HDM-Nr: G2.334.010/03

- Kích thước: D32 x H1515

- Ứng dụng: Heidelberg Sm52, PM52

- Xuất xứ: Heidelberg

Liên hệ

Pneumatic cylinder G2.334.010

cylinder G2.334.010/03

SM2. PM52

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM 52    G1.007.015 /01    Positioning foil
SM 52    G1.007.514 /    Pointer
SM 52    G1.011.173N/    Cylinder jacket
SM 52    G1.011.273N/01    Cylinder jacket
SM 52    G1.011.273N/02    Cylinder jacket
SM 52    G1.014.701 /    Guide bar
SM 52    G1.156.3031/    Venturi unit rechts
SM 52    G1.187.1926/    Heat exchanger
SM 52    G1.215.801 /    Power mains
SM 52    G2.006.003F/09    Clamp cpl
SM 52    G2.006.018 /    Washer
SM 52    G2.006.038 /    Leaf spring
SM 52    G2.006.038 /01    Leaf spring
SM 52    G2.006.050F/06    Blanket cylinder guar GummituchzylSchutz
SM 52    G2.007.044 /02    Rod
SM 52    G2.007.054 /02    Leaf spring
SM 52    G2.007.066 /01    Headless screw M 6x30
SM 52    G2.007.504 /    Adjusting spindle
SM 52    G2.007.506 /    Threaded bushing
SM 52    G2.007.506 /03    Threaded bushing
SM 52    G2.007.513F/04    Centering flange
SM 52    G2.007.520 /01    Clamping disc
SM 52    G2.007.521 /01    Compression spring
SM 52    G2.007.556 /    Pin
SM 52    G2.007.557 /    Pin
SM 52    G2.008.110S/01    Spindle
SM 52    G2.008.112 /02    Ink fountain divider
SM 52        Ink fountain divider  DS
SM 52    G2.008.112 /04    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.113 /01    Ink fountain divider
SM 52        Ink fountain divider OS
SM 52    G2.008.113 /03    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.309 /02    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.310 /02    Ink fountain divider
SM 52    G2.008.311 /    Compression spring
SM 52    G2.008.312 /02    Pin
SM 52    G2.008.313 /02    Fixing plate
SM 52    G2.008.316 /    Leaf spring
SM 52    G2.009.007 /    Torsion spring
SM 52    G2.009.009F/    Journal cpl
SM 52    G2.009.010 /04    Journal OS
SM 52    G2.009.303 /02    Shaft
SM 52    G2.009.304 /02    Bush
SM 52    G2.009.305 /01    Washer
SM 52    G2.010.009 /01    Journal box DS
SM 52    G2.010.010 /01    Journal box OS
SM 52    G2.010.011 /    Journal box DS
SM 52    G2.010.025 /10    Journal box DS
SM 52    G2.010.026 /09    Journal box OS
SM 52    G2.010.036 /04    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.037 /02    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.037 /04    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.041 /    Block
SM 52    G2.010.042 /01    Spring bolt
SM 52    G2.010.046 /04    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.050 /    Connecting link
SM 52    G2.010.051 /01    Pin
SM 52    G2.010.055 /    Compression spring
SM 52    G2.010.056 /01    Adjusting spindle
SM 52    G2.010.202 /04    Setbolt
SM 52    G2.010.205 /03    Lever DS
SM 52    G2.010.206 /03    Lever OS
SM 52    G2.010.209 /01    Lever DS
SM 52    G2.010.210 /01    Lever OS
SM 52    G2.010.211 /    Pin
SM 52    G2.010.213 /    Pin
SM 52    G2.010.214 /    Compression spring
SM 52    G2.010.215 /    Screw
SM 52    G2.010.501F/11    Washup tank cpl.
SM 52    G2.010.514 /01    Torsion spring
SM 52    G2.011.101 /03    Impression cylinder
SM 52    G2.011.101 /04    Impression cylinder
SM 52    G2.011.125 /03    Clamping piece
SM 52    G2.011.127 /    Torsion bar spring
SM 52    G2.011.128 /02    Gripper holder
SM 52    G2.011.128 /03    Gripper holder
SM 52    G2.011.128F/06    Gripper housing cpl
SM 52    G2.011.130 /02    Screw
SM 52    G2.011.130 /03    Screw Q1
SM 52    G2.013.006F/01    Support bar cpl
SM 52    G2.013.054 /01    Pin
SM 52    G2.013.055 /02    Spring rod
SM 52    G2.013.056 /    Compression spring
SM 52    G2.013.057 /01    Gripper
SM 52    G2.014.017 /01    Gripper holder
SM 52    G2.014.020 /07    Torsion spring
SM 52    G2.014.021 /07    Torsion spring
SM 52    G2.014.109 /01    Spring lever
SM 52    G2.014.201 /04    Segment
SM 52    G2.014.205F/05    Rod cpl
SM 52    G2.014.501 /05    Chain guide
SM 52    G2.014.502 /04    Chain guide
SM 52    G2.014.503 /03    Chain guide
SM 52    G2.014.504 /03    Chain guide
SM 52    G2.014.506 /    Stud bolt
SM 52    G2.014.511 /05    Chain guide
SM 52    G2.014.512 /04    Chain guide
SM 52    G2.014.514 /03    Chain guide
SM 52    G2.014.801 /05    Gripper cam
SM 52    G2.015.001 /03    Guide arm
SM 52    G2.015.012 /01    Connecting link
SM 52    G2.015.013 /    Pin
SM 52    G2.015.028 /01    Switch plate
SM 52    G2.015.031 /01    Shaft
SM 52    G2.015.121 /03    Stop lever DS
SM 52    G2.015.131 /03    Stop lever OS
SM 52    G2.015.401 /01    Sheet jogger
SM 52    G2.015.411 /    Bush
SM 52    G2.015.412 /05    Plate
SM 52    G2.015.413 /04    Lever
SM 52    G2.015.415 /01    Lever
SM 52    G2.015.421 /05    Lever
SM 52    G2.015.424 /02    Torsion spring
SM 52    G2.015.424 /04    Torsion spring
SM 52    G2.015.451S/06    Stop cpl
SM 52    G2.015.456 /04    Stop cpl
SM 52    G2.015.505F/13    Sheet stop cpl
SM 52    G2.015.513F/04    Suction slow down element cpl
SM 52    G2.015.514F/04    Suction slow down element cpl
SM 52    G2.015.518 /02    Sprocket wheel
SM 52    G2.015.529 /02    Roller
SM 52    G2.015.540S/01    Guide string

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng