hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01
Pneumatic cylinder 00.580.4275/01

Pneumatic cylinder 00.580.4275/01

- Tên SP: Xy lanh khí

- Mã HDM-Nr: 00.580.4275/01

- Mã cũ: 00.580.1017/02

- Kích thước: D32 H40 DW

- Đầu nối khi: Φ6mm

- Xuất xứ: Germany - Bảo hành 01 năm

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 00.580.4275/01

Xy lanh khí chất lượng cao chuyên dùng cho máy in heidelbrg.

00.580.4275/01, 00.580.4275

Pneumatic cylinder 00.580.4275/01

Pneumatic cylinder 00.580.4275

Pneumatic cylinder 00.580.4275/01

cylinder 00.580.4275/01

Xy lanh khí lô mực

xy lanh khí 00.580.4275/01

墨辊气缸 00.580.4275/01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Part Number List

 1. Part Number Deskripsi Part
  Anti Marking Systems 53.005.537 / Ink-repellent blanket
  Anti Marking Systems 53.215.828 /02 Ink-repellent blanket
  Anti Marking Systems 61.215.828F/ Base cover cpl Super Blue 2
  Anti Marking Systems 68.014.710F/01 Base cover cpl
  Anti Marking Systems 73.215.820 / Set of Super Blue nets Super Blue 2
  Anti Marking Systems 73.215.828F/ Base cover cpl Super Blue 2
  Anti Marking Systems 79.005.037 / Ink-repellent blanket 449x519x0,8
  Anti Marking Systems 91.215.820 / Set of Super Blue nets Super Blue 2
  Anti Marking Systems 91.580.128 / Ink-repellent blanket 809x1040x0,8
  Anti Marking Systems 93.005.028 /01 Ink-repellent blanket 685x740x0,8
  Anti Marking Systems G1.215.801 / Super Blue net
  Anti Marking Systems G1.215.820 / Set of Super Blue nets
  Anti Marking Systems Super Blue GTO46/GTO52
  Anti Marking Systems G2.215.820 / Set of Super Blue nets
  Anti Marking Systems G2.215.828F/ Ink-repelling blanket cpl
  Anti Marking Systems M1.215.820 / Set of Super Blue nets 914 x 812
  Anti Marking Systems M2.215.820 /01 Set of Super Blue nets 810 x 558
  Anti Marking Systems M2.215.828F/07 Ink-repelling blanket cpl
  Anti Marking Systems MV.036.924 / Base cover cpl
  Anti Marking Systems MV.037.271 / Base cover
  Anti Marking Systems SA.215.820 / Set of Super Blue nets Super Blue 2


  CD 74 L2.009.013 /01 Torsion spring
  CD 74 L2.009.025F/06 Distributor cylinder cpl
  CD 74 L2.009.117 /01 Washer
  CD 74 L2.010.090 / Threaded bolt M8 x 0.75 LH
  CD 74 L2.010.209 /05 Vibrator roller journal box DS
  CD 74 L2.010.210 /05 Vibrator roller journal box OS
  CD 74 L2.010.213 / Pin
  CD 74 L2.010.215 / Adjusting screw
  CD 74 L2.010.491F/08 Washup tray cpl UV
  CD 74 L2.011.108 /05 Gripper pad
  CD 74 L2.011.126 /03 Retainer
  CD 74 L2.011.138 /01 Sleeve
  CD 74 L2.013.147 / Pin
  CD 74 L2.020.009 /04 Washer
  CD 74 L2.020.014 /03 Suction tape
  CD 74 L2.020.037F/05 Flap
  CD 74 L2.030.307 / Driving bolt
  CD 74 L2.030.308 / Allen screw
  CD 74 L2.030.409 /06 Gear
  CD 74 L2.030.411F/07 Spindle DS
  CD 74 L2.030.412F/07 Spindle OS
  CD 74 L2.030.421 /01 Locking screw
  CD 74 L2.030.467 / Adjusting spindle
  CD 74 L2.030.468 / Nut
  CD 74 L2.030.484 / Screw
  CD 74 L2.030.485 /06 Slide
  CD 74 L2.030.486 /06 Slide
  CD 74 L2.030.487 /08 Latch
  CD 74 L2.032.003S/01 Hickey remover
  CD 74 L2.072.111 /03 SLIDER
  CD 74 L2.072.121 /04 Screw
  CD 74 L2.072.127 / Nut
  CD 74 L2.072.128 / Washer
  CD 74 L2.072.152 /01 Gear
  CD 74 L2.072.324 /03 Bellows
  CD 74 L2.105.1012/03 Pile drive Anlegerhauptstapel XL
  CD 74 L2.105.1051/01 Ink fountain roller motor CD74 Cyclo-EBM
  CD 74 L2.105.1311/01 Servo-drive Fa.Dunker Potigetr4,4
  CD 74 L2.105.3051/03 Ink fount. roller m CD74/ XL75 Cyclo-EBM
  CD 74 L2.105.3052/ Ink fount. roller XL75 ebmpapst/Sumitom
  CD 74 L2.105.3061/02 Water pan roller drive Alcolor CD 74
  CD 74 L2.105.5151/02 Register motor 3Nm ipot=4,4:1
  CD 74 L2.105.5161/01 Register motor 3Nm ipot=5,2:1
  CD 74 L2.110.1178/06 Sensor INDUC SWIT PROX
  CD 74 L2.110.1381/02 Sensor INDUC SWIT PROX
  CD 74 L2.110.1441/03 Sensor EMECH SWIT POS
  CD 74 L2.110.1495/ Sensor US MEAS PROX
  CD 74 L2.110.1533/ Sensor INDUC MEAS PROX
  CD 74 L2.110.1534/ Adapter casing INDUC CTRL
  CD 74 Adapter casing Sensoren Ziehm.-DBK
  CD 74 L2.110.1563/04 Sensor CAPAC SWIT PROX
  CD 74 Sensor CAPAC-SWIT-PROX
  CD 74 L2.117.1411/ Fluorescent tube 16W/230VAC 720x26
  CD 74 L2.122.1311/02 Sensor CAPAC SWIT PROX
  CD 74 L2.161.1533/ Sensor INDUC MEAS PROX
  CD 74 L2.164.1460/03 Power supply unit
  CD 74 L2.179.1501/04 Blower G3G125 Meltemi 230V
  CD 74 L2.179.1811/01 Blower Saugbandanl 120V+-15%
  CD 74 L2.179.3811/ Blower Saugbandanleger
  CD 74 L2.187.2148/ Heater 50Hz3kW
  CD 74 L2.187.2168/ Sensor
  CD 74 L2.187.2198/ Battery
  CD 74 L2.187.2258/ Servo-drive
  CD 74 L2.187.2396/01 Basic electronic board TBC
  CD 74 L2.187.2426/ Guard
  CD 74 L2.196.1728/ Sensor
  CD 74 L2.196.1788/ Basic electronic board TBD
  CD 74 L2.196.1838/ Contactor 50/60Hz
  CD 74 L2.204.141 / Washer
  CD 74 L2.334.002 / Pneumatic cylinder
  CD 74 L2.334.002 /01 Pneumatic cylinder D40 H25
  CD 74 L2.334.030 /03 Pneumatic cylinder D16 H10
  CD 74 L2.334.031 /01 Pneumatic cylinder D20 H10 ew.
  CD 74 L2.335.002 / Cylinder/valve unit
  CD 74 L2.335.002 /01 Cylinder/valve unit
  CD 74 L2.335.051 /04 Cylinder/valve unit D10 H4 ew.
  CD 74 L2.335.051 /05 Cylinder/valve unit D10 H4 ew.
  CD 74 L2.505.008 /04 Gripper pad
  CD 74 L2.582.301 / Claw
  CD 74 L2.805.501 /02 Guide
  CD 74 L2.805.502 /01 Support
  CD 74 L2.805.503 /02 Pawl
  CD 74 L2.805.504 /01 Pin
  CD 74 L2.805.505 /01 Distance pin
  CD 74 L2.805.520S/07 Sheet guide
  CD 74 L2.805.703 /01 Distance pin
  CD 74 L3.040.101 /01 Supporting roller NUTR 40x80x21
  CD 74 L3.040.405 /01 Eccentric bolt
  CD 74 L3.164.1641/ Contactor
  CD 74 L4.014.003 /04 Gripper
  CD 74 L4.014.003 /05 Gripper
  CD 74 L4.014.731 /04 Control shaft
  CD 74 L4.014.732S/02 Stop cpl
  CD 74 L4.014.755 /02 Stop pin
  CD 74 L4.014.756 /03 Trip bolt
  CD 74 L4.016.419 /01 Locking device
  CD 74 L4.017.203 /01 Pin
  CD 74 L4.028.164S/ Separator finger
  CD 74 L4.028.165S/ Separator finger
  CD 74 L4.028.167S/ Sheet separator finger for cardboard
  CD 74 L4.028.168S/ Sheet separator finger for cardboard
  CD 74 L4.102.1901/07 Kompressor Atlas-Copco 50Hz
  CD 74 L4.110.1235/ Sensor MAGN ENCD REL
  CD 74 L4.110.1235/01 Sensor MAGN ENCD REL
  CD 74 L4.115.2481/ Axial fan D172 x 51
  CD 74 L4.115.2511/ Axial fan 40 x 25
  CD 74 L4.145.3536/ Optocoupler kpl. Fa.Wago 3A
  CD 74 L4.164.1485/ Funnel
  CD 74 L4.164.1495/01 Distributor cpl
  CD 74 L4.187.2125/ Automatic metering unit fluidos 1-5%
  CD 74 L4.187.2148/ Temperature probe
  CD 74 L4.187.2155/ Pressure switch
  CD 74 L4.187.2158/ Pressure switch
  CD 74 L4.187.2159/ Reducing nipple
  CD 74 L4.187.2160/ Socket Rp 1/4"
  CD 74 L4.187.2168/ Control valve
  CD 74 L4.187.2324/ Manometer
  CD 74 L4.196.1748/ Automatic metering unit
  CD 74 L4.196.1795/ Filter cartridge
  CD 74 L4.196.2121/ Filtering bag
  CD 74 L4.618.010N/ Steam trap
  CD 74 L5.148.1091/ Hose nozzle 17/018 G1"/G3/4"
  CD 74 L5.187.2157/ Electronic system Basiselektr. TBC 51
  CD 74 L5.187.2158/ Basic electronic board TBC
  CD 74 L6.091.115 /02 Connection bar MDPS37/55
  CD 74 L6.170.0444/ Axial fan EBM 3570 m³/h
  CD 74 L6.170.0807/02 Pressure switch 0,2-2mbar(Luft)
  CD 74 L6.170.0817/ Pressure switch 2,0-10mbar (Luft)
  CD 74 L6.170.0831/ Module PAM
  CD 74 L6.170.0971/ Relay 24V 1S
  CD 74 L6.187.2125/ Filtering bag Softflow
  CD 74 L6.187.2125/01 Filtering bag Softflow
  CD 74 L6.187.2138/ Heat exchanger
  CD 74 L8.014.506S/02 Stop OS cpl
  CD 74 L8.014.508S/02 Stop DS cpl
  CD 74 L8.164.1510/ Filter
  CD 74 L8.164.1515/ Filter cartridge
  CD 74 L8.170.0523/ Antifreeze
  CD 74 L8.170.0702/ LAMP
  CD 74 L8.170.0712/ Safety devices
  CD 74 L8.170.0772/ Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
  CD 74 L8.170.0772/01 Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
  CD 74 LS.110.6010/ Sensor cpl. Ersatzteil
  CD 74 LS.186.0306/ Printing form 021114_T_LS_QE_6
  CD 74 MV.032.257 /04 Gripper housing cpl
  CD 74 MV.032.270 /10 Gripper bar
  CD 74 MV.034.618 /01 Journal box DS
  CD 74 MV.034.619 /01 Journal box OS
  CD 74 MV.035.983 /03 Drive
  CD 74 MV.036.046 /02 Tappet
  CD 74 MV.036.960 /05 Swiveling lever DS
  CD 74 MV.036.961 /05 Swiveling lever OS
  CD 74 MV.036.991 /02 Tappet
  CD 74 MV.037.358 /02 Lever DS
  CD 74 MV.037.802 /01 Gripper
  CD 74 MV.051.838 / Valve housing cpl
  CD 74 MV.053.863 /06 Guard OS
  CD 74 MV.057.496 /02 Shim plate
  CD 74 MV.057.497 /02 Shim plate
  CD 74 MV.101.499 /04 Valve housing cpl
  CD 74 MV.103.754 /05 Side stop DS
  CD 74 MV.103.755 /05 Side stop OS

   

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng