hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275
Pneumatic cylinder 00.580.4275

Pneumatic cylinder 00.580.4275

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.4275/01

- Mã cũ: 00.580.1017/02

- Kích thước: D32 H40 DW

- Đầu nối khi: Φ6mm

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS 71.010.000 -022/10 - 5

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 00.580.4275/01

Pneumatic cylinder 00.580.4275/01

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.4275/01

- Mã cũ: 00.580.1017/02

- Kích thước: D32 H40 DW

- Đầu nối khi: Φ6mm

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS 71.010.000 -022/10 - 5

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

00.580.4275/01, 00.580.4275

Pneumatic cylinder 00.580.4275/01

Pneumatic cylinder 00.580.4275

Pneumatic cylinder 00.580.4275/01

cylinder 00.580.4275/01

Xy lanh khí lô mực

xy lanh khí 00.580.4275/01

墨辊气缸 00.580.4275/01

Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm, 00.580.1017

Xy lanh khí chất lượng cao chuyên dùng cho máy in heidelbrg.

00.580.4275/01 Pneumatic cylinder

00.580.1017 Pneumatic cylinder

71.010.063 Support

71.010.064  Support

SA.010.066S Support DS

SA.010.068S  Support OS
53.005.537 / Ink-repellent blanket
53.215.828 /02 Ink-repellent blanket
61.215.828F/ Base cover cpl Super Blue 2
68.014.710F/01 Base cover cpl
73.215.820 / Set of Super Blue nets Super Blue 2
73.215.828F/ Base cover cpl Super Blue 2
79.005.037 / Ink-repellent blanket 449x519x0,8
91.215.820 / Set of Super Blue nets Super Blue 2
91.580.128 / Ink-repellent blanket 809x1040x0,8
93.005.028 /01 Ink-repellent blanket 685x740x0,8
G1.215.801 / Super Blue net
G1.215.820 / Set of Super Blue nets
GTO46/GTO52
G2.215.820 / Set of Super Blue nets
G2.215.828F/ Ink-repelling blanket cpl
M1.215.820 / Set of Super Blue nets 914 x 812
M2.215.820 /01 Set of Super Blue nets 810 x 558
M2.215.828F/07 Ink-repelling blanket cpl
MV.036.924 / Base cover cpl
MV.037.271 / Base cover
SA.215.820 / Set of Super Blue nets Super Blue 2

CD 74 L2.009.013 /01 Torsion spring
CD 74 L2.009.025F/06 Distributor cylinder cpl
CD 74 L2.009.117 /01 Washer
CD 74 L2.010.090 / Threaded bolt M8 x 0.75 LH
CD 74 L2.010.209 /05 Vibrator roller journal box DS
CD 74 L2.010.210 /05 Vibrator roller journal box OS
CD 74 L2.010.213 / Pin
CD 74 L2.010.215 / Adjusting screw
CD 74 L2.010.491F/08 Washup tray cpl UV
CD 74 L2.011.108 /05 Gripper pad
CD 74 L2.011.126 /03 Retainer
CD 74 L2.011.138 /01 Sleeve
CD 74 L2.013.147 / Pin
CD 74 L2.020.009 /04 Washer
CD 74 L2.020.014 /03 Suction tape
CD 74 L2.020.037F/05 Flap
CD 74 L2.030.307 / Driving bolt
CD 74 L2.030.308 / Allen screw
CD 74 L2.030.409 /06 Gear
CD 74 L2.030.411F/07 Spindle DS
CD 74 L2.030.412F/07 Spindle OS
CD 74 L2.030.421 /01 Locking screw
CD 74 L2.030.467 / Adjusting spindle
CD 74 L2.030.468 / Nut
CD 74 L2.030.484 / Screw
CD 74 L2.030.485 /06 Slide
CD 74 L2.030.486 /06 Slide
CD 74 L2.030.487 /08 Latch
CD 74 L2.032.003S/01 Hickey remover
CD 74 L2.072.111 /03 SLIDER
CD 74 L2.072.121 /04 Screw
CD 74 L2.072.127 / Nut
CD 74 L2.072.128 / Washer
CD 74 L2.072.152 /01 Gear
CD 74 L2.072.324 /03 Bellows
CD 74 L2.105.1012/03 Pile drive Anlegerhauptstapel XL
CD 74 L2.105.1051/01 Ink fountain roller motor CD74 Cyclo-EBM
CD 74 L2.105.1311/01 Servo-drive Fa.Dunker Potigetr4,4
CD 74 L2.105.3051/03 Ink fount. roller m CD74/ XL75 Cyclo-EBM
CD 74 L2.105.3052/ Ink fount. roller XL75 ebmpapst/Sumitom
CD 74 L2.105.3061/02 Water pan roller drive Alcolor CD 74
CD 74 L2.105.5151/02 Register motor 3Nm ipot=4,4:1
CD 74 L2.105.5161/01 Register motor 3Nm ipot=5,2:1
CD 74 L2.110.1178/06 Sensor INDUC SWIT PROX
CD 74 L2.110.1381/02 Sensor INDUC SWIT PROX
CD 74 L2.110.1441/03 Sensor EMECH SWIT POS
CD 74 L2.110.1495/ Sensor US MEAS PROX
CD 74 L2.110.1533/ Sensor INDUC MEAS PROX
CD 74 L2.110.1534/ Adapter casing INDUC CTRL
CD 74 Adapter casing Sensoren Ziehm.-DBK
CD 74 L2.110.1563/04 Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 74 Sensor CAPAC-SWIT-PROX
CD 74 L2.117.1411/ Fluorescent tube 16W/230VAC 720x26
CD 74 L2.122.1311/02 Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 74 L2.161.1533/ Sensor INDUC MEAS PROX
CD 74 L2.164.1460/03 Power supply unit
CD 74 L2.179.1501/04 Blower G3G125 Meltemi 230V
CD 74 L2.179.1811/01 Blower Saugbandanl 120V+-15%
CD 74 L2.179.3811/ Blower Saugbandanleger
CD 74 L2.187.2148/ Heater 50Hz3kW
CD 74 L2.187.2168/ Sensor
CD 74 L2.187.2198/ Battery
CD 74 L2.187.2258/ Servo-drive
CD 74 L2.187.2396/01 Basic electronic board TBC
CD 74 L2.187.2426/ Guard
CD 74 L2.196.1728/ Sensor
CD 74 L2.196.1788/ Basic electronic board TBD
CD 74 L2.196.1838/ Contactor 50/60Hz
CD 74 L2.204.141 / Washer
CD 74 L2.334.002 / Pneumatic cylinder
CD 74 L2.334.002 /01 Pneumatic cylinder D40 H25
CD 74 L2.334.030 /03 Pneumatic cylinder D16 H10
CD 74 L2.334.031 /01 Pneumatic cylinder D20 H10 ew.
CD 74 L2.335.002 / Cylinder/valve unit
CD 74 L2.335.002 /01 Cylinder/valve unit
CD 74 L2.335.051 /04 Cylinder/valve unit D10 H4 ew.
CD 74 L2.335.051 /05 Cylinder/valve unit D10 H4 ew.
CD 74 L2.505.008 /04 Gripper pad
CD 74 L2.582.301 / Claw
CD 74 L2.805.501 /02 Guide
CD 74 L2.805.502 /01 Support
CD 74 L2.805.503 /02 Pawl
CD 74 L2.805.504 /01 Pin
CD 74 L2.805.505 /01 Distance pin
CD 74 L2.805.520S/07 Sheet guide
CD 74 L2.805.703 /01 Distance pin
CD 74 L3.040.101 /01 Supporting roller NUTR 40x80x21
CD 74 L3.040.405 /01 Eccentric bolt
CD 74 L3.164.1641/ Contactor
CD 74 L4.014.003 /04 Gripper
CD 74 L4.014.003 /05 Gripper
CD 74 L4.014.731 /04 Control shaft
CD 74 L4.014.732S/02 Stop cpl
CD 74 L4.014.755 /02 Stop pin
CD 74 L4.014.756 /03 Trip bolt
CD 74 L4.016.419 /01 Locking device
CD 74 L4.017.203 /01 Pin
CD 74 L4.028.164S/ Separator finger
CD 74 L4.028.165S/ Separator finger
CD 74 L4.028.167S/ Sheet separator finger for cardboard
CD 74 L4.028.168S/ Sheet separator finger for cardboard
CD 74 L4.102.1901/07 Kompressor Atlas-Copco 50Hz
CD 74 L4.110.1235/ Sensor MAGN ENCD REL
CD 74 L4.110.1235/01 Sensor MAGN ENCD REL
CD 74 L4.115.2481/ Axial fan D172 x 51
CD 74 L4.115.2511/ Axial fan 40 x 25
CD 74 L4.145.3536/ Optocoupler kpl. Fa.Wago 3A
CD 74 L4.164.1485/ Funnel
CD 74 L4.164.1495/01 Distributor cpl
CD 74 L4.187.2125/ Automatic metering unit fluidos 1-5%
CD 74 L4.187.2148/ Temperature probe
CD 74 L4.187.2155/ Pressure switch
CD 74 L4.187.2158/ Pressure switch
CD 74 L4.187.2159/ Reducing nipple
CD 74 L4.187.2160/ Socket Rp 1/4"
CD 74 L4.187.2168/ Control valve
CD 74 L4.187.2324/ Manometer
CD 74 L4.196.1748/ Automatic metering unit
CD 74 L4.196.1795/ Filter cartridge
CD 74 L4.196.2121/ Filtering bag
CD 74 L4.618.010N/ Steam trap
CD 74 L5.148.1091/ Hose nozzle 17/018 G1"/G3/4"
CD 74 L5.187.2157/ Electronic system Basiselektr. TBC 51
CD 74 L5.187.2158/ Basic electronic board TBC
CD 74 L6.091.115 /02 Connection bar MDPS37/55
CD 74 L6.170.0444/ Axial fan EBM 3570 m³/h
CD 74 L6.170.0807/02 Pressure switch 0,2-2mbar(Luft)
CD 74 L6.170.0817/ Pressure switch 2,0-10mbar (Luft)
CD 74 L6.170.0831/ Module PAM
CD 74 L6.170.0971/ Relay 24V 1S
CD 74 L6.187.2125/ Filtering bag Softflow
CD 74 L6.187.2125/01 Filtering bag Softflow
CD 74 L6.187.2138/ Heat exchanger
CD 74 L8.014.506S/02 Stop OS cpl
CD 74 L8.014.508S/02 Stop DS cpl
CD 74 L8.164.1510/ Filter
CD 74 L8.164.1515/ Filter cartridge
CD 74 L8.170.0523/ Antifreeze
CD 74 L8.170.0702/ LAMP
CD 74 L8.170.0712/ Safety devices
CD 74 L8.170.0772/ Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
CD 74 L8.170.0772/01 Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
CD 74 LS.110.6010/ Sensor cpl. Ersatzteil
CD 74 LS.186.0306/ Printing form 021114_T_LS_QE_6
CD 74 MV.032.257 /04 Gripper housing cpl
CD 74 MV.032.270 /10 Gripper bar
CD 74 MV.034.618 /01 Journal box DS
CD 74 MV.034.619 /01 Journal box OS
CD 74 MV.035.983 /03 Drive
CD 74 MV.036.046 /02 Tappet
CD 74 MV.036.960 /05 Swiveling lever DS
CD 74 MV.036.961 /05 Swiveling lever OS
CD 74 MV.036.991 /02 Tappet
CD 74 MV.037.358 /02 Lever DS
CD 74 MV.037.802 /01 Gripper
CD 74 MV.051.838 / Valve housing cpl
CD 74 MV.053.863 /06 Guard OS
CD 74 MV.057.496 /02 Shim plate
CD 74 MV.057.497 /02 Shim plate
CD 74 MV.101.499 /04 Valve housing cpl
CD 74 MV.103.754 /05 Side stop DS
CD 74 MV.103.755 /05 Side stop OS

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng