hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic Cylinder 00.580.3909
Pneumatic Cylinder 00.580.3909
Pneumatic Cylinder 00.580.3909
Pneumatic Cylinder 00.580.3909

Pneumatic Cylinder 00.580.3909

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.3909/03

- Kích thước: phi 25/25

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD102  

- Vị trí sử dụng: TKS F4.515.120B-002/01

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 00.580.3909 87.334.010

Pneumatic Cylinder 00.580.3909/03

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.3909

- Kích thước: phi 25/25

- Áp lực: 10 bar

- Ứng dụng: Heidelberg CD102  

- Vị trí sử dụng: TKS F4.515.120B-002/01

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Pneumatic Cylinder 00.580.3909

Cylinder 00.580.3909

xy lanh khí 00.580.3909

Heidelberg 00.580.3909

xy lanh khí heidelberg 00.580.3909

Pneumatic Cylinder 00.580.3909

Cylinder 00.580.3909

xy lanh khí 00.580.3909

Heidelberg 00.580.3909

xy lanh khí heidelberg 00.580.3909

L4.014.719 Guide

L4.014.718 Gripper

L4.014.703 Stud bolt

L4.014.720 Pin

L4.014.708 Washer

L4.014.706 Pin

00.580.3909 Pneumatic cylinder

CP.150.4240 Motor cpl

CP.150.4201 Motor bracket cpl

CP.150.4221 Motor

CP.150.4303 Motor

00.783.0105 contactor

91.144.3812 Circui breaker

91.144.3841 Circui breaker

91.144.3812 Circui breaker

91.144.3913 Circui breaker

M2.144.1061 Circui breaker

91.144.3802 Circui breaker

91.144.3801 Circui breaker

91.144.3861 Circui breaker

91.144.3871 Circui breaker

91.144.3881 Circui breaker

91.144.3891 Circui breaker

53.144.3211 Overload switch cpl

M5.144.3560 Circui breaker

M5.144.3580 Overload switch cpl

M5.144.3590 Overload switch cpl

91.144.3851 Circui breaker

91.144.3891 Circui breaker

91.144.3861 Circui breaker

S8.030.201 Lever DS

00.530.1254  Lubrication-free bushing

71.030.270 Screw

00.580.1245 Forkhead cpl

87.334.010 Pneumatic cylinder

51.030.228 Bearing

S8.030.202 Lever OS

S8.030.203 Connecting piece

C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit D100, H30/30
C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit D100, H30/30
C2.196.1796/01    Basic electronic board
C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
C2.335.075 /02    Vacuum regulator
C2.335.191 /    Compressed-air control unit
C2.419.034S/    Tube cpl 240
C3.005.213F/    Spring bolt
C3.005.215 /    Stop
C3.005.227 /    Pin

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591 /05

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng