hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017
Pneumatic cylinder 00.580.1017

Pneumatic cylinder 00.580.1017

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.1017/02

 Mã mới: 00.580.4505

Mã cũ: 00.580.4275/01

- Kích thước: D32 H40 DW

- Đầu nối khi: Φ6mm

- Ứng dụng:  Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 87.582.200 -011/05

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pneumatic cylinder 00.580.1017/02

- Tên SP: Xy lanh khí

- HDM-Nr: 00.580.1017/02

 Mã mới: 00.580.4505

Mã cũ: 00.580.4275/01

- Kích thước: D32 H40 DW

- Đầu nối khi: Φ6mm

- Ứng dụng:  Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 87.582.200 -011/05

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Xy lanh khí chất lượng cao chuyên dùng cho máy in heidelbrg.

00.580.1017/02, 00.580.1017

Pneumatic cylinder 00.580.1017/02

Pneumatic cylinder 00.580.1017

Pneumatic cylinder 00.580.1017/

cylinder 00.580.1017/02

Xy lanh khí lô mực

xy lanh khí 00.580.1017/02

墨辊气缸 00.580.1017/02

63.421.016

61.184.1191/02

C5.013.402/01

MV.016.826/01

61.144.1141/01

C5.721.012/01

250.0721/02

M2.184.1071/04

C3.581.130/01

C5.072.226/1

09.006.024F

66.006.029/07

66.006.031/01

C5.721.009

6000121

71.186.512/01

93.014.529F

C5.016.219F

66.028.015F

93.014.207

C5.017.131

66-521-206

41-521-108

C5.521.132

66.521.205

66.521.203

66.521.108

66.849.026G/1

C5.072.226/A

C6.415.027/01

93.015.108/01

 

81.010.196

00.580.1103

00.580.0291

C5.072.202/04

C5.016.426/03

C3.015.451

66.521.019/16

66.521.110

91.015.346/01

66.017.114

C5.072.234

C5.521.141

C4.721.050

66.521.207

C6.015.701C

62-R-02-05

81.091.902F

41.020.008

580.1341

C6.315.707F

00.580.1342

00.580.2307

HDM194442

RS100-2

3L330

00.520.0134

00.550.1037

00.580.2108

LR 204 KU M 11 07

00.520.0664

00.600.0230

00.580.3117

00.580.4474/01

00.580.3106

81.205.132/03

00.250.0171

QSM-6 153325

RS 08B

1/4 X 1/8

93075

00.780.3063

Y328-120

93765

WN124-162

93764

93117 MP 2

77802

Y325-125

Y325-105

Y187-48

00.580.4215

PG 303420 F

71.010.132/02

00.520.1673

C4.012.011

57-G-01

00.540.0041

00.550.1254

06.008.036

00.550.1034

00.550.0462

00.550.1484

F-7809

03.010.151

PG 121408 F01/4103

16282-00

C5.016.406/01

 

00.580.2209

 

53.6585.11018

11647-000

00.550.0957

00.550.0251

C5.016.427/01

 

71.080.248F

00.550.0388

MV.014.359/01

C8.307.311/A

17.015.265

 

00.550.1035

00.510.0108

00.550.0390

KHAU-17A11N-120

UJD-10

C3-011 128F

91.018.423 S/01

91.008.108/01

91.008.109/01

91.008.016/01

91.008.121

91.008.103F

MV.022.880

MV.022.884/02

2333-0404.03

00-580-1558/01

98-184-1051

C5.016.281

71.010.151/02

C4.372.114/01

C4.372.410

C5.072.216/01

5E.010.137

C4.372.409

00.580.4457

C3.011.131

00.580.3125

71.030.243

66.072.221

66.028.305

71.186.5121/01

00.600.0180

C5.521.131

C6.315.712

C5.721.008

24.010.034/02

00.550.0067

C641502701

00.580.0849

00.012.026

C4.012.027

C4.012.025

00.540.0566

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng