hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pin 93.205.037
Pin 93.205.037
Pin 93.205.037
Pin 93.205.037

Pin 93.205.037

- Tên SP:  Chốt 

- HDM-Nr: 93.205.037

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -017/09 = 20

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pin 93.205.037

- Tên SP:  Chốt 

- HDM-Nr: 93.205.037

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -017/09 = 20

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Pin 93.205.037

Sucker MV.056.997

Pressure Valve F2.148.1071

Pressure Valve M2.148.1061

Needle bearing 00.550.0514

Bearing 00.520.1498

Bearing 6209-2RS

Needle bushing 00.550.0006

Needle bearing HK1612-AS1

Gripper bar 87.005.008

Journal 66.030.028 

Rubber washup blade 41.010.180

Valve 98.184.1051

Valve 61.184.1051

Filter 71.102.1911

Encoder 9E.110.2571

Screen MV.036.387

C5.016.231 Bearing

C5.016.232 Bearing OS

C5.016.227F Tube cpl

C5.016.229 Spacer piece

C5.016.223 Eccentric

C5.016.234 Bearing DS

C9.015.822 Eccentric bolt

C2.122.1311 Sensor

S8.030.207 Lever OS

71.030.230 Bearing

71.030.246 Cam

71.030.248F Adjusting worm gear

71.030.248 Adjusting worm gear

71.030.249 Bearing

87.010.204 Sleeve

00.530.0288 pin

87.010.215 Collar

C8.030.272 Connecting link DS

C8.030.273 Connecting link OS

71.030.239 Lever

71.030.278 Bush

71.030.273 Bush

C3.010.101F Trough cpl

C3.010.171F Trough cpl

C3.010.101S Trough

C3.010.101S Trough

41.010.180 Rubber washup blade

C3.010.180 Rubber washup blade

41.010.179 Rail

C3.010.181 Support plate

C3.010.126 Cylinder bearing OS

C3.010.125 Cylinder bearing DS

C3.010.124 Lever OS

C3.010.118F Set of levers

C3.010.119F Set of levers

C3.010.108 Bearing DS

C3.010.146 Bearing bolt

00.510.0157 Spring washer

00.530.0288 pin

66.010.356 Guide block

87.010.201 Adjusting worm gear

87.010.204 Sleeve

87.010.213 Collar

C3.010.118 Support DS

C3.010.123 Lever DS

C3.010.127 Sleeve

C3.010.140 Spring bolt

C3.010.141 Pin

00.510.0729 Headless screw

00.520.2787 Grub screw

00.540.1532 Countersunk screw

82.030.425F Dampening distributor cylinder

82.030.425 Dampening distributor cylinder

66.030.028 Journal OS

82.030.303 Journal

66.009.021 Collar

00.540.0257 Key

00.580.0188 O-seal

82.030.305 Gear

00.580.0574 Retainer plate

87.005.008 Gripper bar

S8.005.009 Straight pin

00.600.0124 Lubricating nipple

C6.011.126 Retainer

C6.011.125 Cover disc

C6.011.122 Needle bearing F-211133.3

C3.011.820 Gripper pad

C3.011.115 Distance sleeve

82.005.072 Distance sleeve

C6.011.115 Distance sleeve

C6.011.116 Clamping piece

C6.011.114 Rollenanheber Lever

S9.030.205 Bearing plate DS

00.600.0144 Lubricating nipple

00.510.0007 Washer

00.550.0071 Axial bearing disc AS1528

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0006 Needle bushing HK1612-AS1

71.030.236 Pin

00.600.0121 Lubricating nipple

S9.030.235 Pin

S9.030.234 Intermediate gear

71.030.238 Bush

S9.030.285 Support

S9.030.286 Guard

S8.030.211 Distance pin

00.550.0435 Needle bushing HK1812-AS1

F4.515.815 Chain deflection pin

F4.515.822 Distance sleeve

00.550.0514 Needle bushing HK3020.2RS-AS1

F4.515.515 wheel

F4.515.817 Chain guide

F4.515.820 Stud bolt

F4.515.517 Sprocket wheel

F4.515.519 Chain guide

F4.515.507 Roller chain

F4.515.508 Roller chain

F4.515.509 Roller chain

F4.515.503 Threaded bolt

00.550.1225 Needle bushing HK2524.2RS-AS1

F2.017.130 Sprocket wheel shaft

F2.017.139 Sprocket wheel

00.540.1397 Key

00.520.1498 Bearing 6209-2RS

F2.017.134 Bearing bracket

00.540.0464 Spring pin

F2.017.131 Sprocket wheel

00.540.1402 Key

00.550.0514 Needle bushing HK3020.2RS-AS1

F2.017.133 Flange

F2.017.106 Chain deviator

F2.017.141 Chain guide

F2.017.129 Chain deviator

F2.017.135 Bearing bracket

0.550.0645 Needle bushing HK3520.2RS-AS1

F2.017.107 Chain deviator

F2.017.140S Guide tube

F2.017.145 Support

91.090.810F Base plate cpl

00.783.0118 Sensor

71.010.003 Plate DS

71.010.005 Bearing bracket

71.010.007 Latch

03.015.073 Compression spring

71.010.145 Handle

71.010.012 sleeve

S9.010.013 Bush

00.520.0877 Grub screw

71.010.037 Adjusting screw

71.010.011 Stop

71.010.123 Stop

71.010.009 Spring bushing

93.205.037 Pin

04.012.036 Compression spring

0.530.0161 Spring pin

71.010.101 Support

71.010.004 Plate OS

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng