hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Photoeletric sensor DRT25C.3/L6-M8
Photoeletric sensor DRT25C.3/L6-M8

Photoeletric sensor DRT25C.3/L6-M8

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: DRT25C.3/L6-M8 

- Part No.: 50141900

- K/C phát hiện: 

- Nguồn cấp: 12-30VDC

- Ngõ ra: Light switching (PNP)/dark switching (NPN)

- Kết nối: M8, PUR, 4 -pin

- Xuất xứ: Leuze

Liên hệ

Diffuse photoeletric optical sensor

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: SET FT5+BT205M 

- Part No.: 50125987

- K/C phát hiện: 0.05 ... 0.2 m

- Nguồn cấp: 10-30VDC

- Ngõ ra: Transistor NPN

- Kết nối: Cable 2m 04 sợi

Cảm biến quang DRT25C.3/L6-M8 

Photoeletric sensor DRT25C.3/L6-M8 

Sensor DRT25C.3/L6-M8

leuze DRT25C.3/L6-M8 

Light source: LED, Red; Supply voltage: 12 ... 30 V, DC; Digital switching outputs: 2 Piece(s); Switching output 1: Transistor, Push-pull, IO-Link / light switching (PNP)/dark switching (NPN); Switching output 2: Transistor, Push-pull, Light switching (PNP)/dark switching (NPN); Switching frequency: 750 Hz; Interface: IO-Link; Connection: Connector, M8, PUR, 4 -pin; Design, housing: Cubic; Dimensions: 15 mm x 42.7 mm x 30 mm; Housing material: Plastic; Operational controls: Teach button; Ambient temperature, operation: -10 ... 50 °C; Degree of protection: IP 67, IP 69K

HRTR 25B/44-S-S12, HRTR 25B/4D,200-S12, HRTR 25B/4D,200-S8, HRTR 25B/4D,200-S8.1, HRTR 25B/4D-S12, HRTR 25B/4D-XL,200-S12, HRTR 25B/4D-XL-S12, HRTR 25B/6, HRTR 25B/6.8-S12, HRTR 25B/6.8-S-S12, HRTR 25B/6.8-XL-S12, HRTR 25B/66, HRTR 25B/66,200-S12, HRTR 25B/66,200-S8, HRTR 25B/66,5000, HRTR 25B/66-S, HRTR 25B/66-S,200-S12, HRTR 25B/66-S12, HRTR 25B/66-S8, HRTR 25B/66-S-S12, HRTR 25B/66-S-S8, HRTR 25B/66-XL, HRTR 25B/66-XL,200-S12, HRTR 25B/66-XL,200-S8, HRTR 25B/66-XL-S12, HRTR 25B/6-S12, HRTR 25B/6-S-S12, HRTR 318K/66-120, HRTR 318K/66-120-S12, HRTR 318M/66-120, HRTR 318M/66-120-S12, HRTR 3B/2.7, HRTR 3B/2.7-V, HRTR 3B/22, HRTR 3B/22-S8, HRTR 3B/4,200-S8.3, HRTR 3B/44, HRTR 3B/44,200-S12, HRTR 3B/44,5000, HRTR 3B/44-350,200-S8, HRTR 3B/44-95,200-S8, HRTR 3B/44-L,200-S8, HRTR 3B/44-L-S8, HRTR 3B/44-S, HRTR 3B/44-S8, HRTR 3B/44-XL,200-S12, HRTR 3B/44-XL-S8, HRTR 3B/4-XL-S8, HRTR 3B/6.7, HRTR 3B/6.7-S8, HRTR 3B/66, HRTR 3B/66,200-S12, HRTR 3B/66,200-S8, HRTR 3B/66-S, HRTR 3B/66-S,200-S12, HRTR 3B/66-S,200-S8, HRTR 3B/66-S,5000, HRTR 3B/66-S8, HRTR 3B/66-S-S8, HRTR 3B/66-V, HRTR 3B/66-V,200-S12, HRTR 3B/66-V,200-S8, HRTR 3B/66-V-S8, HRTR 3B/66-XL, HRTR 3B/66-XL,200-S12, HRTR 3B/66-XL,200-S8, HRTR 3B/66-XL-S8, HRTR 3B/6D.7, HRTR 3B/6D-XL-S8.3, HRTR 3B/6-S,200-S8.3, HRTR 3B/6-S8.3, HRTR 3B/6-S-S8.3, HRTR 3B/6-XL-S8.3, HRTR 46B/4D, 200-S12, HRTR 46B/4D-S12, HRTR 46B/4-S12, HRTR 46B/6.22,200-S12, HRTR 46B/6.22-S12, HRTR 46B/66,200-S12, HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n, HRTR 46B/66-S12, HRTR 46B/66-S-S12, HRTR 46B/L.221-S12, HRTR 46B/L4.23-S12, HRTR 46B/L6.23-S12, HRTR 53/66-S8, HRTR 53/66-S-S8, HRTR 53/66-V-S8, HRTR 53/66-XL-S8, HRTR 53/6-S8.3, HRTR 53/6-S-S8.3, HRTR 53/6-XL-S8.3, HRTR 55/22-XL,5000, HRTR 55/44-XL,5000, HRTR 55/66,200-S12, HRTR 55/66,5000, HRTR 55/66-S,200-S12, HRTR 55/66-S,5000, HRTR 55/66-S8, HRTR 55/66-S8 Ex, HRTR 55/66-S-S8, IGSU 14C/6.3SD-S12, IGSU 14C/6D.3-S12, IHRT 46B/4,200-S12, IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n, IHRT 46B/4D,200-S12, IHRT 46B/4D-S12,  IHRT 46B/4-S12, IHRT 8/4-100-S12,  IHRT 8/4-200-S12, IKB 25x20m,  ILS 95/44 E-L.1,  ILSER 25B/4-S12, ILSER 3B/4,200-S8,  ILSER 3B/4-S8, ILSER 46B/4-S12, ILSER 8/A-S12, ILSR 95/44 E-L.1, ILVS 19/4, IM 100-RS485, IM 110-RS232, IM 120-TTY, IM 130-RS422, IMRFU-1, IPRK 18/4 DL.41, HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex n

ISS 218MM/4NO-8E0-S12, ISS 244PP/22-20E-S12, ISS 244PP/22-40N-S12, ISS 244PP/44-20E-S12, ISS 244PP/44-40N-S12, HRTR 2/42D-15F, HRTR 2/42D-15F,150-S12, HRTR 2/42D-15F,150-S8, HRTR 2/42D-30F, HRTR 2/42D-30F,150-S12

HRTR 2/42D-30F,150-S8, HRTR 2/42D-50F, HRTR 2/42D-50F,150-S12

HRTR 2/42D-50F,150-S8, HRTR 25B/44-S, HRTR 25B/44-S12, HRTR 25B/44-S8

50036351 HRTR 8/44-350

50036350 HRTR 8/44-350-S12

50036353 HRTR 8/66-350

50108224 HRTR 8/66-350,5000

50036352 HRTR 8/66-350-S12

50110759 IGS 63/6.3

50112428 IGS 63/6.3,200-S12

50110760 IGS 63/6D.3

50112429 IGS 63/6D.3,200-S12

50116937 IGSU 14C/6.31-S12

50116936 IGSU 14C/6.3-S12

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng