hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo motor MDME152GCGM
Servo motor MDME152GCGM
Servo motor MDME152GCGM
Servo motor MDME152GCGM
Servo motor MDME152GCGM
Servo motor MDME152GCGM
Servo motor MDME152GCGM
Servo motor MDME152GCGM

Servo motor MDME152GCGM

- Tên SP: Servo motor 

- Mã SP: MDME152GCGM

- Input: 3 ᴓAC 107V 9.4A

- Rated output: 1.5kw

- Rated FREQ: 167Hz

- Rated REV: 2000 r/min

- Hãng SX: Panasonic

Liên hệ

Thương hiệu: Panasonic - Japan
Tags: MDME152GCGM

                              SẢN PHẨM LIÊN QUAN

50W : MSMD5AZG1U+MADHT1505E|MSMD5AZG1V+MADHT1505E

100W: MSMD012G1U+MADHT1505|MSMD012G1U+MADHT1505E|MSMD012G1V+MADHT1505E

200W: MSMD022G1U+MADHT1507|MHMD022G1U+MADHT1507E|MHMD022G1V+MADHT1507E

400W: MHMD042G1U+MBDHT2510|MHMD042G1U+MBDHT2510E|MHMD042G1U+MBDHT2510E

750W: MHMD082G1U+MCDHT3520|MHMD082G1U+MCDHT3520E|MHMD082G1U+MCDHT3520E

1000W: MDME102G1G+MDDHT3530E|MDME102G1H+MDDHT3530E

1500W: MDME152G1G+MDDHT5540E|MDME152G1H+MDDHT5540E

2000W: MDME202G1G+MEDHT7364E|MDME202G1H+MEDHT7364E

A4 NORMALLY USED MODELS

MSMD012P1U+MADDT1205003  100W

MHMD022P1U+MADDT1207003  200W

MHMD042P1U+MBDDT2210003  400W

MHMD082P1U+MCDDT3520003  750W

MSMA152P1G+MDDDT5540003  1.5KW

A5II NORMALLY USED MODELS

100W

MSMD012G1U+MADKT1505CA1

MSMD012G1U+MADKT1505E

MSMD012G1V+MADKT1505CA1

MSMD012G1V+MADKT1505E

200W

MSMJ022G1U+MADKT1507CA1

MSMJ022G1U+MADKT1507E

MSMJ022G1V+MADKT1507CA1

MSMD012G1V+MADKT1505E

200W

MHMJ022G1U+MADKT1507CA1

MHMJ022G1U+MADKT1507E

MHMJ022G1V+MADKT1507CA1

MHMJ022G1V+MADKT1507E

400W

MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1

MSMJ042G1U+MBDKT2510E

MSMJ042G1V+MBDKT2510CA1

MSMJ042G1V+MBDKT2510E

400W

MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1

MHMJ042G1U+MBDKT2510E

MHMJ042G1V+MBDKT2510CA1

MHMJ042G1V+MBDKT2510E

750W

MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1

MSMJ082G1U+MCDKT3520E

MSMJ082G1V+MCDKT3520CA1

MSMJ082G1V+MCDKT3520E

750W

MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1

MHMJ082G1U+MCDKT3520E

MHMJ082G1V+MCDKT3520CA1

MHMJ082G1V+MCDJT3520E

100W

MSMD012G1U+MADHT1505

MSMD012G1U+MADHT1505E

MSMD012G1V+MADHT1505

MSMD012G1V+MADHT1505E

100W

MHMD012G1U+MADHT1505

MHMD012G1U+MADHT1505E

 MHMD012G1V+MADHT1505

MHMD012G1V+MADHT1505E

200W

MSMD022G1U+MADHT1507

MSMD022G1U+MADHT1507E

MSMD022G1V+MADHT1507

MSMD022G1V+MADHT1507E

200W

MHMD022G1U+MADHT1507

MHMD022G1U+MADHT1507E

MHMD022G1V+MADHT1507

MHMD022G1V+MADHT1507E

400W

MSMD042G1U+MBDHT2510

MSMD042G1U+MBDHT2510E

MSMD042G1V+MBDHT2510

MSMD042G1V+MBDHT2510E

400W

MHMD042G1U+MBDHT2510

MHMD042G1U+MBDHT2510E

MHMD042G1V+MBDHT2510

MHMD042G1V+MBDHT2510E

750W

MSMD082G1U+MCDHT3520

MSMD082G1U+MCDHT3520E

MSMD082G1V+MCDHT3520

MSMD082G1V+MCDHT3520E

MSME082G1U+MCDHT3520

MSME082G1U+MCDHT3520E

750W

MHMD082G1U+MCDHT3520

MHMD082G1U+MCDHT3520E

MHMD082G1V+MCDHT3520

MHMD082G1V+MCDHT3520E

100W(SMALL INERTIA):UNIVERSAL MSMD012G1U+MADKT1505CA1PULSE TYPE MSMD012G1U+MADKT1505E WITH BRAKEMSMD012G1V+MADKT1505CA1PULSE TYPE MSMD012G1V+MADKT1505E

200W(SMALL INERTIA):UNIVERSAL MSMJ022G1U+MADKT1507CA1PULSE TYPE MSMJ022G1U+MADKT1507E WITH BRAKEMSMJ022G1V+MADKT1507CA1PULSE TYPE MSMJ022G1V+MADKT1507E

200W(LARGE INERTIA):UNIVERSAL MHMJ022G1U+MADKT1507CA1PULSE TYPE MHMJ022G1U+MADKT1507E WITH BRAKEMHMJ022G1V+MADKT1507CA1PULSE TYPE MHMJ022G1V+MADKT1507E

400W(SMALL INERTIA):UNIVERSAL MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1PULSE TYPE MSMJ042G1U+MBDKT2510E

 WITH BRAKEMSMJ042G1V+MBDKT2510CA1PULSE TYPE MSMJ042G1V+MBDKT2510E

400W(LARGE INERTIA):UNIVERSAL MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1PULSE TYPE MHMJ042G1U+MBDKT2510E WITH BRAKEMHMJ042G1V+MBDKT2510CA1PULSE TYPE MHMJ042G1V+MBDKT2510E

750W(SMALL INERTIA):UNIVERSAL MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1PULSE TYPE MSMJ082G1U+MCDKT3520E WITH BRAKEMSMJ082G1V+MCDKT3520CA1PULSE TYPE MSMJ082G1V+MCDKT3520E

?750W(LARGE INERTIA):UNIVERSAL MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1PULSE TYPE MHMJ082G1U+MCDKT3520E WITH BRAKEMHMJ082G1V+MCDKT3520CA1PULSE TYPE MHMJ082G1V+MCDJT3520E

PANASONIC SERVO MOTOR MIDDLE INERTIA

1.0KW:UNIVERSAL MDME102GCGM+MDDKT3530CA1PULSE TYPE MDME102GCGM+MDDKT3530E

1.5KW:UNIVERSAL MDME152GCGM+MDDKT5540CA1PULSE TYPE MDME152GCGM+MDDKT5540E

2.0KW:UNIVERSAL MDME202GCGM+MDDKT7364CA1PULSE TYPE MDME202GCGM+MDDKT7364E

PANASONIC SERVO MOTOR LARGE INERTIA

1.0KW:UNIVERSAL MHME102GCGM+MDDHT3530CA1PULSE TYPE MHME102GCGM+MDDKT3530E

1.5KW:UNIVERSAL MHME152GCGM+MDDKT5540CA1PULSE TYPE MHME152GCGM+MDDKT5540E

2.0KW:UNIVERSAL MHME202GCGM+MDDKT7364CA1PULSE TYPE MHME202GCGM+MDDKT7364E

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng