hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290

Needle bearing cage 00.550.1290

- Tên SP: Needle bearing cage 

- Mã HDM-Nr: 00.550.1290/

- Kích thước: K110x120x40

- Ứng dụng: Máy inHeidelberg

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Needle bearing cage 00.550.1290

Needle bearing cage 00.550.1290

Vòng bi 00.550.1290

bearing K110x120x40

CD 74    L2.009.013 /01    Torsion spring
CD 74    L2.009.025F/06    Distributor cylinder cpl
CD 74    L2.009.117 /01    Washer
CD 74    L2.010.090 /    Threaded bolt M8 x 0.75 LH
CD 74    L2.010.209 /05    Vibrator roller journal box DS
CD 74    L2.010.210 /05    Vibrator roller journal box OS
CD 74    L2.010.213 /    Pin
CD 74    L2.010.215 /    Adjusting screw
CD 74    L2.010.491F/08    Washup tray cpl UV
CD 74    L2.011.108 /05    Gripper pad
CD 74    L2.011.126 /03    Retainer
CD 74    L2.011.138 /01    Sleeve
CD 74    L2.013.147 /    Pin
CD 74    L2.020.009 /04    Washer
CD 74    L2.020.014 /03    Suction tape
CD 74    L2.020.037F/05    Flap
CD 74    L2.030.307 /    Driving bolt
CD 74    L2.030.308 /    Allen screw
CD 74    L2.030.409 /06    Gear
CD 74    L2.030.411F/07    Spindle DS
CD 74    L2.030.412F/07    Spindle OS
CD 74    L2.030.421 /01    Locking screw
CD 74    L2.030.467 /    Adjusting spindle
CD 74    L2.030.468 /    Nut
CD 74    L2.030.484 /    Screw
CD 74    L2.030.485 /06    Slide
CD 74    L2.030.486 /06    Slide
CD 74    L2.030.487 /08    Latch
CD 74    L2.032.003S/01    Hickey remover
CD 74    L2.072.111 /03    SLIDER
CD 74    L2.072.121 /04    Screw
CD 74    L2.072.127 /    Nut
CD 74    L2.072.128 /    Washer
CD 74    L2.072.152 /01    Gear
CD 74    L2.072.324 /03    Bellows
CD 74    L2.105.1012/03    Pile drive Anlegerhauptstapel XL
CD 74    L2.105.1051/01    Ink fountain roller motor CD74 Cyclo-EBM
CD 74    L2.105.1311/01    Servo-drive Fa.Dunker Potigetr4,4
CD 74    L2.105.3051/03    Ink fount. roller m CD74/ XL75 Cyclo-EBM
CD 74    L2.105.3052/    Ink fount. roller XL75 ebmpapst/Sumitom
CD 74    L2.105.3061/02    Water pan roller drive Alcolor CD 74
CD 74    L2.105.5151/02    Register motor 3Nm ipot=4,4:1
CD 74    L2.105.5161/01    Register motor 3Nm ipot=5,2:1
CD 74    L2.110.1178/06    Sensor INDUC SWIT PROX
CD 74    L2.110.1381/02    Sensor INDUC SWIT PROX
CD 74    L2.110.1441/03    Sensor EMECH SWIT POS
CD 74    L2.110.1495/    Sensor US MEAS PROX
CD 74    L2.110.1533/    Sensor INDUC MEAS PROX
CD 74    L2.110.1534/    Adapter casing INDUC CTRL
CD 74        Adapter casing Sensoren Ziehm.-DBK
CD 74    L2.110.1563/04    Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 74        Sensor CAPAC-SWIT-PROX
CD 74    L2.117.1411/    Fluorescent tube 16W/230VAC 720x26

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng