hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290
Needle bearing cage 00.550.1290

Needle bearing cage 00.550.1290

- Tên SP: Needle bearing cage 

- Mã HDM-Nr: 00.550.1290/

- Kích thước: K110x120x40

- Ứng dụng: Máy inHeidelberg

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Needle bearing cage 00.550.1290/

CD 74    L2.009.013 /01    Torsion spring
CD 74    L2.009.025F/06    Distributor cylinder cpl
CD 74    L2.009.117 /01    Washer
CD 74    L2.010.090 /    Threaded bolt M8 x 0.75 LH
CD 74    L2.010.209 /05    Vibrator roller journal box DS
CD 74    L2.010.210 /05    Vibrator roller journal box OS
CD 74    L2.010.213 /    Pin
CD 74    L2.010.215 /    Adjusting screw
CD 74    L2.010.491F/08    Washup tray cpl UV
CD 74    L2.011.108 /05    Gripper pad
CD 74    L2.011.126 /03    Retainer
CD 74    L2.011.138 /01    Sleeve
CD 74    L2.013.147 /    Pin
CD 74    L2.020.009 /04    Washer
CD 74    L2.020.014 /03    Suction tape
CD 74    L2.020.037F/05    Flap
CD 74    L2.030.307 /    Driving bolt
CD 74    L2.030.308 /    Allen screw
CD 74    L2.030.409 /06    Gear
CD 74    L2.030.411F/07    Spindle DS
CD 74    L2.030.412F/07    Spindle OS
CD 74    L2.030.421 /01    Locking screw
CD 74    L2.030.467 /    Adjusting spindle
CD 74    L2.030.468 /    Nut
CD 74    L2.030.484 /    Screw
CD 74    L2.030.485 /06    Slide
CD 74    L2.030.486 /06    Slide
CD 74    L2.030.487 /08    Latch
CD 74    L2.032.003S/01    Hickey remover
CD 74    L2.072.111 /03    SLIDER
CD 74    L2.072.121 /04    Screw
CD 74    L2.072.127 /    Nut
CD 74    L2.072.128 /    Washer
CD 74    L2.072.152 /01    Gear
CD 74    L2.072.324 /03    Bellows
CD 74    L2.105.1012/03    Pile drive Anlegerhauptstapel XL
CD 74    L2.105.1051/01    Ink fountain roller motor CD74 Cyclo-EBM
CD 74    L2.105.1311/01    Servo-drive Fa.Dunker Potigetr4,4
CD 74    L2.105.3051/03    Ink fount. roller m CD74/ XL75 Cyclo-EBM
CD 74    L2.105.3052/    Ink fount. roller XL75 ebmpapst/Sumitom
CD 74    L2.105.3061/02    Water pan roller drive Alcolor CD 74
CD 74    L2.105.5151/02    Register motor 3Nm ipot=4,4:1
CD 74    L2.105.5161/01    Register motor 3Nm ipot=5,2:1
CD 74    L2.110.1178/06    Sensor INDUC SWIT PROX
CD 74    L2.110.1381/02    Sensor INDUC SWIT PROX
CD 74    L2.110.1441/03    Sensor EMECH SWIT POS
CD 74    L2.110.1495/    Sensor US MEAS PROX
CD 74    L2.110.1533/    Sensor INDUC MEAS PROX
CD 74    L2.110.1534/    Adapter casing INDUC CTRL
CD 74        Adapter casing Sensoren Ziehm.-DBK
CD 74    L2.110.1563/04    Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 74        Sensor CAPAC-SWIT-PROX
CD 74    L2.117.1411/    Fluorescent tube 16W/230VAC 720x26

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng