hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Motor CPC 81.186.5141
Motor CPC 81.186.5141
Motor CPC 81.186.5141
Motor CPC 81.186.5141

Motor CPC 81.186.5141

- Tên SP: Motor CPC

- HDM-Nr: 81.186.5141

- Công suất: 12.5W

- Nguồn cấp: 12VDC

- Cường độ dòng điện: 2.5A

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.500 -001/09 - 24

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Motor CPC 81.186.5141

 

- Tên SP: Motor CPC

- HDM-Nr: 81.186.5141

- Công suất: 12.5W

- Nguồn cấp: 12VDC

- Cường độ dòng điện: 2.5A

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.500 -001/09 - 24

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

C4.007.923 Support bar

C4.007.924 Distance pin

93.007.915 Inner ring

00.550.0043 Needle bearing NK 32/20ASR1

C8.007.908 Gear DS

93.007.930 Guide plate

71.186.5172 Potentiometer

93.007.918 Stop

93.007.902 Motor bracket

71.186.0317 Terminal box

81.186.5141 Motor CPC

C8.007.401 Support

61.110.1611 Sensor

Motor CPC 81.186.5141

Motor 81.186.5141

Động cơ 81.186.5141

电机 81.186.5141

MV.062.400 

C4.007.923 Support bar

00.580.0021 Safety washer

93.007.915 Inner ring

00.550.0043 Needle bearing

C8.007.908 Gear DS

93.007.930 Guide plate

71.186.5172 Potentiometer

93.007.902 Motor bracket

82.030.308 Motor

C8.007.401 Support

61.110.1611 Sensor

M3.072.3135  Encoder 

G4.110.2581  Encoder 

F2.072.115 Bearing bracket OS

M3.072.313S Sleeve cpl

00.520.1143 Grooved ball bearing 6001-2RS

F2.072.112 Pulley

00.580.5994 Toothed belt 100S 3M 327

F2.072.111F Gear cpl

F2.072.114 Motor bracket EN1563-EN-GJS-400-15

F2.072.165 Bearing bracket DS

G2.144.1141 Servo-drive

G4.110.2581 Sensor

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

Sensor M5.110.1211

Sensor 00.783.0390

Sensor 61.127.1371

Sensor 61.127.1511

Sensor F2.110.7291

Sensor 61.110.1631

Sensor 61.110.1321

Sensor L2.110.1178

Sensor 61.110.1631

Sensor M2.110.1421 / 00.783.0139

Sensor M8.126.1031

Sensor 91.145.1271

Sensor 00.250.0721

Sensor 4M.110.1571

Sensor 00.783.0677

Sensor 00.783.0670

Sensor F2.110.7301

Sensor 00.783.0144

Sensor CA.148.2073

Sensor CA.148.2072

Sensor F2.110.1315

Sensor F9.110.1631

Sensor 00.783.0390

Sensor F2.110.7294

Sensor 00.783.0343

Sensor F2.110.7292

Sensor F2.122.1311

Sensor F2.110.7310

Sensor F2.122.1331

Sensor F2.122.1321

Sensor F2.122.1341

Sensor F6.110.2111

Sensor F6.110.1121

Sensor F6.110.1122

Sensor F6.110.1112

Sensor F6.110.2111

Sensor C6.129.2538

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor F2.110.7187

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng