hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Module PDIM 00.785.1246
Module PDIM 00.785.1246

Module PDIM 00.785.1246

- Tên SP: Bản mạch nguồn

- HDM-Nr: 00.785.1246

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS SC.142.1002-002/01  = 60A11

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Module PDIM

00.785.1246

- Tên SP: Bản mạch nguồn

- HDM-Nr: 00.785.1246

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS SC.142.1002-002/01  = 60A11

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Module 00.785.1246

Module 00.785.1476

Module 00.785.1275

Power Supply 00.779.2058

Power Supply ASCM24-2

Power Supply 00.785.0365

Power Supply 00.785.0410

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor C4.102.1987

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor MV.050.654

Sensor L6.110.1132

Sensor MV.102.570

Sensor L6.110.1131

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559

Sensor F6.110.1122

Sensor F6.110.1111

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

C4.721.074 / Doctor blade

C4.721.075 / Doctor blade

C4.721.077F/ Doctor blade cpl

C4.721.091 / Doctor blade

C4.721.092 / Doctor blade

C4.721.106F/ Doctor blade

C5.012.376 /01 Gasket OS

C5.012.376 /03 Gasket OS

C5.012.377 /01 Gasket DS

C5.012.377 /02 Gasket DS

C5.012.377 /03 Gasket DS

C5.196.0242 Gasket

C5.196.0228 Gasket

C5.196.0313 Piston

C5.196.0324 Sensor

71.186.5172 Potentiometer

81.186.5141 Motor CPC

91.165.1521 Sensor

F2.161.1401 Sensor

F2.161.1411 Sensor

00.580.3385 Short-Stroke Cylinder

87.334.010 Water and Ink Cylinder

C2.184.1051 Cylinder

M2.184.1011 Pneumatic Cylinder

61.184.1111 Cylinder

G2.335.493 Valve

61.184.1031 Pneumatic Cylinder

61.184.1141 Pneumatic Cylinder

61.184.1331 Cylinder Valve 

87.334.001 Pneumatic Cylinder

87.334.002 Pneumatic Cylinder

87.334.018 Pneumatic Cylinder

00.580.3387 Pneumatic Cylinder

00.580.4127 Pneumatic Cylinder

00.580.3909 Pneumatic Cylinder

61.184.1142 Pneumatic Cylinder  

92.184.1011 Cylinder Valve      

61.184.1151 Cylinder Valve

M2.1843.1051 Cylinder Valve

C2.184.1051 Cylinder Valve  

61.184.1051 Valve

61.184.1131 Pneumatic Cylinder 

00.5803.3707 Pneumatic Cylinder

00.580.3371 Pneumatic Cylinder

F4.335.001 Pneumatic Cylinder

M2.184.1171 Directional Control Valve

F4.334.040 Piston

00.580.4275 Pneumatic Cylinder

87.334.012 Pneumatic Cylinder

87.334.011 Pneumatic Cylinder

00.580.4163 Blanket Wash Piston

A1.184.0010 Pneumatic Cylinder

G4.334.004 Pneumatic Cylinder

M4.334.011 Pneumatic Cylinder

00.580.4101 Pneumatic Cylinder

L2.334.004 Pneumatic Cylinder

L2.334.034 Pneumatic Cylinder

L2.334.031 Pneumatic Cylinder

61.184.1311 4/2-Way Valve

00.785.1171 Module DIPM220-AI

00.785.1246 Module PDIM

00.785.0628 Flat module BKM2

00.785.1143 Module CDCM2

00.785.1237 Module CDCM1

00.785.1262 Flat module CDAB380-2

00.783.0841 Power supply

00.783.0921 Relay RT33L, DC 24V, 1S

F2.147.1201 Clamping bar

71.142.1004 Clamping bar

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng