hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453
Module đầu vào Wago 750-453

Module đầu vào Wago 750-453

- Tên SP: Module đầu vào 4 kênh

- Item No:  750-453

- Chủng loại: single-ended

- Số kênh: 04 kênh đầu vào

- Tín hiệu đầu ra: 0-20 mA

- Version: V 1.1.1

- Xuất xứ: Wago - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Wago - Germany
Tags: Wago 750-453

Module đầu vào Wago 750-453

- Tên SP: Module đầu vào 4 kênh

- Item No:  750-453

- Chủng loại: single-ended

- Số kênh: 04 kênh đầu vào

- Tín hiệu đầu ra: 0-20 mA

- Version: V 1.1.1

- Xuất xứ: Wago - Germany

WAGO I/O System 750/753    Item No: 750-753

WAGO I/O System 750/753    Item no. 750-450

WAGO I/O System 750/753    Item no. 750-555

WAGO I/O System 750/753    Item no. 750-377

WAGO I/O System 750/753    Item no. 750-333

WAGO I/O System 750/753    Item no. 750-600

WAGO I/O System 750/753    Item no. 750-496

WAGO I/O System 750/753    Item no. 750-559

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-1405

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-530

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-430

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-1504

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-455

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-362

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-375

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-652

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-461

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-647

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-466

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-363

WAGO I/O System 750/753   Item no. 750-451

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng