hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Module tốc độ QD62
Module tốc độ QD62
Module tốc độ QD62
Module tốc độ QD62
Module tốc độ QD62
Module tốc độ QD62

Module tốc độ QD62

- Tên SP: Module mở rộng

- Model: QD62

- Chủng loại: Model tốc độ

- Số kênh: 02 kênh

- Tốc độ đếm: 200kpps, 100kpps, 10kpps

- Tín hiệu đầu vào: 5/12/24 V DC, 2 ~ 5mA

- Tín hiệu đầu ra: Transistor (Sink), 5/12/24 V DC, 2 ~ 5mA

- Xuất xứ: Mitsubishi - Japan

Liên hệ

Thương hiệu: Mitsubishi - Japan
Tags: FX3U-48MT/ES-A QD62 QY42P

Module tốc độ QD62 

Moduld tốc độ QD62

- Tên SP: Module mở rộng

- Model: QD62

- Chủng loại: Model tốc độ

- Số kênh: 02 kênh

- Tốc độ đếm: 200kpps, 100kpps, 10kpps

- Tín hiệu đầu vào: 5/12/24 V DC, 2 ~ 5mA

- Tín hiệu đầu ra: Transistor (Sink), 5/12/24 V DC, 2 ~ 5mA

- Xuất xứ: Mitsubishi - Japan

Ưu điểm nổi bật của module counter QD62 Mitsubishi

– Hình dạng và kích thước nhỏ gọn, khoảng 27.4x98x90mm, trọng lượng chỉ xấp xỉ 0.11kg, cho phép lắp đặt và sử dụng dễ dàng.

– Phạm vi đếm rộng, nhị phân có dấu 32 bit (-2147483648 đến 2147483647).

– Kiểm soát định vị có thể được thực hiện bằng cách kết hợp với bộ mã hóa bên ngoài.

– Có thể được chuyển sang tốc độ tính toán tối đa

Modul mở rộng QA1S33B

Modul mở rộng QA1S35B

Modul mở rộng QA1S35B-E

Modul mở rộng QA1S38B

Modul mở rộng QA1S38B-E

Modul mở rộng QA1S51B

Modul mở rộng QA1S65B

Modul mở rộng QA1S68B

Modul mở rộng QA65B

Modul mở rộng QA68B

Modul mở rộng QC05B

Modul mở rộng QC06B

Modul mở rộng QC100B

Modul mở rộng QC10TR

Modul mở rộng QC12B

Modul mở rộng QC30B

Modul mở rộng QC50B

Modul mở rộng QD51

Modul mở rộng QD51-R24

Modul mở rộng QD60P8-G

Modul mở rộng QD62

Modul mở rộng QD62D

Modul mở rộng QD62E

Modul mở rộng QD62-H01

Modul mở rộng QD62-H02

Modul mở rộng QD63P6

Modul mở rộng QD64D2

Modul mở rộng QD65PD2

Modul mở rộng QD70D4

Modul mở rộng QD70D8

Modul mở rộng QD70P4

Modul mở rộng QD70P8

Modul mở rộng QD72P3C3

Modul mở rộng QD73A1

Modul mở rộng QD74MH16

Modul mở rộng QD75D1

Modul mở rộng QD75D1N

Modul mở rộng QD75D2

Modul mở rộng QD75D2N

Modul mở rộng QD75D4

Modul mở rộng QD75D4N

Modul mở rộng QD75M2

Modul mở rộng QD75M4

Modul mở rộng QD75MH1

Modul mở rộng QD75MH2

Modul mở rộng QD75MH4

Modul mở rộng QD75P1

Modul mở rộng QD75P1N

Modul mở rộng QD75P2

Modul mở rộng QD75P2N

Modul mở rộng QD75P4

Modul mở rộng QĐ75P4N

Modul mở rộng QD77MS2

Modul mở rộng QD77MS4

Modul mở rộng QD81DL96

Modul mở rộng QD81MEM-1GBC

Modul mở rộng QD81MEM-512MBC

Modul mở rộng QD81MEM-8GBC

Modul mở rộng QG60

Modul mở rộng QG69L

Modul mở rộng QG-G50-2C-10M-AW-LL

Modul mở rộng QG-G50-2C-1M-AW-LL

Modul mở rộng QG-G50-2C-25M-AW-LL

Modul mở rộng QG-G50-2C-3M-AW-LL

Modul mở rộng QH42P

Modul mở rộng QI60

Modul mở rộng QJ51AW12D2

Modul mở rộng QJ61BT11

Modul mở rộng QJ61BT11N

Modul mở rộng QJ61CL12

Modul mở rộng QJ71AS92

Modul mở rộng QJ71BR11

Modul mở rộng QJ71C24

Modul mở rộng QJ71C24N

Modul mở rộng QJ71C24N-R2

Modul mở rộng QJ71C24N-R4

Modul mở rộng QJ71C24-R2

Modul mở rộng QJ71DN91

Modul mở rộng QJ71E71-100

Modul mở rộng QJ71E71-100-F10

Modul mở rộng QJ71EIP71

Modul mở rộng QJ71FL71-B2

Modul mở rộng QJ71FL71-B2-F01

Modul mở rộng QJ71FL71-B5

Modul mở rộng QJ71FL71-B5-F01

Modul mở rộng QJ71FL71-T

Modul mở rộng QJ71FL71-T-F01

Modul mở rộng QJ71GF11-T2

Modul mở rộng QJ71GP21S-SX

Modul mở rộng QJ71GP21-SX

Modul mở rộng QJ71LP21-25

Modul mở rộng QJ71LP21G

Modul mở rộng QJ71LP21GE

Modul mở rộng QJ71LP21S-25

Modul mở rộng QJ71LP25G

Modul mở rộng QJ71MB91

Modul mở rộng QJ71MES96

Modul mở rộng QJ71MT91

Modul mở rộng QJ71NT11B

Modul mở rộng QJ71PB92V

Modul mở rộng QJ71PB93D

Modul mở rộng QJ71WS96

Modul mở rộng QJ72BR15

Modul mở rộng QJ72LP25-25

Modul mở rộng QJ72LP25G

Modul mở rộng QJ72LP25GE

Modul mở rộng QS001CPU

Modul mở rộng QS061P-A1

Modul mở rộng QS061P-A2

Modul mở rộng QS0J61BT12

Modul mở rộng QS0J65BTB2-12DT

Modul mở rộng QS0J65BTS2-4T

Modul mở rộng QS0J65BTS2-8D

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng