hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Module mở rộng QY42P
Module mở rộng QY42P
Module mở rộng QY42P
Module mở rộng QY42P
Module mở rộng QY42P
Module mở rộng QY42P

Module mở rộng QY42P

- Tên SP: Module mở rộng

- Model: QY42P

- Chủng loại: Model ngõ ra

- Số ngõ ra: 64 ngõ ra Transistor, dạng Sink (0V)

- Nguồn cấp: 12-24VDC, 20mA (tại 24VDC)/COM

- Thời gian đáp ứng: ON/OFF 1 ms hoặc thấp hơn

- Chức năng bảo vệ: Quá tải, quá dòng

- Ứng dụng: Mở rộng 64 ngõ ra Transistor cho PLC Mitsubishi dòng Q0UCPU, Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU …

- Xuất xứ: Mitsubishi - Japan

Liên hệ

Module mở rộng QY42P 

Modul mở rộng QY42P

- Tên SP: Module mở rộng

- Model: QY42P

- Chủng loại: Model ngõ ra

- Số ngõ ra: 64 ngõ ra Transistor, dạng Sink (0V)

- Nguồn cấp: 12-24VDC, 20mA (tại 24VDC)/COM

- Thời gian đáp ứng: ON/OFF 1 ms hoặc thấp hơn

- Chức năng bảo vệ: Quá tải, quá dòng

- Kết nối: 40-pin connector, 2 jack

- Thiết kế cách ly: Photocoupler

- Tải: 0.1A/điểm, 2A/COM, 12-24VDC (+20/-15%)

- Dòng rò ở trạng thái OFF: 0.1mA hoặc thấp hơn

- Ứng dụng: Mở rộng 64 ngõ ra Transistor cho PLC Mitsubishi dòng Q0UCPU, Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU …

- Xuất xứ: Mitsubishi - Japan

Modul mở rộng QY10

Modul mở rộng QY18A

Modul mở rộng QY22

Modul mở rộng QY40P

Modul mở rộng QY41P

Modul mở rộng QY42P

Modul mở rộng QY50

Modul mở rộng QY68A

Modul mở rộng QY70

Modul mở rộng QY71

Modul mở rộng QY80

Modul mở rộng QY81P

Modul mở rộng QH42P

Modul mở rộng QX48Y57

Modul mở rộng QX10

Modul mở rộng QX10-TS

Modul mở rộng QX28

Modul mở rộng QX40

Modul mở rộng QX40-TS

Modul mở rộng QX40-S1

Modul mở rộng QX40H

Modul mở rộng QX41

Modul mở rộng QX41-A1

Modul mở rộng QX41-S2

Modul mở rộng QX42-S1

Modul mở rộng QX50

Modul mở rộng QX70

Modul mở rộng QX70H

Modul mở rộng QX71

Modul mở rộng QX80

Modul mở rộng QX80-TS

Modul mở rộng QX80H

Modul mở rộng QX81

Modul mở rộng FX2N-32ET

Modul mở rộng FX2N-32MT

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng