hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Module định vị QD75D4N
Module định vị QD75D4N
Module định vị QD75D4N
Module định vị QD75D4N
Module định vị QD75D4N
Module định vị QD75D4N

Module định vị QD75D4N

- Tên SP: Module định vị 04 trục vi sai

- Model: QD75D4N

- Số trục kiểm soát: 04 trục vi sai

- Trục vi sai: 2-/3-/4 trục tuyến tính nội suy, 2 trục nội suy tròn

- Dữ liệu định vị: 600 dữ liệu / trục

- Xung đầu ra: 4 kpps

- Đơn vị điều khiển: mm, inch, degree, pulse

- Kết nối: 40-Pin

- Xuất xứ: Mitsubishi - Japan

Liên hệ

Module định vị QD75D4N 

Modul định vị QD75D4N

- Tên SP: Module định vị 04 trục vi sai

- Model: QD75D4N

- Số trục kiểm soát: 04 trục vi sai

- Trục vi sai: 2-/3-/4 trục tuyến tính nội suy, 2 trục nội suy tròn

- Dữ liệu định vị: 600 dữ liệu / trục

- Xung đầu ra: 4 kpps

- Đơn vị điều khiển: mm, inch, degree, pulse

- Kết nối: 40-Pin

- Xuất xứ: Mitsubishi - Japan

Modul mở rộng QS90SR2SP-Q

Modul mở rộng QX10

Modul mở rộng QX10-TS

Modul mở rộng QX11L

Modul mở rộng QX21L

Modul mở rộng QX28

Modul mở rộng QX40

Modul mở rộng QX40H

Modul mở rộng QX40-S1

Modul mở rộng QX40-TS

Modul mở rộng QX41

Modul mở rộng QX41-S1

Modul mở rộng QX41-S2

Modul mở rộng QX41Y41P

Modul mở rộng QX42

Modul mở rộng QX42-S1

Modul mở rộng QX48Y57

Modul mở rộng QX50

Modul mở rộng QX70

Modul mở rộng QX70H

Modul mở rộng QX71

Modul mở rộng QX72

Modul mở rộng QX80

Modul mở rộng QX80H

Modul mở rộng QX80-TS

Modul mở rộng QX81

Modul mở rộng QX81-S2

Modul mở rộng QX82

Modul mở rộng QX82-S1

Modul mở rộng QX90H

Modul mở rộng QY10

Modul mở rộng QY10-TS

Modul mở rộng QY11AL

Modul mở rộng QY13L

Modul mở rộng QY18A

Modul mở rộng QY22

Modul mở rộng QY231

Modul mở rộng QY23L

Modul mở rộng QY284

Modul mở rộng QY40P

Modul mở rộng QY40P-TS

Modul mở rộng QY41P

Modul mở rộng QY42P

Modul mở rộng QY50

Modul mở rộng QY51PL

Modul mở rộng QY68A

Modul mở rộng QY70

Modul mở rộng QY71

Modul mở rộng QY80

Modul mở rộng QY80-TS

Modul mở rộng QY81P

Modul mở rộng QY82P

Modul mở rộng QJ71LP21-25

Modul mở rộng QJ71LP21G

Modul mở rộng QJ71LP21GE

Modul mở rộng QJ71LP21S-25

Modul mở rộng QJ71LP25G

Modul mở rộng QJ71MB91

Modul mở rộng QJ71MES96

Modul mở rộng QJ71MT91

Modul mở rộng QJ71NT11B

Modul mở rộng QJ71PB92V

Modul mở rộng QJ71PB93D

Modul mở rộng QJ71WS96

Modul mở rộng QJ72BR15

Modul mở rộng QJ72LP25-25

Modul mở rộng QJ72LP25G

Modul mở rộng QJ72LP25GE

Modul mở rộng QS001CPU

Modul mở rộng QS061P-A1

Modul mở rộng QS061P-A2

Modul mở rộng QS0J61BT12

Modul mở rộng QS0J65BTB2-12DT

Modul mở rộng QS0J65BTS2-4T

Modul mở rộng QS0J65BTS2-8D

Modul mở rộng QS90CBL-SE01

Modul mở rộng QS90CBL-SE15

Modul mở rộng QS90SR2SN-CC

Modul mở rộng QS90SR2SN-EX

Modul mở rộng QS90SR2SN-Q

Modul mở rộng QS90SR2SP-CC

Modul mở rộng QS90SR2SP-EX

Modul mở rộng QG-G50-2C-10M-AW-LL

Modul mở rộng QG-G50-2C-1M-AW-LL

Modul mở rộng QG-G50-2C-25M-AW-LL

Modul mở rộng QG-G50-2C-3M-AW-LL

Modul mở rộng QH42P

Modul mở rộng QI60

Modul mở rộng QJ51AW12D2

Modul mở rộng QJ61BT11

Modul mở rộng QJ61BT11N

Modul mở rộng QJ61CL12

Modul mở rộng QJ71AS92

Modul mở rộng QJ71BR11

Modul mở rộng QJ71C24

Modul mở rộng QJ71C24N

Modul mở rộng QJ71C24N-R2

Modul mở rộng QJ71C24N-R4

Modul mở rộng QJ71C24-R2

Modul mở rộng QJ71DN91

Modul mở rộng QJ71E71-100

Modul mở rộng QJ71E71-100-F10

Modul mở rộng QJ71EIP71

Modul mở rộng QJ71FL71-B2

Modul mở rộng QJ71FL71-B2-F01

Modul mở rộng QJ71FL71-B5

Modul mở rộng QJ71FL71-B5-F01

Modul mở rộng QJ71FL71-T

Modul mở rộng QJ71FL71-T-F01

Modul mở rộng QJ71GF11-T2

Modul mở rộng QJ71GP21S-SX

Modul mở rộng QJ71GP21-SX

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng