hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Manometer 00.580.5484
Manometer 00.580.5484
Manometer 00.580.5484
Manometer 00.580.5484
Manometer 00.580.5484
Manometer 00.580.5484

Manometer 00.580.5484

- Tên SP: Đồng hồ đo

- HDM-Nr: 00.580.5484

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C8.806.020B-001/08  = 1.7

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Manometer 00.580.5484

- Tên SP: Đồng hồ đo

- HDM-Nr: 00.580.5484

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C8.806.020B-001/08  = 1.7

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Manometer 00.580.5484

Spur Gear F4.514.526

Perfector Turning MV.022.043

Distributor cpl 71.009.125

Hose cpl M4.272.023F

Sensor 91.110.1321

Sensor C4.110.1321

Motor F2.105.3022

Motor F2.105.3022

Brake F2.105.3022 

Potentiometer 63.186.5321

Potentiometer MV.057.334

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

C4.721.045 /01 Shaft

C4.721.050 / Gear

C4.721.054 /01 Gear

C4.721.055 / Gear

C4.721.056 / Gear

C4.721.057 /01 Gear

C5.016.691 Support

C5.016.692 Shaft

C5.016.694 Support

00.530.1163 Hose clamp

00.471.0032 Hose

71.009.114 Hose cpl

71.009.115 Hose cpl

71.009.116 Hose cpl

71.009.117 Hose cpl

71.009.118 Hose cpl

61.580.275 Gear

93.580.215 Gear

00.580.4753 Rotary tube

00.580.0448 Screwed socket

00.471.0051 Hose

M4.272.032 Support

53.033.031 Stud bolt

00.580.4758 Ball valve

F4.514.521 Cover

F4.514.520F Housing cpl

F4.514.574 Bush

F4.514.502 Sheet stop

F4.514.517 Plate spring

F4.514.503 Support

F4.514.526 Gear

F4.514.525 Gear

F4.514.522 Gear

F7.514.540 Knurled screw

F4.514.567 Pin

00.580.7242 Bearing bush

00.520.2417 bearing

00.550.0441 Retainer ring

00.520.2431 bearing

F4.514.528 Bearing bolt

00.580.6841 Friction bearing

F4.514.527 Clutch ring

F4.514.523 Clutch half

F4.514.524 Clutch half

00.580.6263 O-seal

F4.514.569 Pin

C8.806.020F Control unit

C8.806.022S Cover

10.111.1499 Instruction plate

00.580.3999 Control knob

10.107.5899 Schild Plate

C8.806.021 Valve unit cpl

00.580.5484 Manometer

00.471.0001 Hose

00.580.4818 Hose clamp

00.580.5493 Hose clamp

00.471.0242 Spiral hose PU-Flex-HTK- 40

00.471.0240 Spiral hose HTK- 25 PU

C8.806.101S Tube cpl

00.550.0393 Retainer ring

00.580.2975 V-shape ring V- 38S NBR

00.580.2622 Screwed socket GES 19/R 3/4 PA

00.471.0221 Spiral hose NW19 PUR

00.471.0240 Spiral hose PU-Flex-HTK- 25 PU

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng