hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Linear Block R205D21320
Linear Block R205D21320
Linear Block R205D21320
Linear Block R205D21320
Linear Block R205D21320
Linear Block R205D21320
Linear Block R205D21320
Linear Block R205D21320

Linear Block R205D21320

- Tên SP: Ổ bi trượt

- Type: R205D21320

- Kích thước:  

- Nhà sx:  Rexroth  - Germany

Liên hệ

Rexroth Linear Block R205D21320

- Tên SP: Ổ bi trượt

- Type: R205D21320

- Kích thước:  

- Nhà sx:  Rexroth  - Germany

Linear Block R205D21320

Rexroth R205D21320

Rexroth Linear Block R18513222X

Linear Block R18513222X

Ball screw nut R150239065

Rexroth Block R205A Type

15 size: R205A19420, R205A19424, R205A19320, R205A19324, R205A19324, R205A11420, R205A11320, R205A11220, R205A11224, R205A12420, R205A12320, R205A12220, R205A12224.

20 size: R205A89420, R205A89320, R205A81420, R205A81320, R205A81220, R205A81224, R205A82420, R205A82320, R205A82220, R205A82424.

25 size: R205A29420, R205A29320, R205A29324, R205A21420, R205A21320, R205A21220, R205A22420, R205A22320, R205A22220, R205A22424, R205A22324, R205A22224.

30 size: R205A719420, R205A79320, R205A71420, R205A71320, R205A71220, R205A72420,

R205A72320, R205A72220, R205A72224, R205A72324, R205A72224.

35 size: R205A39420, R205A39320, R205A31420, R205A31320, R205A31220, R205A32420,

R205A32320, R205A32324, R205A32220, R205A32424, R205A32224.

45 size: R205A49420, R205A49424, R205A41420, R205A41424, R205A41320, R205A41220,

R205A42420, R205A42320, R205A42220, R205A42424, R205A42324, R205A42224.

Rexroth Block R205B Type

15 size: R205B19420, R205B19424, R205B19320, R205B19324, R205B19324, R205B11420, R205B11320, R205B11220, R205B11224, R205B12420, R205B12320, R205B12220, R205B12224.

20 size: R205B89420, R205B89320, R205B81420, R205B81320, R205B81220, R205B81224, R205B82420, R205B82320, R205B82220, R205B82424.

25 size: R205B29420, R205B29424, R205B29320, R205B29324, R205B21420, R205B21320, R205B21220, R205B22420, R205B22320, R205B22220, R205B22424, R205B22324, R205B22224

30 size: R205B79420, R205B79320, R205B71420, R205B71320, R205B71220, R205B72420, R205B72320, R205B72220, R205B72224, R205B72324, R205B72224

35 size: R205B39420, R205B39320, R205B31420, R205B31320, R205B31220, R205B32420, R205B32320, R205B32324, R205B32220, R205B32424, R205B32224.

45 size: R205B49420, R205B49424, R205B41420, R205B41424, R205B41320, R205B41220, R205B42420, R205B42320, R205B42220, R205B42424, R205B42324, R205B42224.

Rexroth Block R205C Type

15 size: R205C19420, R205C19424, R205C19320, R205C19324, R205C19324, R205C11420, R205C11320, R205C11220, R205C11224, R205C12420, R205C12320, R205C12220, R205C12224.

20 size: R205C89420, R205C89320, R205C81420, R205C81320, R205C81220, R205C81224, R205C82420, R205C82320, R205C82220, R205C82424.

25 size: R205C29420, R205C29424, R205C29320, R205C29324, R205C21420, R205C21320, R205C21220, R205C22420, R205C22320, R205C22220, R205C22424, R205C22324, R205C22224.

30 size: R205C719420, R205C79320, R205C71420, R205C71320, R205C71220, R205C72420, R205C72320, R205C72220, R205C72224, R205C72324, R205C72224.

35 size: R205C39420, R205C39320, R205C31420, R205C31320, R205C31220, R205C32420, R205C32320, R205C32324, R205C32220, R205C32424, R205C32224.

45 size: R205C49420, R205C49424, R205C41420, R205C41424, R205C41320, R205C41220, R205C42420, R205C42320, R205C42220, R205C42424, R205C42324, R205C42224.

Rexroth Block R205D type

15 size: R205D19420, R205D19424, R205D19320, R205D19324, R205D19324, R205D11420, R205D11320, R205D11220, R205D11224, R205D12420, R205D12320, R205D12220, R205D12224.

20 size: R205D89420, R205D89320, R205D81420, R205D81320, R205D81220, R205D81224, R205D82420, R205D82320, R205D82220, R205D82424.

25 size: R205D29420, R205D29424, R205D29320, R205D29324, R205D21420, R205D21320, R205D21220, R205D22420, R205D22320, R205D22220, R205D22424, R205D22324, R205D22224.

30 size: R205D719420, R205D79320, R205D71420, R205D71320, R205D71220, R205D72420, R205D72320, R205D72220, R205D72224, R205D72324, R205D72224.

35 size: R205D39420, R205D39320, R205D31420, R205D31320, R205D31220, R205D32420, R205D32320, R205D32324, R205D32220, R205D32424, R205D32224.

45 size: R205D49420, R205D49424, R205D41420, R205D41424, R205D41320, R205D41220, R205D42420, R205D42320, R205D42220, R205D42424, R205D42324, R205D42224.

Rexroth Block R205E Type

15 size: R205E19420, R205E19424, R205E19320, R205E19324, R205E19324, R205E11420, R205E11320, R205E11220, R205E11224, R205E12420, R205E12320, R205E12220, R205E12224.

20 size: R205E89420, R205E89320, R205E81420, R205E81320, R205E81220, R205E81224, R205E82420, R205E82320, R205E82220, R205E82424.

Rexroth Block R205F Type

15 size: R205F19420, R205F19424, R205F19320, R205F19324, R205F19324, R205F11420, R205F11320, R205F11220, R205F11224, R205F12420, R205F12320, R205F12220, R205F12224.

20 size: R205F89420, R205F89320, R205F81420, R205F81320, R205F81220, R205F81224, R205F82420, R205F82320, R205F82220, R205F82424.

25 size: R205F29420, R205F29424, R205F29320, R205F29324, R205F21420, R205F21320 R205F21220, R205F22420 R205F22320, R205F22220, R205F22424, R205F22324, R205F22224.

30 size: R205F719420, R205F79320, R205F71420, R205F71320, R205F71220, R205F72420, R205F72320, R205F72220, R205F72224, R205F72324, R205F72224.

35 size: R205F39420, R205F39320, R205F31420, R205F31320, R205F31220, R205F32420, R205F32320, R205F32324, R205F32220, R205F32424, R205F32224.

45 size: R205F49420, R205F49424, R205F41420, R205F41424, R205F41320, R205F41220, R205F42420, R205F42320, R205F42220, R205F42424, R205F42324, R205F42224.

F2.016.515 valve

F4.335.031 Valve

C5.016.502 Valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 valve

M2.184.1121 valve

M2.184.1111 valve

F4.335.031 Valve

F4.335.087 Cylinder valve unit

C2.184.1071 Directional control valve

C5.196.0450 Valve cpl

C5.196.0283 valve

C5.196.0285 valve

C5.196.0287 valve

61.184.1191 Solenoid valve

L2.335.035 4/2-way valve

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C6.034.501F Pressure regulator

A4.335.001 Solenoid valve

G4.335.001 Pressure regulator

00.580.2102 Ms Ball valve G 1/4-3/3

87.335.002 Safety valve

91.145.1271 Sensor EMECH SWIT PRES

00.580.4566 Ball valve G1/2 Ms-vn

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 2/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve RB-175-1/2

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 valve

C6.302.502 valve

C6.302.502 valve

M4.336.001 Manometer

00.580.6989 Filter cartridge

00.580.5334 Union joint

M4.336.006 Union joint

91.110.1381 Sensor

C2.184.1071 Directional control valve

C5.090.010 Clamping bar

00.270.0162 V-ribbed belt

91.090.525 V-belt pulley

C2.101.3003 Main motor

C2.101.3023 Brake

C2.101.3013 Encoder

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng