hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Limit Switch M2.147.3411
Limit Switch M2.147.3411

Limit Switch M2.147.3411

- Tên SP: Công tắc hành trình

- HDM-Nr: M2.147.3411

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

Limit Switch M2.147.3411

- Tên SP: Công tắc hành trình

- HDM-Nr: M2.147.3411

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Limit Switch M2.147.3411

Sensor M2.147.3411

Sensor F2.145.7123

Sensor 91.147.7261

Limit Switch F2.145.7123

Limit Switch 91.147.7261

Float Switch C6.302.302

Sensor C6.302.302

Spindle OS C5.072.254

Spindle C5.072.254

Spindle DS C5.072.253

Spindle C5.072.253

Adjusting Worm Gear C5.721.039F

Pressure switch 92.102.1931

Rubber roller 66.891.020F

M3.016.230 Forwarding roller shaft

Cam Follower 87.583.319

Cam Follower F-229818

Cam Follower 00.580.4432

Drive belt C4.102.1931

Piston ring 42.018.004

Adjusting Spindle MV.032.876

Adjusting handle 66.028.307F

Control Shaft 41.028.151

Needle Bearing INA F-207665

Needle Bearing 00.550.1072

Ink running clutch SOR102V-HKDB

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

00.580.2102 Ball valve

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve 

00.580.6777 Union joint 

00.580.5011 Union joint 

91.145.1271 Sensor 

00.580.4566 Ball valve 

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 valve

61.184.1191 valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 valve

C6.302.502 valve

C6.302.502 valve

F2.028.210 Lever

C5.072.251 Guard DS

C5.072.252 Guard OS

C5.072.263 Spur gear

C5.072.261 Driver

61.165.1661 Sensor

61.165.1651 Sensor

C8.015.751 Support OS

C8.015.747 Connecting link

S9.009.016F Distributor cylinder cpl

71.009.015 Ink distributor

71.009.018 Journal OS

71.009.402 Journal DS

00.550.0251 Supporting roller

M2.007.533 Housing

M2.007.543 Connecting piece

00.540.1180 Flat gasket

C7.007.531S Piston

M2.007.531 Piston

M2.007.544 Compression spring

00.471.0141 Compressed-air hose

00.520.0260 Allen screw

41.010.417F Intermediate roller

41.010.418F Bearing sleeve cpl

91.010.322S Bearing bushing cpl

91.010.323 Cam

91.010.325 Gear

91.010.326 Bush

91.010.328 Bearing bush

91.010.307 Roller

91.010.308 Shaft

00.550.0512 Needle bushing HK2212-AS1

00.520.1611 Grooved ball bearing 16101

00.550.0131 Needle bearing RNA4904.2RS

41.010.430 Roller

00.520.0120 Grooved ball bearing 6001

00.580.3501 Tube

00.580.3768 gear

C6.020.150F Support 

87.583.388F Gear segment DS

87.583.319 Cam follower

82.583.312 Bearing bolt DS

00.550.0306 Axial bearing disc AS 5070

00.550.0198 Axial needle bearing cage AXK 5070

87.583.314 Bearing DS

00.550.0113 Needle bearing NK 40/30ASR1

00.550.0083 Needle bearing NK 40/20ASR1

00.550.0806 Bearing disc LS 4060

00.550.0197 Axial needle bearing cage AXK 4060

00.550.0285 Axial bearing disc AS 4060

82.583.325 Guide

82.583.319 Torsion bar spring

C6.302.303F Distributor

C6.302.513 Hose

C6.302.514 Hose

C6.302.712 Hose

00.470.0077 Tube

00.250.0484 Sleeve insert

C6.302.112 Spacer

91.147.7522 Connecting line

91.147.7520 Connecting line

C6.126.2021 Sensor

C6.302.302 Sensor

C6.302.301F Reciprocating pump

C6.302.502 valve

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng