hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Lifting sucker G2.028.010F
Lifting sucker G2.028.010F
Lifting sucker G2.028.010F
Lifting sucker G2.028.010F
Lifting sucker G2.028.010F
Lifting sucker G2.028.010F

Lifting sucker G2.028.010F

- Tên SP: Bơm hút giấy

- HDM-Nr: G2.028.010F

- Mã cũ: 

- Ứng dụng: Heidelberg SM52

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: G2.028.010F MV.026.788

Lifting sucker G2.028.010F   

Lifting sucker G2.028.010F SM52

Sucker Pcl G2.028.010F

Sucker G2.028.010F/02   

Lifting sucker G2.028.010F

Sucker G2.028.010F/02

Sucker G2.028.010F/03

Sucker MV.026.788

Sucker Pcl G2.028.010F

S9.030.210F Bearing bolt cpl 

00.520.2384 Grub screw

00.600.0121 Lubricating nipple

00.580.1484 Clutch half

00.580.1485 Clutch collar

00.580.1483 Clutch half

F2.028.129 Tube

2 F2.028.123 Sucker support

3 00.520.1045 M 5x 16 10.9 Allen screw

4 F2.028.180S Support cpl

5 F2.028.162S Sucker cpl

6 00.520.2354 M5x6-45H 45H Grub screw

7 F2.028.190S Support cpl

8 00.580.1710 Thrust piece

9 00.580.0360 F 5 GPN300 PE-grau Plug

10 F2.028.176 Support DS

11 F2.028.175 Clamping

12 F2.028.166 Support OS

13 00.530.0227 3 x26 EN10132-4-C67S+CR Spring pin

14 F2.028.160S BS Housing OS

15 F2.028.170S  AS Housing DS

16 00.520.0628 M 5x 10 10.9 Allen screw

17 F2.028.178 Screw cap

18 F2.028.164 Cover

19 00.510.0170 24 X1.2 FSt Circlip

20 F2.028.187 Housing

21 F2.028.182S Sucker cpl

22 00.520.1710 M5x16-MK 10.9 Allen screw

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng