hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Level Sensor M6.196.1746
Level Sensor M6.196.1746
Level Sensor M6.196.1746
Level Sensor M6.196.1746

Level Sensor M6.196.1746

- Tên SP: Cảm biến mức nước

- HDM-Nr: M6.196.1746

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng:   

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

 Level Sensor M6.196.1746

- Tên SP: Cảm biến mức nước

- HDM-Nr: M6.196.1746

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng:   

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Water Tank Level Sensor M6.196.1746

Level Sensor M6.196.1746

Sensor M6.196.1746

Lifting sucker cpl C5.028.005F

Lifting sucker cpl  M2.028.005F

Eccentric rod C5.028.016F

Bearing MV.016.849

Bearing C5.072.204

Bearing C5.072.203

Bearing C5.072.204

Bearing MV.016.883

Bearing MV.016.849

Housing C5.072.202

Feeler C5.028.075F

Foot C5.028.075F

Spur gear C5.072.263

Limit Switch M2.147.3411

Sensor M2.147.3411

Sensor F2.145.7123

Sensor 91.147.7261

Limit Switch F2.145.7123

Limit Switch 91.147.7261

Float Switch C6.302.302

Sensor C6.302.302

Pressure switch 92.102.1931

Cam Follower 87.583.319

Cam Follower F-229818

Cam Follower 00.580.4432

Needle Bearing INA F-207665

Needle Bearing 00.550.1072

clutch SOR102V-HKDB

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

00.580.2102 Ball valve

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve 

00.580.6777 Union joint 

00.580.5011 Union joint 

91.145.1271 Sensor 

00.580.4566 Ball valve 

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 valve

61.184.1191 valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 valve

C6.302.502 valve

C6.302.502 valve

61.165.1661 Sensor

61.165.1651 Sensor

C7.007.531S Piston

M2.007.531 Piston

91.010.323 Cam

91.010.325 Gear

91.010.308 Shaft

87.583.319 Cam follower

C6.126.2021 Sensor

C6.302.302 Sensor

C6.302.301F Reciprocating pump

C6.302.502 valve

41.028.061F Governor foot shaft

41.028.061 Governor foot shaft

66.028.080F Lever cpl

66.028.080 Lever

66.028.138 Roller shaft

00.520.1019 Grooved ball bearing

66.028.083 Bearing bolt

00.580.0028 washer

00.520.0414 Hexagon nut

00.510.0415 Supporting disk

00.510.0089 Circlip

66.028.084 Cross bar

00.520.1047 Hexagon-head screw

00.580.0228 Safety washer

66.028.069 Governor foot lever

66.028.070 Pin

00.520.1793 Shim ring

00.510.0090 Circlip

66.028.068 Lever

66.028.073 Bush

00.520.1046 Allen screw

00.520.0413 Hexagon nut

C5.028.075F Feeler

C5.072.202 Housing

C5.072.237 Clamping bolt

C5.072.216 Threaded bushing

66.072.213 Key

10.108.7799 Plate

66.072.222 Compression spring

66.072.221 Compression spring

00.580.2900 Short-stroke cylinder

C5.072.239 Lever

C5.072.208 Pin

66.849.019 Sheet guide plate

C5.072.217 Stop pin

01.016.072 Compression spring

00.530.0274 Spring pin

66.072.212 Lever

01.013.010 Hinge bolt

01.002.061 Roller

C5.072.203 Bearing OS

00.550.0380 Needle bushing HK1012-AS1

66.072.210 Shaft

66.072.214 lever

00.530.0276 Spring pin

C5.072.206 Driver OS

66.072.211 Lever

C5.072.227 Side stop OS

66.849.007 Sheet stop

C5.072.209 Adjusting bolt

00.580.0571 Pull roll

C5.072.204 Bearing DS

00.550.0380 Needle bushing

C5.072.205 Driver DS

66.072.210 Shaft

66.072.214 Spring lever

 

C5.028.015F Guide lever

00.580.0791 Lubrication-free bushing

C5.028.016F Eccentric bolt

00.530.0262 Grooved pin

00.600.0013 collar

00.530.0222 Spring pin

66.028.017 Pin

66.028.133 Washer

00.520.1019 Grooved ball bearing

00.530.0188 Spring pin

00.510.0087 Circlip

C5.028.206 Spacer

6.028.028 Retaining spring

66.028.018 Guide piece

66.028.019 Guide

C5.028.011S Lifting sucker tube

C4.028.024 Spacer tube

C4.028.015 Roller lever

66.028.035 Pin

00.520.1020 Grooved ball bearing

00.580.0228 Safety washer

66.028.139 Connection fitting

 

C5.028.005F Lifting sucker cpl

M2.028.005 Clamping piece

M2.028.006 Lifting sucker guide

M2.028.007 Support

M2.028.169 Shaft

41.028.008 Guide spring

41.028.166S Damping disc

C4.028.009 Lifting sucker nozzle

66.028.010 Compression spring

M2.028.170 Guard plate

66.028.009 Lifting sucker nozzle

66.028.809 Lifting sucker nozzle

66.028.401 Suction disc 30 x13 x 0,8 NBR

66.028.402 Suction disc 38 x13 x 0,8 NBR

66.028.403 Suction disc 30 x13 x1 PVCW-tr

66.028.404 Suction disc 38 x13 x1 PVCW-tr

66.028.405 Tissue paper sucker

66.028.406 Rubber sucker disc 32 x 13 x 0,8

C5.028.227 Lifting sucker nozzle

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng