hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Lager gear C5.016.427
Lager gear C5.016.427
Lager gear C5.016.427
Lager gear C5.016.427

Lager gear C5.016.427

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr: C5.016.427

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Lager gear C5.016.427  

Worm gear C5.016.427

Lager gear C5.016.427

Gear C5.016.427

Bánh răng C5.016.427

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr: C5.016.427

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

C5.016.427 Gear

C5.016.421 Guide rail

C5.016.422 Guide rail

C5.016.423 Support

C5.016.427 Gear

C5.016.406 Gear

C5.016.431 Shaft

C5.016.432 Coupling

71.030.259 Lager gear

S9.030.254 Swiveling lever DS

87.010.225F Adjusting worm gear

87.010.230 Adjusting worm gear

87.010.231 Washer

03.010.199 Washer

87.010.204 Sleeve

08.008.061 Worm support

 

MV.022.048 Ink Sweep Gear

MV.004.284  Intermediate gear

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0066 Intermediate gear

S9.030.205 Bearing plate DS

00.600.0144 Lubricating nipple

00.510.0007 Washer

00.550.0071 Axial bearing disc

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0006 Needle bushing

S9.030.234 Intermediate gear

71.030.297 Washer

00.550.0435 Needle bushing

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng