hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Journal DS M2.009.014F
Journal DS M2.009.014F
Journal DS M2.009.014F
Journal DS M2.009.014F
Journal DS M2.009.014F
Journal DS M2.009.014F

Journal DS M2.009.014F

- Tên SP: Trục vít  DS

- HDM-Nr: M2.009.014F

- Ứng dụng: Heidelberg SM74, PM74, CD74

- Vị trí sử dụng:  TKS M1.009.000 -001/05 - 2.6

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Journal DS M2.009.014F

- Tên SP: Trục vít  DS

- HDM-Nr: M2.009.014F

- Ứng dụng: Heidelberg SM74, PM74, CD74

- Vị trí sử dụng:  TKS M1.009.000 -001/05 - 2.6

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Journal DS M2.009.020

Dowel 00.580.0570

C4.014.029F/01    

C4.014.031F/04    

C4.014.039/    

C4.014.040/01    

C4.014.044/01    

C4.014.045/02    

C4.014.046/01    

C4.014.047/02    

C4.014.051/02    

C4.014.051/07    

C4.014.052/02    

C4.014.052/07    

C4.014.053/    

C4.014.054/    

C4.014.082  

C4.014.084

C4.014.086/01    

C4.014.087/01    

C4.014.089/03    

C4.014.090/03    

C4.014.095/    

C4.014.097/02    

C4.014.098 

C4.014.103   

C4.014.104

C4.014.108

C4.014.109

C4.015.135 

C4.016.271 

C4.021.025P/   

C4.021.026F/04    

C4.021.026F/05   

C4.028.009/02   

C4.028.015/01    

C4.028.016/01    

C4.028.017/01    

C4.028.022/02    

C4.028.024/   

C4.028.110F/01   

C4.028.150/01    

C4.033.503/03    

C4.033.504    

C4.033.509/01    

C4.033.514S/    

C4.043.252/    

C4.101.3023/01    

C4.102.1921/    

C4.102.1931/    

C4.102.1962/    

C4.102.1985/    

C4.102.1987/   

C4.102.3131/    

C4.110.1321/   

C4.117.1306/    

C4.117.1321/01   

C4.196.1505/   

C4.202.210F/   

C4.312.006F/02    

C4.313.008/    

C4.313.021/   

C4.313.102/01    

C4.313.107/02    

C4.313.109 

C4.313.111/07    

C4.313.112/01    

C4.313.113     

C4.313.113/04    

C4.313.120/01    

C4.313.206   

C4.313.207/01    

M1.009.016F Distributor cylinder cpl

M2.009.011 Tourillon CS

00.580.1969 Allen screw

M2.009.015 Ink distributor

M1.009.017F Journal DS

M2.009.025F Distributor cylinder cpl

M2.009.021 Journal OS

00.580.1969 Allen screw

M2.009.015 Ink distributor

00.580.3318 O-seal

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng