hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035
Journal box 71.010.035

Journal box 71.010.035

- Tên SP: Journal box

- Mã HDM-Nr: 71.010.035

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -009/07-1

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Journal box 71.010.035

- Tên SP: Journal box

- Mã HDM-Nr: 71.010.035

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -009/07-1

- Xuất xứ: Germany

Journal box 71.010.035, Heidelberg 71.010.035, 71.010.035 for CD102

Chén mực 71.010.035, bát cốc mực 71.010.035

靠版墨杯座 71.010.035, 墨杯 71.010.035

71.010.035 Journal box

71.010.035/01 Journal box

71.010.037/02

71.010.038 Journal box

71.010.038/01 Journal box

71.010.041 Journal box

71.010.041/01 Journal box

04.020.055 Washer

87.010.221F  Adjusting worm gear

08.008.061 Worm support

00.520.1546 Shim ring

0.520.1547 Shim ring

0.520.1548 Shim ring

00.520.1814 Shim ring

00.520.1817 Shim ring

00.520.2135  Shim ring

87.010.224F Adjusting worm gear

87.010.223F Adjusting worm gear

87.010.222F Adjusting worm gear

87.010.230 Adjusting worm gear

71.010.044S/

71.010.044S/02

71.010.044S/03

71.010.044S/04

71.010.046S/

71.010.046S/02

71.010.046S/03

71.010.047S/

71.010.047S/02

71.010.047S/03

71.010.048S/

71.010.048S/02

71.010.048S/03

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng