hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Journal 71.009.402
Journal 71.009.402

Journal 71.009.402

- Tên SP: Trục nối bên DS

- HDM-Nr: 71.009.402

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102

- Vị trí sử dụng:  TKS 71.009.000 -001/10 - 1.3

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

Journal DS

71.009.402

- Tên SP: Trục nối bên DS

- HDM-Nr: 71.009.402

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102

- Vị trí sử dụng:  TKS 71.009.000 -001/10 - 1.3

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Journal 71.009.402

Journal MV.023.781

Ink running clutch SOR102V-HKDB

Sheet stop cpl C8.015.733F

Shaft MV.025.259/03

Side guide block  MV.072.201

Side guide block  MV.072.202

Center bearing C5.072.250

Guide Block C5.072.201

Suction shaft F2.072.211/04

Suction shaft F2.072.211

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C6.034.501F Pressure regulator

A4.335.001 Solenoid valve

G4.335.001 Pressure regulator

00.580.2102 Ms Ball valve

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve 

00.580.6777 Union joint 

00.580.5011 Union joint 

91.145.1271 Sensor 

00.580.4566 Ball valve 

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 2/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve RB-175-1/2

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 5/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

F2.028.235 Support

F2.028.217 Bearing bolt

00.530.0682 Cylinder bearing

00.530.0716 Flanged bearing

F2.028.210 Lever

F2.028.212 Bearing bolt

F2.072.212 Support

F2.072.205 Pin

00.520.2289 Grooved ball bearing 6901 VV

F2.072.202 Intermediate gear

F2.072.211 Suction shaft

SA.072.201 Suction drum

00.520.2524 Grooved ball bearing 61801-2RS

F2.072.213 Stützblech Support plate

F2.072.214 Gear

F2.072.204 Plug

C5.072.201 Housing

C5.072.237 Clamping bolt

00.540.0953 Fillister head screw

00.500.0300 Straight pin

00.530.0083 Belleville washer

00.540.0651 Retainer ring

66.072.213 Key

10.108.7799 Plate

66.072.219 Knurled screw

66.072.222 Compression spring

66.072.221 Compression spring

00.580.2900 Short-stroke cylinder

C5.072.239 Lever

C5.072.208 Pin

66.849.018 Sheet guide plate

C5.072.217 Stop pin

01.016.072 Compression spring

00.530.0274 Spring pin

66.072.212 Lever

01.013.010 Hinge bolt

01.002.061 Roller

00.530.0263 Spring pin

00.580.0036 Safety washer

C5.072.250 Center bearing

C5.072.245 Guard

C5.072.251 Guard DS

C5.072.252 Guard OS

00.540.0845 Fillister head screw

00.600.0134 Lubricating nipple

C5.072.255 Pin

C5.072.263 Spur gear

C5.072.257 Flange

00.580.3624 Coupling

C5.072.253 Spindle

C5.072.258 Flange

00.520.2132 Grooved ball bearing

00.500.0004 Tapered pin

C5.072.264 Pinion

00.510.0004 Washer

00.520.0446 Allen screw

00.580.0288 Lubrication-free bushing

C5.072.254 Spindle

C5.072.261 Driver

00.580.6713 Fillister head screw

1.144.1141 Servo-drive

61.165.1661 Sensor

61.165.1651 Sensor

C8.015.735F Sheet stop cpl

C8.015.748 Air-blast nozzle

C8.015.750 Support DS

C8.015.747 Connecting link

00.500.0143 Straight pin

00.540.0106 Countersunk screw

00.520.2293 Grub screw

00.520.0879 Grub screw

C8.015.736F Sheet stop cpl

C8.015.749 Air-blast nozzle

C8.015.751 Support OS

C8.015.747 Connecting link

00.500.0143 Straight pin

00.540.0106 Countersunk screw

00.520.2293 Grub screw

00.520.0879 Grub screw

S9.009.016F Distributor cylinder cpl

71.009.015 Ink distributor

71.009.018 Journal OS

71.009.402 Journal DS

00.550.0251 Supporting roller

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng