hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Intermediate gear 71.030.228
Intermediate gear 71.030.228
Intermediate gear 71.030.228
Intermediate gear 71.030.228

Intermediate gear 71.030.228

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr:  71.030.228

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Intermediate gear  71.030.228  

Intermediate gear  71.030.228 

Gear  71.030.228 

Bánh răng  71.030.228 

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr: 71.030.228

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 71.030.228 

MV.004.284  Intermediate gear

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0066 Intermediate gear

S9.030.205 Bearing plate DS

00.600.0144 Lubricating nipple

00.510.0007 Washer

00.550.0071 Axial bearing disc

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0006 Needle bushing

S9.030.234 Intermediate gear

71.030.297 Washer

00.550.0435 Needle bushing

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng