hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Inker Bearing  66.009.091/
Inker Bearing  66.009.091/
Inker Bearing  66.009.091/
Inker Bearing  66.009.091/
Inker Bearing  66.009.091/
Inker Bearing  66.009.091/

Inker Bearing 66.009.091/

- Tên SP: Vòng bi lô mực

- Mã HDM-Nr: 66.009.091/

- Kích thước: 17x40 lưng gù 12mm

- Mã OEM: CS203LLU

- Xuất xứ: NTN - Japan

Liên hệ

Inker Bearing  66.009.091/

Vòng bi lô mực

vòng bi lô mực 66.009.091

Vòng bi NTN CS203LLU

Vòng bi CS203LLU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C3.011.124

71.010.116/02

71.010.114/02

MV.032.371

00.520.0869

71.010.113/03

00.550.0229

MV.023.403

66.016.234

M2.013.025/01

66.016.233

01.006.082

82.633.013

00.580.0695

00.530.0310

82.508.408/01

04.019.025

00.540.0460

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng