hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Ink key motor L2.105.1311
Ink key motor L2.105.1311
Ink key motor L2.105.1311
Ink key motor L2.105.1311
Ink key motor L2.105.1311
Ink key motor L2.105.1311

Ink key motor L2.105.1311

- Tên SP: Motor lô mực

- HDM-Nr: L2.105.1311

- Nguồn cấp: DC24V

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.017.300 -002/10 - 60M58

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Ink key motor L2.105.1311/01

- Tên SP: Motor lô mực

- HDM-Nr: L2.105.1311

- Nguồn cấp: DC24V

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.017.300 -002/10 - 60M58

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Ink key motor L2.105.1311/01

L2.105.1311/01

motor L2.105.1311/01

L2.105.1311

motor L2.105.1311/01.

Motor lô mực L2.105.1311/01

Ink key motor  i=100:1 /Pot 4,4:1 24V32 UpM/Mn 3Nm.

L2.105.1311/01 for heidelberg cd74

00.580.3192        Pneumatic cylinder

00.580.3387/03  Roller Piston

00.580.4101/02  Cylinder

00.580.4275/01  Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm

00.580.4300/02  Cylinder D40 H25

00.580.4546/02  Pneumatic Cylinder D32 H25 ew

61.184.1111/      Cylinder/valve unit ew

61.184.1141/01  Short-stroke cylinder S 9350    

87.334.001/01    Pneumatic cylinder D25 H25

87.334.002/         Cylinder D25/H20, Norgern 4012541

87.334.010/         Water &ink cylinder

C4.334.003/02    Pneumatic cylinder

C5.184.1051        Pneumatic cylinder

G4.334.004          Roller cylinder

L2.335.050/05    CYLINDER /VALVE UNIT D25 H30 EW

M4.334.009/01  Pneumatic cylinder

M4.335.007/04  Cylinder Valve Unit DPM-63-18/18-PP

00.580.1017/02

00.580.3192

00.580.3387/03

00.580.4101/02

00.580.4275/01

00.580.4300/02

00.580.4546/02

61.184.1111/

61.184.1141/01

87.334.001/01

87.334.002/

87.334.010/

 C4.334.003/02

C5.184.1051

G4.334.004

L2.335.050/05

M4.334.009/01

M4.335.007/04

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng