hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Ink fountain divider 91.008.013F
Ink fountain divider 91.008.013F
Ink fountain divider 91.008.013F
Ink fountain divider 91.008.013F
Ink fountain divider 91.008.013F
Ink fountain divider 91.008.013F

Ink fountain divider 91.008.013F

- Tên SP: Má ốp chắn mực

- HDM-Nr: 91.008.013F

Mã mới: MV.025.468/03

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS 71.008.000 -003/16 = 13.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Ink fountain divider

91.008.013F

- Tên SP: Má ốp chắn mực

- HDM-Nr: 91.008.013F

Mã mới: MV.025.468/03

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS 71.008.000 -003/16 = 13.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Ink fountain divider 91.008.013F

Plus Feeder C8.016.6615

Manometer 00.580.5484

Sensor 91.110.1321

Sensor C4.110.1321

Motor F2.105.3022

Motor F2.105.3022

Brake F2.105.3022 

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor MV.050.654

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

C5.016.694 Support

00.530.1163 Hose clamp

00.471.0032 Hose

71.009.114 Hose cpl

71.009.115 Hose cpl

71.009.116 Hose cpl

71.009.117 Hose cpl

71.009.118 Hose cpl

61.580.275 Gear

93.580.215 Gear

00.580.4753 Rotary tube

00.471.0051 Hose

M4.272.032 Support

53.033.031 Stud bolt

F4.514.503 Support

F4.514.526 Gear

F4.514.525 Gear

F4.514.522 Gear

00.520.2417 bearing

00.520.2431 bearing

F4.514.528 Bearing bolt

F4.514.527 Clutch ring

F4.514.523 Clutch half

F4.514.524 Clutch half

00.580.6263 O-seal

C8.806.020F Control unit

C8.806.022S Cover

10.111.1499 Instruction plate

00.580.3999 Control knob

10.107.5899 Schild Plate

C8.806.021 Valve unit cpl

00.580.5484 Manometer

00.471.0001 Hose

00.580.4818 Hose clamp

00.580.5493 Hose clamp

00.471.0242 Spiral hose 

00.471.0240 Spiral hose 

C8.806.101S Tube cpl

00.550.0393 Retainer ring

00.580.2975 V-shape ring 

00.471.0221 Spiral hose 

00.471.0240 Spiral hose 

91.008.044 Insulating tape

91.008.063 Pin OS

91.008.061 Bearing bolt

91.008.062 Spring bolt

00.520.2382 Grub screw

91.008.023 Torsion bar spring

91.008.013F Ink fountain divider

91.008.013 Ink fountain divider

91.008.080 Hickey remover

91.008.035 Leaf spring

00.540.0802 Tapping screw

91.008.014F Ink fountain divider

91.008.014 Ink fountain divider

91.008.080 Hickey remover

91.008.034 Leaf spring

00.540.0802 Tapping screw

00.520.0986 Grub screw

91.008.012 Stop

S9.008.039 Eccentric bush

91.008.067 Bearing bolt DS

91.008.066 Washer DS

00.580.7057 O-seal

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng