hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Ink duct Clutch 91.008.005F
Ink duct Clutch 91.008.005F
Ink duct Clutch 91.008.005F
Ink duct Clutch 91.008.005F
Ink duct Clutch 91.008.005F
Ink duct Clutch 91.008.005F
Ink duct Clutch 91.008.005F
Ink duct Clutch 91.008.005F

Ink duct Clutch 91.008.005F

- Tên SP: Ly hợp một chiều

- HDM-Nr: 91.008.005F/01

- Mã mới: 82.008.005/01

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Vị trí sửu dụng: TKS 71.008.100 -004/10 - 8

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Over-running clutch 91.008.005F/01

- Tên SP: Ly hợp một chiều

- HDM-Nr: 91.008.005F/01

- Mã mới: 82.008.005/01

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Vị trí sửu dụng: TKS 71.008.100 -004/10 - 8

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

over running clutch 91.008.005F

41.008.001F Ink fountain roller

88.008.118F Overrunning clutch cpl

00.550.1145 Overrunning clutch F-211370

88.008.119 rod supporting bolt

23.010.064 Bearing bolt

66.010.146 Stud bolt

00.550.0228 Axial bearing disc AS 3047

Ink-duct Clutch SOR/102/V/HKBD

over running clutch 91.008.005F/01

over running clutch 91.008.005F

Vòng bi 1 chiều 91.008.005F

li hợp một chiều 91.008.005F

vòng bi một chiều 91.008.005F/01

CD 102    C2.002.220S/02    Oil overflow pipe
CD 102    C2.101.3003/02    Main driving motor 22kW
CD 102    C2.101.3013/01    Encoder SRS50C10
CD 102    C2.101.3013/02    Encoder SRS50-HZA0-S36
CD 102    C2.101.3015/    Encoder SRS50-HZA0-S39
CD 102    C2.101.3021/    Zwischenflansch Bremse-Geberraum
CD 102    C2.101.3022/    Intermediate flange Bremse-Geberraum
CD 102    C2.101.3025/    Sealant Loctite 573
CD 102    C2.101.3033/    Cover HPM 22KW
CD 102    C2.101.3053/    Cover Geber Antr.Mot.
CD 102    C2.102.1471/    Axial fan Fa.EBM  LVS
CD 102    C2.102.1902/    Compressor Merlin 2048BH 2stufig
CD 102    C2.102.1911/    Air filter in Tuere 700X140X47CM
CD 102    C2.102.2111/03    Flat module LVM
CD 102    C2.115.1411/02    Axial fan 143 x 40
CD 102    C2.115.1421/02    Axial fan 80 x 25
CD 102    C2.117.1311/01    Lamp Lichtart D50 1x18W
CD 102    C2.122.1311/02    Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 102    C2.144.1301/09    Plate punch Fa. Nela Autoplate
CD 102    C2.144.1321/01    Punch unit 10
CD 102    C2.144.1331/01    Punch unit 12
CD 102    C2.144.1341/01    Punch unit 13
CD 102    C2.144.1417/    Driver
CD 102    C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit D100, H30/30
CD 102    C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit D100, H30/30
CD 102    C2.196.1796/01    Basic electronic board
CD 102    C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
CD 102    C2.335.075 /02    Vacuum regulator
CD 102    C2.335.191 /    Compressed-air control unit
CD 102    C2.419.034S/    Tube cpl 240
CD 102    C3.005.213F/    Spring bolt
CD 102    C3.005.215 /    Stop
CD 102    C3.005.227 /    Pin
CD 102    C3.005.228 /    Pin Auswahleinheit
CD 102    C3.005.283 /02    Guide plate
CD 102    C3.005.304 /    Cam
CD 102    C3.010.102 /03    Support DS
CD 102    C3.010.103 /03    Support OS
CD 102    C3.010.106 /02    Support DS
CD 102    C3.010.107 /02    Support OS
CD 102    C3.010.109 /01    Bearing
CD 102    C3.010.109 /02    Bearing OS
CD 102    C3.010.113 /    Pin
CD 102    C3.010.114 /    Pin
CD 102    C3.010.115 /    Pin
CD 102    C3.011.032 /    Shaft
CD 102    C3.011.115 /    DISTANCE SLEEVE
CD 102    C3.011.116 /    DISTANCE SLEEVE
CD 102    C3.011.123 /    Lever
CD 102    C3.011.124 /    Pin
CD 102    C3.011.125F/    Spring rod
CD 102    C3.011.126 /01    Grub screw Q1
CD 102    C3.011.127 /    Compression spring
CD 102    C3.011.128F/02    Gripper holder
CD 102    C3.011.129 /01    Stop
CD 102    C3.011.130 /01    Stop
CD 102    C3.011.131 /    Spring support piece
CD 102    C3.011.149 /01    Roller lever
CD 102    C3.011.627 /    Gripper
CD 102    C3.011.627 /02    Gripper
CD 102    C3.011.627 /03    Gripper
CD 102    C3.011.727 /02    Gripper
CD 102    C3.011.727 /04    Gripper
CD 102    C3.011.820 /03    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /01    Gripper pad
CD 102    C3.011.920 /04    Gripper pad
CD 102    C3.015.402 /    Clamp clip
CD 102    C3.015.403 /01    Pin
CD 102    C3.015.406 /01    Pulley for toothed belt
CD 102    C3.015.411 /    Fixing plate
CD 102    C3.015.453 /    Suction tape
CD 102    C3.015.653 /    Suction tape
CD 102    C3.581.129 /01    Gripper stop
CD 102    C3.581.131 /    Spring support piece
CD 102    C3.581.625 /    Screw Q1
CD 102    C3.581.727F/01    Gripper
CD 102    C3.581.920 /    Gripper pad
CD 102    C3.997.012 /03    Gripper pad  -11 bis -15
CD 102    C3.997.022 /04    Gripper pad  -11 bis -15
CD 102    C3.997.025 /04    Gripper pad  -26 bis -30
CD 102    C4.005.204 /    Gripper cam
CD 102    C4.005.206 /    GASKET
CD 102    C4.005.212 /    Roller lever
CD 102    C4.005.213 /01    Spring bolt
CD 102    C4.005.214 /    Compression spring
CD 102    C4.005.215 /01    Collar
CD 102    C4.005.218 /    Pin
CD 102    C4.005.238 /01    Locking screw
CD 102    C4.005.240 /02    Washer
CD 102    C4.005.262 /02    Pin
CD 102    C4.005.264 /02    Pin
CD 102    C4.005.265 /02    Threaded spindle
CD 102    C4.005.280 /05    Gear
CD 102    C4.005.503 /02    Threaded bolt
CD 102    C4.005.504 /02    Threaded bolt
CD 102    C4.007.923 /02    Support bar
CD 102    C4.008.061S/01    Worm support
CD 102    C4.011.921 /    Gripper pad
CD 102    C4.012.007F/    Double lever
CD 102    C4.012.025 /    Compression spring
CD 102    C4.012.026 /    Pin
CD 102    C4.012.027 /    Spring rod
CD 102    C4.012.033F/    Lever
CD 102    C4.012.034F/    Lever
CD 102    C4.012.043 /    Compression spring
CD 102    C4.012.049 /    Pin
CD 102    C4.012.376 /    Gasket OS
CD 102    C4.012.377 /    Gasket DS
CD 102    C4.014.014 /    Bearing
CD 102    C4.014.015F/    Adjusting screw
CD 102    C4.014.020 /03    Chain guide
CD 102    C4.014.020 /05    Chain guide
CD 102    C4.014.021 /03    Chain guide
CD 102    C4.014.021 /05    Chain guide
CD 102    C4.014.024F/    Pin
CD 102    C4.014.029F/    Support
CD 102    C4.014.029F/01    Support
CD 102    C4.014.031F/04    Sprocket wheel shaft
CD 102    C4.014.039 /    Gripper cam
CD 102    C4.014.040 /01    Gripper cam
CD 102    C4.014.044 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.045 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.046 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.047 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.051 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.051 /07    Chain guide
CD 102    C4.014.052 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.052 /07    Chain guide
CD 102    C4.014.053 /    Chain guide
CD 102    C4.014.054 /    Chain guide
CD 102    C4.014.082 /    Key
CD 102    C4.014.084 /    Key
CD 102    C4.014.086 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.087 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.089 /03    Chain guide DS
CD 102    C4.014.090 /03    Chain guide OS
CD 102    C4.014.095 /    Chain guide
CD 102    C4.014.097 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.098 /    Chain guide
CD 102    C4.014.103 /    Chain guide
CD 102    C4.014.104 /    Chain guide
CD 102    C4.014.108 /    Chain guide
CD 102    C4.014.109 /    Chain guide
CD 102    C4.015.135 /    Plate
CD 102    C4.016.271 /    Roller shaft
CD 102    C4.021.025P/    T-profile
CD 102    C4.021.026F/04    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.021.026F/05    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.028.009 /02    Lifting sucker nozzle
CD 102    C4.028.015 /01    Roller lever
CD 102    C4.028.016 /01    Guide plate
CD 102    C4.028.017 /01    SLIDER
CD 102    C4.028.022 /02    Threaded bolt
CD 102    C4.028.024 /    Spacer tube
CD 102    C4.028.110F/01    Sheet separating leaf spring (cardboard
CD 102        Sheet separating leaf spring (cardboard)
CD 102    C4.028.150 /01    Support
CD 102    C4.033.503 /03    Centering plug
CD 102    C4.033.504 /    Knurled screw
CD 102    C4.033.509 /01    Connecting link
CD 102    C4.033.514S/    Plate
CD 102    C4.043.252 /    Set of gaskets
CD 102        Set of gaskets  box=50
CD 102    C4.101.3023/01    Brake SB200 140Nm+40%
CD 102    C4.102.1921/    Motor contactor K21
CD 102    C4.102.1931/    V-belt Atlas Copco 50Hz
CD 102    C4.102.1962/    Sensor cpl. Ersatzteil
CD 102    C4.102.1985/    Circuit-breaker F21 9-12A
CD 102    C4.102.1987/    Sensor TT11 50/60Hz
CD 102    C4.102.3131/    V-belt Atlas Copco 60Hz
CD 102    C4.110.1321/    Reflex light barrier
CD 102    C4.117.1306/    Lamp support 310323010
CD 102    C4.117.1321/01    Flourescent lamp 36W 5400K tageslicht
CD 102    C4.196.1505/    Intermediate tank
CD 102    C4.202.210F/    Hose cpl
CD 102    C4.312.006F/02    Adjusting spindle cpl
CD 102    C4.313.008 /    Transfer gripper cam
CD 102    C4.313.021 /    Spacer sleeve
CD 102    C4.313.102 /01    Gripper operating shaft
CD 102    C4.313.107 /02    Gripper pad
CD 102    C4.313.109 /    Compression spring
CD 102    C4.313.111 /07    Gripper holder
CD 102    C4.313.112 /01    Screw Q1
CD 102    C4.313.113 /    Grub screw
CD 102    C4.313.113 /04    Grub screw Q1
CD 102    C4.313.120 /01    Sheet support
CD 102    C4.313.206 /    Lever
CD 102    C4.313.207 /01    Spring
CD 102    C4.313.207 /06    Spring
CD 102    C4.313.208 /01    Plate
CD 102    C4.313.208N/    Plate
CD 102    C4.313.210 /    Pin
CD 102    C4.313.217 /    Pin
CD 102    C4.313.218 /    Shim plate
CD 102    C4.313.219 /02    Shim plate
CD 102    C4.313.219 /03    Shim plate
CD 102    C4.313.222 /01    Shim plate 0.05
CD 102    C4.313.407 /01    Pin
CD 102    C4.313.408 /    Spindle
CD 102    C4.313.413 /    Support
CD 102    C4.313.414 /    Pin
CD 102    C4.313.416 /    Compression spring
CD 102    C4.313.508 /02    Roller lever
CD 102    C4.372.005 /    Shaft Rd 25.3 DIN668
CD 102    C4.372.006 /    Front lay cam
CD 102    C4.372.012 /    Gear
CD 102    C4.372.105N/    Front lay
CD 102    C4.372.106F/02    Roller lever cpl
CD 102    C4.372.338 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.383F/04    Separator spring DS
CD 102    C4.372.384F/04    Separator spring OS
CD 102    C4.372.394 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.395 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.396 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.404 /01    Guide
CD 102    C4.372.405 /01    Support
CD 102    C4.372.405 /02    Support DS
CD 102    C4.372.409 /    Pin
CD 102    C4.372.410 /    Compression spring
CD 102    C4.372.411 /    Guide pin
CD 102    C4.372.415 /    Support OS
CD 102    C4.372.503 /02    Tube
CD 102    C4.400.403F/    Brush roller
CD 102    C4.416.104 /01    Adjusting lever
CD 102    C4.416.108 /01    Pin
CD 102    C4.416.112 /    Spring rod
CD 102    C4.416.122 /    Bearing bush
CD 102    C4.508.315 /03    Footboard
CD 102    C4.508.801S/    Footboard
CD 102    C4.582.043 /    Gear
CD 102    C4.721.013 /    Pin
CD 102    C4.721.019 /    Pin
CD 102    C4.721.044 /    Washer
CD 102    C4.721.045 /    Shaft
CD 102    C4.721.045 /01    Shaft
CD 102    C4.721.046 /    Washer
CD 102    C4.721.050 /    Gear
CD 102    C4.721.054 /01    Gear
CD 102    C4.721.055 /    Gear
CD 102    C4.721.056 /    Gear
CD 102    C4.721.057 /01    Gear
CD 102    C4.721.060 /04    Washer
CD 102    C4.721.063 /    Bush
CD 102    C4.721.072F/    Doctor blade cpl
CD 102    C4.721.073 /    Pin
CD 102    C4.721.074 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.075 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.077F/    Doctor blade cpl
CD 102    C4.721.078 /01    Screw
CD 102    C4.721.091 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.092 /    Doctor blade
CD 102    C4.721.106F/    Doctor blade
CD 102    C4.721.709 /    Diaphragm pump
CD 102    C4.721.735 /    O-seal
CD 102    C4.721.736 /    O-seal
CD 102    C5.005.280 /02    Gear
CD 102    C5.006.417 /01    Clamping eccentric
CD 102    C5.006.431 /01    Clamping bolt
CD 102    C5.006.522 /    Compression spring DIN17223-Dr4,25
CD 102    C5.006.907 /    Axle-mounted disc
CD 102    C5.006.919 /03    Thrust collar
CD 102    C5.007.401 /    Support
CD 102    C5.012.012 /01    Bearing bolt
CD 102    C5.012.085S/     Angle
CD 102    C5.012.376 /01    Gasket OS
CD 102    C5.012.376 /03    Gasket OS
CD 102        Gasket OS - 4 holes
CD 102    C5.012.377 /01    Gasket DS
CD 102    C5.012.377 /02    Gasket DS
CD 102    C5.012.377 /03    Gasket DS
CD 102    C5.013.402 /01    Stopper
CD 102    C5.013.403 /01    Guide plate
CD 102    C5.016.104 /01    Adjusting lever
CD 102    C5.016.108 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.016.110 /01    Pin
CD 102    C5.016.111 /    Washer
CD 102    C5.016.113 /    Compression spring
CD 102    C5.016.119 /    Pin
CD 102    C5.016.121 /03    Spindle
CD 102    C5.016.122 /    Plate
CD 102    C5.016.123 /    Plate
CD 102    C5.016.138 /02    Pin
CD 102    C5.016.142 /    Chain guide
CD 102    C5.016.143 /    Sprocket wheel
CD 102    C5.016.216 /01    Stud bolt
CD 102    C5.016.223 /    Eccentric
CD 102    C5.016.231 /03    Bearing
CD 102    C5.016.232 /02    Bearing OS
CD 102    C5.016.240 /    Support
CD 102    C5.016.240 /03    Support
CD 102    C5.016.248 /    Pin
CD 102    C5.016.249 /    Pin
CD 102    C5.016.249 /02    Pin
CD 102    C5.016.249 /03    Pin
CD 102    C5.016.250 /    Intermediate gear
CD 102    C5.016.271 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.272 /    Tilting lever
CD 102    C5.016.281 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.289 /    Tube
CD 102    C5.016.291 /01    Leg spring
CD 102    C5.016.292 /    Roller shaft
CD 102    C5.016.406 /01    Gear
CD 102    C5.016.421 /02    Guide rail
CD 102    C5.016.422 /01    Guide rail
CD 102    C5.016.426 /03    Gear
CD 102    C5.016.428 /    Hickey remover
CD 102    C5.016.502 /    Valve
CD 102    C5.016.616 /01    Angle
CD 102    C5.016.659 /    Tension spring
CD 102    C5.016.661S/01    Diagonal blower
CD 102    C5.016.664 /    Nut
CD 102    C5.016.667 /    Wire
CD 102    C5.016.667 /01    Wire
CD 102        Wire 1mm
CD 102    C5.017.141 /    Chain guide
CD 102    C5.017.354 /    Pillow block
CD 102    C5.017.355 /01    Adjusting spindle
CD 102    C5.017.403 /    Cover DS
CD 102    C5.017.706 /    buide pin
CD 102        Guide pin
CD 102    C5.017.706 /01    Guide pin
CD 102    C5.017.707 /    Roller
CD 102    C5.020.016 /02    Shaft
CD 102    C5.020.018 /01    Stretching roller
CD 102    C5.020.021 /01    Roller
CD 102    C5.020.022 /02    Bearing bolt
CD 102    C5.028.016F/03    Eccentric bolt
CD 102    C5.028.022 /    Adjusting lever
CD 102    C5.028.031F/    Guide shaft
CD 102    C5.028.033S/    Guide tube
CD 102    C5.028.039 /01    Rod
CD 102    C5.028.134 /    Washer
CD 102    C5.028.192 /04    Support
CD 102    C5.028.195S/    Support
CD 102    C5.028.196 /03    Shaft
CD 102    C5.028.198 /    Compression spring
CD 102    C5.028.208 /01    Shaft
CD 102    C5.028.210 /01    Carrier air blower
CD 102    C5.028.223 /    Sleeve
CD 102    C5.028.227 /02    Lifting sucker nozzle
CD 102    C5.028.307 /03    Regulating valve
CD 102    C5.040.415 /02    Shaft
CD 102    C5.040.415 /03    Shaft
CD 102    C5.040.435 /03    Bearing flange DS
CD 102    C5.040.436 /06    Bearing flange OS
CD 102    C5.040.437 /03    Coupling
CD 102    C5.040.438 /03    Cover
CD 102    C5.040.449 /01    Hexagon-head screw
CD 102    C5.043.210 /06    Trough
CD 102    C5.043.227 /    Tube
CD 102    C5.043.227F/    Tube cpl
CD 102    C5.043.228 /    Valve bolt
CD 102    C5.043.242 /01    Tube coupling Tresu-Nr.4037239
CD 102    C5.043.243 /    Support
CD 102    C5.043.252 /    Protective bar
CD 102    C5.043.255 /    Retaining spring TRESU-Nr.4000018
CD 102    C5.072.201 /04    Housing
CD 102    C5.072.202 /04    Housing
CD 102    C5.072.203 /01    Bearing OS
CD 102    C5.072.204 /01    Bearing DS
CD 102    C5.072.208 /    Pin
CD 102    C5.072.209 /01    Adjusting bolt
CD 102    C5.072.216 /01    Threaded bushing
CD 102    C5.072.221 /02    Shim plate
CD 102    C5.072.227 /    Side stop OS
CD 102    C5.072.234 /    Fixing plate OS
CD 102    C5.072.237 /01    Clamping bolt
CD 102    C5.072.238 /    Screw
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng