hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151
HS solenoid AS41151

HS solenoid AS41151

- Tên SP: Cuộn hút

- Mã SP: AS41151

- Nguồn cấp: AC100V

- Kiểu lắp đặt: Nằm ngang

- Tần suất: 50-60Hz 14.7N  15mm

- Hãng sx: Panasonic 

Liên hệ

Thương hiệu: Panasonic - Japan
Tags: AS41151

- Tên SP: Cuộn hút

- Mã SP: AS41151

- Nguồn cấp: AC100V

- Kiểu lắp đặt: Nằm ngang

- Tần suất: 50-60Hz 14.7N  15mm

- Hãng sx: Panasonic 

- Cuộn hút AS41151 AC100V

- Cuộn hút panasonic AS41151 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

GTO 46    42.006.018 /    Spacer ring
GTO 46    42.006.026 /    Distance washer
GTO 46    42.006.027 /    Bearing
GTO 46    42.006.029 /06    Worm
GTO 46    42.006.029 /07    Worm
GTO 46    42.006.030 /    Washer
GTO 46    42.006.031 /01    Worm gear
GTO 46    42.006.031 /02    Worm gear
GTO 46    42.006.034 /03    Leaf spring
GTO 46    42.006.035 /    Stop
GTO 46    42.006.124 /01    Compression spring
GTO 46    42.007.010 /    Stud
GTO 46    42.007.011 /    Hexagon nut
GTO 46    42.007.016 /02    Shoulder pin
GTO 46    42.007.026 /    Threaded bushing
GTO 46    42.007.030 /    Connecting link Fl.15x14 DIN174
GTO 46    42.008.017F/    Ink fountain blade
GTO 46    42.008.019S/    Ink fountain dividers cpl
GTO 46    42.008.101 /01    Pull rod
GTO 46    42.008.104 /    Guide block
GTO 46    42.010.017 /    Intermediate gear
GTO 46    42.010.030 /    Bearing bolt
GTO 46    42.010.031 /02    Eccentric bolt
GTO 46    42.010.031 /03    Eccentric bolt
GTO 46    42.010.036 /    Washer
GTO 46    42.010.040 /    Pin
GTO 46    42.010.041 /02    Guide bearing DS
GTO 46    42.010.042 /02    Guide bearing OS
GTO 46    42.010.043 /    Adjusting screw
GTO 46    42.010.049 /    Pin
GTO 46    42.010.050 /    Pin
GTO 46    42.010.052 /    Compression spring
GTO 46    42.010.117 /01    Distance washer  40.5 x 46,9 x 1
GTO 46    42.010.122 /    Roller shaft
GTO 46    42.010.124 /    Pin
GTO 46    42.010.182 /02    Knurled screw
GTO 46    42.010.222 /    Hub
GTO 46    42.010.224 /    Bush
GTO 46    42.011.009 /01    Gear
GTO 46    42.011.010 /01    Gear
GTO 46    42.011.016 /01    Bearing
GTO 46    42.011.018 /    Shim 0,15
GTO 46    42.011.019 /    Shim 0,20
GTO 46    42.011.020 /    Washer
GTO 46    42.011.021 /    Shim 0,10
GTO 46    42.011.023 /    Spring bolt
GTO 46    42.011.026 /    Compression spring
GTO 46    42.011.027 /    Gripper
GTO 46    42.011.030 /    Grub screw
GTO 46    42.012.031 /    Compression spring
GTO 46    42.012.035 /01    Block
GTO 46    42.012.038 /    Nut
GTO 46    42.012.063 /    Intermediate ring
GTO 46    42.012.078 /    Washer
GTO 46    42.012.082 /01    Bush
GTO 46    42.012.094 /    Bearing bracket
GTO 46    42.013.013 /    Pin
GTO 46    42.013.026 /    Torsion bar spring
GTO 46    42.013.029 /    Washer
GTO 46    42.013.034 /    Washer
GTO 46    42.013.036F/    Link plate
GTO 46    42.013.037 /    Spring rod
GTO 46    42.013.045 /    Roller chain
GTO 46    42.013.047 /    Washer 0,5
GTO 46    42.013.049 /    Washer
GTO 46    42.014.003F/01    Gripper bar
GTO 46    42.014.008 /    Roller shaft
GTO 46    42.014.015F/01    Set of roller chains
GTO 46    42.014.018 /    Chain guide DS
GTO 46    42.014.020 /    Chain guide DIN 1543
GTO 46    42.014.022 /    Chain guide
GTO 46    42.014.040 /01    Gripper cam
GTO 46    42.014.043 /01    Pin
GTO 46    42.014.043 /03    Pin
GTO 46    42.014.044 /    Connecting link Feinstanzteil
GTO 46    42.014.045 /    Pin
GTO 46    42.014.046 /    Pin
GTO 46    42.014.047 /    Spacer sleeve
GTO 46    42.014.047 /01    Spacer sleeve
GTO 46    42.014.097 /    Chain guide
GTO 46    42.014.098 /    Chain guide
GTO 46    42.014.107 /    Sprocket wheel
GTO 46    42.014.112F/01    Paper supporting disc, cpl.
GTO 46    42.014.127 /    Bush
GTO 46    42.015.020 /01    Pin
GTO 46    42.015.023 /    Sprocket wheel
GTO 46    42.015.032 /    Roller
GTO 46    42.015.118 /    Pawl
GTO 46    42.015.119 /    Torsion spring 1   X 4,2x  2,5
GTO 46    42.015.120 /    Pin
GTO 46    42.015.211 /    Pin
GTO 46    42.015.216 /    Pin
GTO 46    42.015.228 /01    Adjusting screw
GTO 46    42.015.240 /02    Guide strap
GTO 46    42.015.241 /02    Spring 0.4
GTO 46    42.015.323 /    Bush
GTO 46    42.016.072 /    Molded rubber sucker
GTO 46    42.016.073 /    Sucker
GTO 46    42.016.078 /    Rail
GTO 46    42.016.079 /    Rail
GTO 46    42.016.309 /    Leaf spring
GTO 46    42.017.007 /    Sleeve
GTO 46    42.017.013 /    Spacer ring
GTO 46    42.017.025 /    Retaining spring
GTO 46    42.017.026 /    Pin
GTO 46    42.017.028F/    Control knob
GTO 46    42.017.054 /    Pin
GTO 46    42.018.003 /    PISTON
GTO 46    42.018.004 /    Piston ring
GTO 46    42.018.027 /    Ball cage
GTO 46    42.018.028 /    Cover
GTO 46    42.018.039 /    GASKET
GTO 46    42.020.021 /    Pin
GTO 46    42.020.034 /01    Pin
GTO 46    42.020.103F/03    Piston cpl
GTO 46    42.020.105 /    Hose nozzle
GTO 46    42.022.038 /    Leaf spring
GTO 46    42.022.055 /02    Spring rod
GTO 46    42.022.059 /01    Pin
GTO 46    42.022.065 /    Washer
GTO 46    42.022.104 /01    Flange
GTO 46    42.022.110 /    Pin
GTO 46    42.022.111 /    Pin
GTO 46    42.022.127 /    Roller shaft
GTO 46    42.022.127 /01    Roller shaft
GTO 46    42.022.138 /    Roller guide rail
GTO 46    42.022.140 /    Sheet smoother DIN174 12x3x95
GTO 46    42.024.005 /02    Spanner
GTO 46    42.024.012 /    Wedge 100x29x33
GTO 46    42.030.007F/    Lever
GTO 46    42.030.008F/    Lever
GTO 46    42.030.009 /    Compression spring
GTO 46    42.030.010 /    Compression spring
GTO 46    42.030.018F/    Spring rod
GTO 46    42.030.024F/01    Adjusting screw
GTO 46    42.030.024F/02    Adjusting screw
GTO 46    42.030.029 /    Bracket
GTO 46    42.030.030 /    Bracket
GTO 46    42.030.038 /    Washer
GTO 46    42.030.041 /01    Bearing bolt
GTO 46    42.030.042 /    Threaded bolt
GTO 46    42.030.045 /    Compression spring
GTO 46    42.030.207 /    Washer
GTO 46    42.030.209 /    Threaded bolt
GTO 46    42.030.210 /    Washer  18,5x 34  x1
GTO 46    42.030.328 /01    Clamp
GTO 46    42.030.361S/01    Water trough
GTO 46    42.030.369 /01    GASKET
GTO 46    42.111.471 /    Magnet /50 60Hz115V 100%ed
GTO 46    42.117.134 /01    Flourescent lamp 8Watt Fa.Osram
GTO 46    42.164.132 /    Powder container cpl
GTO 46    42.209.007F/    Support cpl
GTO 46    42.232.021 /    Nozzle DIN 1782
GTO 46    42.431.019 /    Pin
GTO 46    42.431.047 /    Fitted piece
GTO 46    42.431.053 /    Stop plate
GTO 46    42.431.115S/    Ink fountain dividers cpl
GTO 46    42.431.120 /    Knurled screw
GTO 46    42.431.301 /01    Rotary numbering box LEI 301-420S
GTO 46    42.431.303 /01    Rotary numbering box LEI 303-420C
GTO 46    42.732.201N/    Cylinder jacket for perforating device
GTO 46    52.005.004 /01    Cam
GTO 46    52.005.304 /01    Cam
GTO 46    52.005.311 /    Spacer ring
GTO 46    52.007.022 /01    Gear
GTO 46    52.007.079 /    Washer
GTO 46    52.007.085 /01    Flanged bolt
GTO 46    52.007.095 /    Set collar
GTO 46    52.010.044 /01    Disengaging strap
GTO 46    52.011.410 /01    Cam
GTO 46    52.012.451 /    Tapered pin DIN 1013
GTO 46    52.015.215 /01    Bolt with rivet head
GTO 46    52.022.024F/02    Sheet smoother cpl
GTO 46    52.022.024F/04    Sheet smoother cpl
GTO 46    52.022.103 /    Bracket
GTO 46    52.022.104 /    Cover plate
GTO 46    52.022.105 /    Spring rod
GTO 46    52.022.107 /    Pin
GTO 46    52.022.133 /    Gripper cam
GTO 46    52.024.003 /    Socket wrench Sw 8
GTO 46    52.117.130 /02    Delivery lamp Kpl-8Watt
GTO 46    52.232.324F/    Connecting socket
GTO 46    52.232.330 /    Centering disc
GTO 46    52.353.656 /01    Threaded bolt
GTO 46    52.459.006 /    Connecting link
GTO 46    52.478.007 /01    Ring scale
GTO 46    52.478.008 /01    Set collar
GTO 46    52.478.009 /    Washer
GTO 46    52.508.101F/01    Guide strap
GTO 46    52.508.201F/    Guide strap for cardboard
GTO 46    52.580.258 /    Connecting socket
GTO 46    52.580.337 /    Gripper upper position
GTO 46    52.580.338 /    Gripper below
GTO 46    52.580.340 /01    Bearing bolt DS
GTO 46    52.580.362 /    Gripper upper position
GTO 46    52.580.363 /    Gripper below
GTO 46    52.581.022 /01    Compression spring
GTO 46    62.005.280 /    Gear Auswahleinheit
GTO 46    62.011.426 /    Compression spring
GTO 46    62.015.208 /    Spring support piece
GTO 46    62.015.210 /    Adjusting bolt
GTO 46    62.015.501F/04    Suction slow down element
GTO 46    62.015.505F/01    Sheet stop cpl
GTO 46    62.015.517F/    Sheet stop cpl
GTO 46    62.015.520 /01    Suction drum
GTO 46    62.015.540 /    Counterweight
GTO 46    62.015.550 /    Gripper cam
GTO 46    MV.001.301 /01    Outer ring
GTO 46    MV.001.320 /01    Cam lever
GTO 46    MV.001.332 /    Intermediate gear
GTO 46    MV.001.335 /05    Bearing plate
GTO 46    MV.001.336 /04    Bearing plate
GTO 46    MV.001.337 /04    Bearing plate
GTO 46    MV.001.359 /01    Angle lever
GTO 46    MV.001.395 /    Rod head
GTO 46    MV.001.407 /01    Crank
GTO 46    MV.001.452 /    Crank
GTO 46    MV.001.482 /06    Housing
GTO 46    MV.001.483 /    MB oil tube
GTO 46    MV.001.485 /01    Tube
GTO 46    MV.001.509 /    Rod head
GTO 46    MV.001.510 /    Bearing
GTO 46        Bearing plate DS
GTO 46    MV.001.510 /03    Bearing plate DS
GTO 46    MV.001.511 /    Bearing
GTO 46        Bearing plate OS
GTO 46    MV.001.512 /    Dampening roller bearing
GTO 46    MV.001.513 /    Dampening roller bearing
GTO 46    MV.001.515 /03    Bearing bush
GTO 46    MV.001.543 /02    Eccentric bush
GTO 46    MV.001.888 /    Gear
GTO 46    MV.001.918 /    Pull rod
GTO 46    MV.001.919 /    Adjusting disc
GTO 46    MV.001.922 /03    Spring rod
GTO 46    MV.001.923 /03    Spring rod
GTO 46    MV.001.924 /    Magnet
GTO 46    MV.019.646 /    Lever
GTO 46    MV.019.647 /01    Journal
GTO 46    MV.019.651 /01    Journal
GTO 46    MV.019.654 /    Bearing bush
GTO 46    MV.019.655 /    Bearing bush
GTO 46    MV.019.669 /    Bearing plate
GTO 46    MV.019.679 /    Lever
GTO 46    MV.019.701 /    Operating rod
GTO 46    MV.019.721 /    Roller lever
GTO 46    MV.019.734 /    Crank
GTO 46    MV.019.766 /02    Gripper
GTO 46    MV.019.800 /01    Roller lever
GTO 46    MV.019.802 /    Rod
GTO 46    MV.019.803 /    Rod head
GTO 46    MV.019.810 /    Dampening roller bearing
GTO 46    MV.019.812 /    Dampening roller bearing
GTO 46    MV.019.817 /    Bearing bush
GTO 46    MV.019.822 /    Lever
GTO 46    MV.019.885 /    Bearing
GTO 46    MV.019.889 /    Spindle
GTO 46    MV.020.583 /    Lever
GTO 46    MV.020.632 /    Threaded ring
GTO 46    MV.020.644 /02    Missing sheet detector
GTO 46    MV.024.232 /03    Bearing
GTO 46    MV.031.570 /    Water container
GTO 46    MV.032.876 /    Threaded spindle
GTO 46    MV.035.900 /    Dampening vibrator bearing
GTO 46    MV.035.902 /    Dampening vibrator bearing
GTO 46    MV.035.923 /01    Overrunning clutch
GTO 46    MV.038.944 /    Journal OS
GTO 46    MV.038.947 /    Journal OS
GTO 46    MV.039.255 /    Stop lever
GTO 46    MV.102.008 /    Gripper pad

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng