hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Hose line 00.250.0786
Hose line 00.250.0786
Hose line 00.250.0786
Hose line 00.250.0786

Hose line 00.250.0786

- Tên SP: Ống dầu 

- HDM-Nr: 00.250.0786 

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M2.002.000 -001/04-2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Hose line 00.250.0786 

Hose line 00.250.0786

Ống dầu 00.250.0786

- Tên SP: Ống dầu 

- HDM-Nr: 00.250.0786 

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M2.002.000 -001/04-2

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

L4.002.001 Oil tube

00.250.0786 Hose line

00.479.0019 Oil tube

00.250.0959 Distributor

M2.002.171 Oil tube

M2.002.153 Stud bolt

00.550.0613/    Needle bearing cage K110x117x40

00.550.0614/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0615/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0616/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0617/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0618/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0620/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0621/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0622/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0623/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0626/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0627/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0628/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0631/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0632/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0633/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0634/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0636/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0637/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0638/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0642/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0645/    Needle bushing HK3520.2RS-AS1

00.550.0646/    Needle bearing cage K110x117x40ZWL

00.550.0648/    Needle bearing cage K 58x 65x40ZWF

00.550.0650/    Overrunning clutch HFL 1826

00.550.0656/    Radial packing ring  3208 JV

00.550.0657/    Gasket G 12x19x3

00.550.0661/    Needle bearing cage K158x166x65ZWF

00.550.0669/    Needle bearing cage K158x166x65ZWF

00.550.0670/    Cam follower KR 22x10x24

00.550.0674/    Needle bushing BK2016-AS1

00.550.0675/    Supporting roller RNA 12x25x10

00.550.0681/    Needle bearing  NKI 17/16

00.550.0684/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0686/    Needle thrust bearing F-83420

00.550.0687/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0688/    Inner ring F-83676

00.550.0689/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0690/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0696/    Needle bearing cage K 42x 47x30ZWA

00.550.0723/    Needle bearing  NKI 60/25

00.550.0729/    Cam follower NUKR35x24x101,6

00.550.0733/    Retainer ring SW 10

00.550.0752/    Bearing disc  LS 5070

00.550.0755/    Needle bearing rings F-83518

00.550.0786/    Needle bearing rings F-87323

00.550.0788/    Needle bearing cage K 72x 79x45

00.550.0789/    Needle bearing cage K 72x 79x45

79.196.1933 Nozzle Gelb

5E.101.1325 Motor Carbon

M2.115.2411 Fan

M5.212.404 Bar

M5.625.421 Bearing housing

00.520.0955 Allen screw

M5.625.429 Strut

M5.625.430 Support

M5.212.406 Screen EN10130-DC01-A

M5.115.2432 Clamping bar

00.520.0841 Allen screw

M5.212.408 Screen DIN1541-Bl1 EN10130-DC01-A

00.520.2001 Allen screw

M2.115.2411 Fan SP74

00.580.0887 Cable tie TY272M-0 PA

00.540.0403 Spring pin

M6.115.1505 Row of fans cpl

00.520.2283 Grub screw

00.580.4000 Pull knob

00.520.1063 Allen screw

00.550.0353/    Inner ring IR22x28x20,5

00.550.0355/    Inner ring IR25x30x20,5

00.550.0356/    Needle bearing rings F-34098

00.550.0358/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0359/    Needle bearing cage K110x118x65FZW

00.550.0368/    Inner ring IR17x20x20,5

00.550.0372/    Needle bearing cage K 40x 48x20

00.550.0374/    Outer ring F-34512

00.550.0375/    Needle bearing cage K 42x 47x30ZWA

00.550.0377/    Needle bearing cage K 42x 47x30ZWA

00.550.0380/    Needle bushing HK1012-AS1

00.550.0383/    Needle bearing RPNA 15/28

00.550.0388/    Gasket G 40x50x4

00.550.0390/    Bearing disc GS 81111

00.550.0392/    Needle bushing HK1312-AS1

00.550.0397/    Inner ring F-34363

00.550.0401/    Retainer ring SW 70

00.550.0407/    Needle bushing HK1522-AS1

00.550.0409/    Needle bushing BK1622-AS1

00.550.0410/    Needle bushing HK2516-AS1

00.550.0414/    Retainer ring SB 30

00.550.0419/    Needle bushing HK3516-AS1

00.550.0426/    Retainer ring SB 27

00.550.0427/    Inner ring F-50048-11

00.550.0429/    Radial packing ring  6010 AV

00.550.0430/    Outer ring F-50052

00.550.0433/    Needle thrust bearing F-52307

00.550.0435/    Needle bushing HK1812-AS1

00.550.0436/    Cam follower KR 22x10x33

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng