hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130
Gripper Stop C6.011.130

Gripper Stop C6.011.130

- Tên SP: Mỏ nhíp B side

- HDM-Nr: C6.011.130/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C3.005.400 -004/04 = 10

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Gripper Stop C6.011.130

- Tên SP: Mỏ nhíp B side

- HDM-Nr: C6.011.130/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C3.005.400 -004/04 = 10

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Gripper Stop C6.011.129

Stop C6.011.129

Gripper Stop C6.011.130

Stop C6.011.130

Gripper L4.014.004F

Gripper L4.014.003

Bearing cage 00.550.1288

Sheet guide L2.805.520S

Lever G2.010.205

Claw L2.582.301

Clutch collar 00.580.0687

Clutch half 00.580.2854

Clutch half 00.580.0688

Oil pump 00.250.0970

Annular gear pump 00.250.0970

Filter 00.250.0149

Sleeve CPL L2.072.315S

Bellows L2.072.324

Chụp chống bụi L2.072.324

Tấm chắn bụi L2.072.324

Gripper C3.011.727

Pulley F2.028.023

Pulley F2.028.551

Pulley F2.028.011

Gear M2.010.131

Bearing cage 00.550.1273

Vòng bi 00.550.1273

Bearing bushing 82.583.303

Bearing 00.550.1307 

Bearing F-208822.NAO

71.186.5172 Potentiometer

81.186.5141 Motor

61.110.1611 Sensor

61.184.1411 Sensor

61.184.1421 Sensor

61.184.1431 Sensor

61.184.1441 Proximity switch

M2.010.133 Gear

F2.028.551 Pulley

F2.028.552 Bearing bolt

F2.028.021 Eccentric

C6.011.121 Cam follower

C3.011.150 Gasket

C3.011.128F Gripper holder

66.028.044 Compression spring

C6.011.129 Stop

C6.011.130 Stop

C3.011.150 Gasket

C6.011.122 Needle bearing 

C6.011.130 Stop

6.011.114 Lever

C6.011.126 Retainer

C6.011.125 Cover disc

C3.011.128F Gripper holder

82.005.511 Compression spring

C3.011.131 Spring support piece

L2.072.324 Bellows

L2.072.326 Velours tape

L2.072.327 Velours tape

00.250.0970 Annular gear pump

C4.002.510 Oil tube

00.580.0688 Clutch half

00.580.0687 Clutch collar

0.580.2854 Clutch half

0.250.0149 Strainer

F4.514.010F Gripper supporting tube

F4.514.036F Gripper supporting tube

F4.514.030F Gripper holder cpl

L4.014.004F Gripper holder cpl

F4.514.032 Gripper

L4.014.003 Gripper

L4.014.004 Gripper holder

L4.014.002 Adjusting screw

F4.514.031 Retaining clamp

L4.014.013 Retaining clamp

F4.514.035 Roller lever

L4.014.009 Roller lever

00.550.0478 Cam follower

F4.514.012 Torsion bar spring

 
00.780.3566/    Timing relay
00.780.3645/    Potentiometer
00.780.3681/    Fine-wire fuse
00.780.3684/    Slip ring brush
00.780.3702/    Filter cartridge
00.780.3706/    Set of rotor vanes
00.780.3754/    Powder hose
00.780.3914/    Lamp support
00.780.3920/    Timing relay
00.780.3928/    Commutator carbon 
00.780.3948/03  Contactor
00.780.3960/01 Contactor
00.780.3968/01 Contactor
00.780.3970/01 Contactor
00.780.4077/    Heating elemen
00.780.4078/    Heating element
00.781.0742/    Coupler plug 
00.781.1056/    Cable 
00.781.2108/    Guide rail
00.781.3111/    Wirewound resistor
00.781.3884/    Wirewound resistor
00.781.4239/    Print.circuit boar SSR 
00.781.4507/    Backplane 
00.781.4940/    Fuse 
00.781.5191/    Transformer
00.783.0105/    contactor 
00.783.0106/    contactor
00.783.0109/    contactor
00.783.0139/    Sensor 
00.783.0139/01  Sensor 
00.783.0140/    Sensor 
00.783.0144/    Sensor 
00.783.0145/    Sensor 
00.783.0151/    Circuit-breaker
00.783.0175/02    Sensor 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng