hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Geared Motor Alcolor 61.105.3943
Geared Motor Alcolor 61.105.3943
Geared Motor Alcolor 61.105.3943
Geared Motor Alcolor 61.105.3943
Geared Motor Alcolor 61.105.3943
Geared Motor Alcolor 61.105.3943

Geared Motor Alcolor 61.105.3943

- Tên SP: Geared Motor Alcolor

- HDM-Nr: 61.105.3943

- Công suất: Max 370V, 1.7A

- Ứng dụng: CD102, SM102, SM74

- Xuất xứ: Heidelberg - Made in Hungary

 

Liên hệ

Geared Motor Alcolor 61.105.3943

Motor  61.105.3943

Motor Alcolor 61.105.3943

Geared Motor  61.105.3943

Geared Alcolor 61.105.3943

 

 

------------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ---------------------------------------------

00.783.0176/02    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0180/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0181/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0187/    Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0188/    Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0261/    Door knob RH-NZM7
00.783.0343/    Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0364/    Reducer M20/PG13,5
 00.783.0369/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0370/    Sensor EMECH SWIT POS

00.783.0377/    Limit switch

00.783.0388/    Sensor OPT RS PROX

00.783.0388/01    Sensor OPT RS PROX

 00.783.0390/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0395/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0433/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0462/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0470/    Sensor US SWIT PROX

 00.783.0526/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0574/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0670/    Sensor MAGN REED LEVL

 00.783.0677/02    Sensor OPT BARR PROX RECV

 00.783.0724/    Main switch NZM2-125A-NA 100-125A

 00.783.0730/    Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A

 00.783.0744/    Main contactor 3RT1026-1AQ64 230V

 00.783.0745/    Main contactor 3RT1034-1AQ66 230/277

 00.783.0746/    Auxiliary contactor 3TH 4310-OAMO 220V

 00.783.0747/    Auxiliary contactor 3TH 4355-OAMO 220V

 00.783.0748/    Auxiliary contactor 3TH 4373-OAMO 220V

 00.783.0760/03    Hard disk cpl. BR31C04

 00.783.0766/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0779/03    Sensor US SWIT PROX

   00.785.0017/06    Flat module ZSK

 00.785.0025/05    Flat module RGP3

 00.785.0036/01    Flat module AUK

 00.785.0037/    Flat module FKK3

 00.785.0065/02    Flat module LSM

 00.785.0097/05    Flat module IOPB

 00.785.0102/03    Flat module LDM

 00.785.0117/12    Flat module ICPB

 00.785.0120/07    Flat module LIOB

 00.785.0130/01    Flat module EAM

 00.785.0131/    Flat module EAM

 00.785.0156/15    Flat module ZTK V02.08.0 QM46-1/2

 00.785.0173/05    Flat module RGP4

 00.785.0181/03    Flat module RRM2

 00.785.0193/01    Flat module EAM

 00.785.0202/02    Flat module MWE o.Register

  00.785.0215/02    Flat module SAK2

 00.785.0224/11    Flat module MID V004

 00.785.0244/06    Module PDCM

 00.785.0250/05    Flat module PMDB

 00.785.0278/06    Module DSCM380

 00.785.0293/03    Flat module DVM

 00.785.0322/02    Flat module SEM3

 00.785.0358/09    Module BLT4

 00.785.0382/01    Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0382/02    Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0382/03    Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0383/02    Flat module VSM2

 00.785.0392/05    Flat module LTK500-2

 00.785.0392/08    Flat module LTK500-2

 00.785.0393/05    Flat module ADSM5-48

 00.785.0394/05    Flat module ADSM120

 00.785.0404/11    Module BLT5

 00.785.0404/12    Module BLT5

 00.785.0406/04    Flat module ZSK2

 00.785.0424/01    Flat module EEM2

 00.785.0467/    Flat module 96.333

 00.785.0477/    Flat module LFM

 00.785.0479/    Flat module RGP5

 00.785.0479/02    Flat module RGP5

 00.785.0480/02    Module SCDB102

 00.785.0482/03    Module SCDB74

 00.785.0484/03    Module SCIB74

 00.785.0487/03    Module SCIB52

 00.785.0494/05    Module BLT7 90KW

 00.785.0494/08    Module BLT7 90KW

 00.785.0494/09    Module BLT7 90KW

 00.785.0500/03    Flat module EAK-FK

 00.785.0503/    Flat module SUM12

 00.785.0504/03    Flat module RGP21

 00.785.0514/03    Flat module HAK2-B34

 00.785.0518/01    Flat module GRM120-2L

 00.785.0520/07    Flat module RGP6

 00.785.0533/09    Module KVT4

 00.785.0551/04    Flat module LTM300-4

 00.785.0554/01    Flat module TLK4

 00.785.0572/04    Module LTM1500

 00.785.0584/    Flat module MWE m.Register

 00.785.0596/    EPROM module, progr. EPM8 BEK 204.0

 00.785.0640/08    Flat module MSK3

  00.785.0677/02    Flat module STK

 00.785.0702/05    Flat module RGP6 B

 00.785.0712/    Flat module EAK2

 00.785.0719/03    Module EXK400-24M

 00.785.0722/01    Flat module NVM2

 00.785.0728/04    Module NT2000-1

 00.785.0729/02    Module NT2000-2

 00.785.0731/03    Flat module SVK5

 00.785.0735/01    Flat module HGP 1B 4reihig

 00.785.0743/03    Module DSCM380-S

 00.785.0745/09    Module BLT5 37KW

 00.785.0745/10    Module BLT5 37KW

 00.785.0746/    Flat module SAK2 B

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng