hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943
Geared motor 61.105.1943

Geared motor 61.105.1943

- Tên SP: Geared Motor

- Mã SP: HDM-FW-ZA-S1/2

- Mã HDM-Nr: 61.105.1943/02

- Công suất: 0.39kw, 120v, 5.3A

- Xuất xứ: Bauer - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 61.105.1943/02

Geared Motor 61.105.1943/02

- Tên SP: Geared Motor

- Mã SP: HDM-FW-ZA-S1/2

- Mã HDM-Nr: 61.105.1943/02

- Công suất: 0.39kw, 120v, 5.3A

- Xuất xứ: Bauer - Germany

Geared motor Alcolor

Type: HDM-FW-ZA-S1/2

HDM-Nr: 61.105.1943/02

0.39kw  IP54

Bauer - germany

Geared motor Alcolor u. Lackwerk

Most of Heidelberg Motors are availvble in the stock

71.186.5311 Gear Motor

61.144.1141 Small Motor

61.144.1101 Small Motor

43.112.1311 Suction drum Motor

61.144.1121 Gear Motor

L2.105.5151 Register Motor

 L2.105.5161 Register Motor

M5.144.1121 Gear Motor

R2.144.1121 Gear Motor

61.186.5311 Ink Gear Motor

61.186.5311 Ink Key Motor

89.186.5151 Suction drum Motor

00.781.0658 Suction drum Motor

F2.112.1311 Servo-Drive Motor

F4.144.1151 Servo-Drive Motor

43.112.1311 Servo-Drive Motor

71.112.1311 Servo-Drive Motor

71.112.1311/02 Servo-Drive Motor

L2.105.5151/02 Register Motor 3NM IPOT 74 Machine   

M5.144.1121/02 Geared Motor SM74/PM74                             

L2.105.5161 Register Motor

M4.112.1311 Servo Gear Motor

R2.112.1311/02 Motor

R2.144.1121 Gear Motor

00.781.1882 Motor

89.186.5151 Register Motor

92.112.1311 Machine Motor SM102                               

71.186.5121 Geared Motor

43.112.1311 Got Machine Suction Drum Motor

61.144.1121 Inside Motor

61.144.121 Offset Printing Machine Motor

61.144.1141 Servo Gear Motor

61.144.1111 Frontlay Gear Motor

M2.198.1283/02 Metering Roller Drive Motor SM74                 

L2.105.1311 Servo Gear Motor

G2.144.1141 Servo Gear Motor

61.144.1161 Servo Gear Motor

G2.186.5151 Servo Gear Motor

G2.186.5141 Servo Gear Motor

61.144.1151 Servo Gear Motor

81.186.5141 Motor CPC

81.186.5151 Register Motor CPC

61.144.1131 Machine Gear Motor CD102/SM102           

61.198.1243 Dampening Motor                                         

MV.025.181 Servo Gear Motor                                               

61.186.5411 Gear Motor

91.105.1171 Strike Motor SM/CD102

G2.144.1171 Blanket Wash Motor SM52                     

L2.105.1311 Motor                                                         

71.112.1311 Inside Motor

63.101.2211 Encoder

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7451

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7461

Sensor 91.144.1121

Sensor C6.126.2031

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor F6.110.1010

Sensor 91.165.1621

Sensor 93.110.1321

Sensor F2.110.1391

Sensor F2.110.1371

Sensor F2.110.1341

Sensor 61.110.1371

Sensor 61.110.1391

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor 61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor 61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor C2.196.1676

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

Sensor L4.110.1235

Sensor H2.110.1612

Sensor 00.783.0181

Sensor MV.030.123

Cảm biến MV.030.123

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng