hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311

Geared motor 71.186.5311

- Tên SP: Geared motor 

- Mã HDM-Nr: 71.186.5311/

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 71.186.5311

Geared motor 71.186.5311 

Geared motor 71.186.5311 

Geared motor 71.186.5311 /03

- Tên SP: Geared motor 

- Mã HDM-Nr: 71.186.5311/

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

C5.072.605 /    Pull rail
C5.072.610F/06    Plate cpl
C5.072.611F/06    Plate cpl
C5.072.626 /    Pull rail
C5.090.9431/02    Distributor Ausleger
C5.109.1321/01    Brake elektromagnetis. 15Nm
C5.115.2421/    Axial fan 119 x 38
Axial fan AL 119x38 IL
C5.178.1846/    Sensor Filterala.B3 44952.02
C5.178.1856/    Float switch 3/8"
C5.196.0228/01    GASKET
C5.196.0314/    Cap
C5.460.201 /02    Positioning foil 720x1040
C5.460.201 /04    Positioning foil 720x1040x0.18
C5.472.101 /01    Bearing
C5.472.102 /01    Shaft
C5.472.104 /01    Support
C5.472.106 /01    Threaded bolt
C5.472.107 /02    Sleeve
C5.472.108 /01    Stop
C5.472.109 /01    Support
C5.472.113 /01    Guide
C5.472.120 /01    Rail
C5.472.121 /02    Guide
C5.472.122 /03    Rail
C5.472.127 /02    Guide
C5.472.128 /    Rail
C5.472.816 /    Support bar DS
C5.472.817 /    Support bar OS
C5.472.818 /    Plate
C5.508.401 /01    Connecting link
C5.521.131 /    Sprocket wheel
C5.521.140 /01    Chain guide
C5.521.141 /    Chain guide DS
C5.521.361 /01    Bearing OS
C5.521.365 /    Bearing OS
C5.521.367 /03    Adjusting spindle
C5.521.503 /03    Spacer OS
C5.721.008 /02    Pin
CD 102    C5.721.009 /    Bearing
CD 102    C5.721.010 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.011 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.012 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.013 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.030 /02    Bearing bolt DS
CD 102    C5.721.041 /    Bearing
CD 102    C5.721.042 /    Bearing
CD 102    C5.721.050 /    Adjusting screw D.S.
CD 102    C5.721.078 /    Screw
CD 102    C5.721.411 /04    Journal DS
CD 102    C5.721.413 /03    Bush
CD 102    C5.805.001S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.002S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.003S/    Sheet guide plate
CD 102    C6.011.005 /02    Bush
CD 102    C6.011.016 /01    Ring nut
CD 102    C6.011.017 /    Clamp ring
CD 102    C6.011.018 /03    Threaded ring
CD 102    C6.011.019 /01    Retainer plate
CD 102    C6.011.121 /01    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.121 /02    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.122 /01    Needle bearing F-211133.3
CD 102    C6.011.127 /02    Torsion bar spring
CD 102    C6.011.129 /04    Stop
CD 102        Stop E
CD 102    C6.011.130 /04    Stop D
CD 102    C6.014.014 /03    Bearing OS
CD 102    C6.014.022F/    Flange
CD 102    C6.014.039 /03    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /05    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /06    Gripper cam
CD 102    C6.014.062 /    Brake
CD 102    C6.014.905 /03    Chain guide DS
CD 102    C6.014.906 /02    Chain guide OS
CD 102    C6.014.919 /    Distance pin
CD 102    C6.014.942 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.943 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.957 /    Spacer DS
CD 102    C6.014.958 /    Chain guide
CD 102    C6.014.959 /    Chain guide
CD 102    C6.014.961 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.991 /    Chain guide
CD 102    C6.014.993 /    Chain guide
CD 102    C6.014.994 /    Chain guide
CD 102    C6.014.999 /    Chain guide
CD 102    C6.015.001 /    Stud bolt
CD 102    C6.015.002 /    Chain guide
CD 102    C6.015.003 /    Chain guide
CD 102    C6.015.702 /    Flange
CD 102    C6.015.738 /01    Support
CD 102    C6.015.815 /    Pull rod
CD 102    C6.015.816 /01    Rod head
CD 102    C6.015.822 /    Pin
CD 102    C6.015.830F/    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.830S/02    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.833 /    Sheet catcher
CD 102    C6.015.837 /    Guide
CD 102    C6.015.837 /02    Guide
CD 102    C6.015.841 /    Guide strap
CD 102    C6.015.846 /    Trip cam
CD 102    C6.015.864 /    Tension spring
CD 102    C6.015.882F/    Sheet catcher
CD 102    C6.020.135 /    Pin
CD 102    C6.020.136 /    Spring
CD 102    C6.020.139 /    Spring
CD 102    C6.020.140 /03    Support
CD 102    C6.020.142 /02    Support
CD 102    C6.020.144 /    Spring
CD 102    C6.020.152 /01    Pin
CD 102    C6.020.169 /    Spring
CD 102    C6.020.170F/    Roller
CD 102    C6.020.170F/01    Roller cpl
CD 102    C6.020.190F/01    Guide strap cpl
CD 102    C6.043.252 /    Set of gaskets
CD 102        Set of gaskets  50PCS=1SET
CD 102    C6.101.3023/02    Brake SB360 195Nm+40%
CD 102    C6.126.2021/    Sensor INDUC SWIT PROX
CD 102    C6.187.2168/    Control valve
CD 102    C6.187.2226/    Compressor ZRD 72
CD 102    C6.204.905 /    Tube
CD 102    C6.215.201 /01    Roller chain
CD 102    C6.215.202 /01    Roller chain
CD 102    C6.302.301F/04    Reciprocating pump KFG 1-2/S9
CD 102    C6.302.301F/08    Reciprocating pump
CD 102    C6.302.302 /01    Sensor MAGN
CD 102    C6.302.303F/02    Distributor
CD 102    C6.302.401F/04    Reciprocating pump
CD 102    C6.302.502 /01    4/2-way valve 202 750/S6
CD 102    C6.302.502 /04    4/2-way valve
CD 102    C6.302.502 /05    4/2-way valve
CD 102    C6.302.509N/    Lubricant distributor
CD 102    C6.302.514 /    Hose 700 lg.
CD 102    C6.302.712 /03    Hose SLH 63/3140
CD 102    C6.315.702 /03    Flange OS
CD 102    C6.315.707F/01    Guiding sleeve cpl
CD 102    C6.315.712 /01    Spindle
CD 102    C6.315.712 /04    Spindle
CD 102    C6.315.714 /01    Rubber disc bellows TA 014-60431
CD 102    C6.315.716 /    Gear
CD 102    C6.315.721 /03    Support
CD 102    C6.334.001 /    Pneumatic cylinder Kurzhubzyl.
CD 102    C6.472.111 /    Plate DS
CD 102    C6.472.112 /    Plate OS
CD 102    C6.472.113 /02    Flat steel
CD 102    C6.521.703 /    Guide plate
CD 102    C6.521.703 /01    Guide plate
CD 102    C6.521.703 /03    Guide plate
CD 102    C6.521.705 /01    Screw
CD 102    C6.521.710 /03    Support
CD 102    C6.521.710 /07    Support
CD 102    C6.521.710 /09    Support
CD 102    C6.521.712 /    Switch plate
CD 102    C6.721.801F/02    Handle cpl.

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng