hotline: 0934514131
Chào mừng bạn đến với công ty TNHH BATE VIỆT NAM
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311
Geared motor 71.186.5311

Geared motor 71.186.5311

- Tên SP: Geared motor Faulhaber

- Mã HDM-Nr: 71.186.5311/

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Xuất xứ: Germany - BH 01 năm

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 71.186.5311

Geared motor 71.186.5311 

Geared motor 71.186.5311 /03

CD 102    C5.072.605 /    Pull rail
CD 102    C5.072.610F/06    Plate cpl
CD 102    C5.072.611F/06    Plate cpl
CD 102    C5.072.626 /    Pull rail
CD 102    C5.090.9431/02    Distributor Ausleger
CD 102    C5.109.1321/01    Brake elektromagnetis. 15Nm
CD 102    C5.115.2421/    Axial fan 119 x 38
CD 102        Axial fan AL 119x38 IL
CD 102    C5.178.1846/    Sensor Filterala.B3 44952.02
CD 102    C5.178.1856/    Float switch 3/8"
CD 102    C5.196.0228/01    GASKET
CD 102    C5.196.0314/    Cap
CD 102    C5.460.201 /02    Positioning foil 720x1040
CD 102    C5.460.201 /04    Positioning foil 720x1040x0.18
CD 102    C5.472.101 /01    Bearing
CD 102    C5.472.102 /01    Shaft
CD 102    C5.472.104 /01    Support
CD 102    C5.472.106 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.472.107 /02    Sleeve
CD 102    C5.472.108 /01    Stop
CD 102    C5.472.109 /01    Support
CD 102    C5.472.113 /01    Guide
CD 102    C5.472.120 /01    Rail
CD 102    C5.472.121 /02    Guide
CD 102    C5.472.122 /03    Rail
CD 102    C5.472.127 /02    Guide
CD 102    C5.472.128 /    Rail
CD 102    C5.472.816 /    Support bar DS
CD 102    C5.472.817 /    Support bar OS
CD 102    C5.472.818 /    Plate
CD 102    C5.508.401 /01    Connecting link
CD 102    C5.521.131 /    Sprocket wheel
CD 102    C5.521.140 /01    Chain guide
CD 102    C5.521.141 /    Chain guide DS
CD 102    C5.521.361 /01    Bearing OS
CD 102    C5.521.365 /    Bearing OS
CD 102    C5.521.367 /03    Adjusting spindle
CD 102    C5.521.503 /03    Spacer OS
CD 102    C5.721.008 /02    Pin
CD 102    C5.721.009 /    Bearing
CD 102    C5.721.010 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.011 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.012 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.013 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.030 /02    Bearing bolt DS
CD 102    C5.721.041 /    Bearing
CD 102    C5.721.042 /    Bearing
CD 102    C5.721.050 /    Adjusting screw D.S.
CD 102    C5.721.078 /    Screw
CD 102    C5.721.411 /04    Journal DS
CD 102    C5.721.413 /03    Bush
CD 102    C5.805.001S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.002S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.003S/    Sheet guide plate
CD 102    C6.011.005 /02    Bush
CD 102    C6.011.016 /01    Ring nut
CD 102    C6.011.017 /    Clamp ring
CD 102    C6.011.018 /03    Threaded ring
CD 102    C6.011.019 /01    Retainer plate
CD 102    C6.011.121 /01    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.121 /02    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.122 /01    Needle bearing F-211133.3
CD 102    C6.011.127 /02    Torsion bar spring
CD 102    C6.011.129 /04    Stop
CD 102        Stop E
CD 102    C6.011.130 /04    Stop D
CD 102    C6.014.014 /03    Bearing OS
CD 102    C6.014.022F/    Flange
CD 102    C6.014.039 /03    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /05    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /06    Gripper cam
CD 102    C6.014.062 /    Brake
CD 102    C6.014.905 /03    Chain guide DS
CD 102    C6.014.906 /02    Chain guide OS
CD 102    C6.014.919 /    Distance pin
CD 102    C6.014.942 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.943 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.957 /    Spacer DS
CD 102    C6.014.958 /    Chain guide
CD 102    C6.014.959 /    Chain guide
CD 102    C6.014.961 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.991 /    Chain guide
CD 102    C6.014.993 /    Chain guide
CD 102    C6.014.994 /    Chain guide
CD 102    C6.014.999 /    Chain guide
CD 102    C6.015.001 /    Stud bolt
CD 102    C6.015.002 /    Chain guide
CD 102    C6.015.003 /    Chain guide
CD 102    C6.015.702 /    Flange
CD 102    C6.015.738 /01    Support
CD 102    C6.015.815 /    Pull rod
CD 102    C6.015.816 /01    Rod head
CD 102    C6.015.822 /    Pin
CD 102    C6.015.830F/    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.830S/02    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.833 /    Sheet catcher
CD 102    C6.015.837 /    Guide
CD 102    C6.015.837 /02    Guide
CD 102    C6.015.841 /    Guide strap
CD 102    C6.015.846 /    Trip cam
CD 102    C6.015.864 /    Tension spring
CD 102    C6.015.882F/    Sheet catcher
CD 102    C6.020.135 /    Pin
CD 102    C6.020.136 /    Spring
CD 102    C6.020.139 /    Spring
CD 102    C6.020.140 /03    Support
CD 102    C6.020.142 /02    Support
CD 102    C6.020.144 /    Spring
CD 102    C6.020.152 /01    Pin
CD 102    C6.020.169 /    Spring
CD 102    C6.020.170F/    Roller
CD 102    C6.020.170F/01    Roller cpl
CD 102    C6.020.190F/01    Guide strap cpl
CD 102    C6.043.252 /    Set of gaskets
CD 102        Set of gaskets  50PCS=1SET
CD 102    C6.101.3023/02    Brake SB360 195Nm+40%
CD 102    C6.126.2021/    Sensor INDUC SWIT PROX
CD 102    C6.187.2168/    Control valve
CD 102    C6.187.2226/    Compressor ZRD 72
CD 102    C6.204.905 /    Tube
CD 102    C6.215.201 /01    Roller chain
CD 102    C6.215.202 /01    Roller chain
CD 102    C6.302.301F/04    Reciprocating pump KFG 1-2/S9
CD 102    C6.302.301F/08    Reciprocating pump
CD 102    C6.302.302 /01    Sensor MAGN
CD 102    C6.302.303F/02    Distributor
CD 102    C6.302.401F/04    Reciprocating pump
CD 102    C6.302.502 /01    4/2-way valve 202 750/S6
CD 102    C6.302.502 /04    4/2-way valve
CD 102    C6.302.502 /05    4/2-way valve
CD 102    C6.302.509N/    Lubricant distributor
CD 102    C6.302.514 /    Hose 700 lg.
CD 102    C6.302.712 /03    Hose SLH 63/3140
CD 102    C6.315.702 /03    Flange OS
CD 102    C6.315.707F/01    Guiding sleeve cpl
CD 102    C6.315.712 /01    Spindle
CD 102    C6.315.712 /04    Spindle
CD 102    C6.315.714 /01    Rubber disc bellows TA 014-60431
CD 102    C6.315.716 /    Gear
CD 102    C6.315.721 /03    Support
CD 102    C6.334.001 /    Pneumatic cylinder Kurzhubzyl.
CD 102    C6.472.111 /    Plate DS
CD 102    C6.472.112 /    Plate OS
CD 102    C6.472.113 /02    Flat steel
CD 102    C6.521.703 /    Guide plate
CD 102    C6.521.703 /01    Guide plate
CD 102    C6.521.703 /03    Guide plate
CD 102    C6.521.705 /01    Screw
CD 102    C6.521.710 /03    Support
CD 102    C6.521.710 /07    Support
CD 102    C6.521.710 /09    Support
CD 102    C6.521.712 /    Switch plate
CD 102    C6.721.801F/02    Handle cpl.

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng