hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Geared motor 61.198.1243
Geared motor 61.198.1243
Geared motor 61.198.1243
Geared motor 61.198.1243

Geared motor 61.198.1243

- Tên SP: Geared motor

- Mã HDM-Nr: 61.198.1243 

- Nguồn cấp: 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Geared motor 61.198.1243 

Geared motor 61.198.1243 

- Tên SP: Geared motor

- Mã HDM-Nr: 61.198.1243 

- Nguồn cấp: 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

61.105.3943 Gear motor

61.105.1943 Gear motor

61.105.2943 Gear motor

61.105.3944 Gear motor

F2.105.1062 Gear motor

61.198.1243 Gear motor

61.144.1161 Servo-drive

F4.144.1141 Servo-drive

F2.016.603 Threaded spindle

F2.016.638 Stop ring

00.580.4808 Gear

F2.016.606 Bearing plate

F2.016.605 Motor bracket

F2.016.607 Spur gear

00.580.1017/02

00.580.3192

00.580.3387/03

00.580.4101/02

00.580.4275/01

00.580.4300/02

00.580.4546/02

61.184.1111/

61.184.1141/01

87.334.001/01

87.334.002/

87.334.010/

 C4.334.003/02

C5.184.1051

G4.334.004

L2.335.050/05

M4.334.009/01

M4.335.007/04

00.580.3192        Pneumatic cylinder

00.580.3387/03  Roller Piston

00.580.4101/02  Cylinder

00.580.4275/01  Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm

00.580.4300/02  Cylinder D40 H25

00.580.4546/02  Pneumatic Cylinder D32 H25 ew

61.184.1111/      Cylinder/valve unit ew

61.184.1141/01  Short-stroke cylinder S 9350    

87.334.001/01    Pneumatic cylinder D25 H25

87.334.002/         Cylinder D25/H20, Norgern 4012541

87.334.010/         Water &ink cylinder

C4.334.003/02    Pneumatic cylinder

C5.184.1051        Pneumatic cylinder

G4.334.004          Roller cylinder

L2.335.050/05    CYLINDER /VALVE UNIT D25 H30 EW

M4.334.009/01  Pneumatic cylinder

M4.335.007/04  Cylinder Valve Unit DPM-63-18/18-P

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng