hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Gear box DH024L1-5-8-30
Gear box DH024L1-5-8-30
Gear box DH024L1-5-8-30
Gear box DH024L1-5-8-30

Gear box DH024L1-5-8-30

- Tên SP: Gear box

- Model: DH024L1-5-8-30

- Chủng loại: Hộp số điều khiển tốc độ

- Nguồn cấp: 

- Nhà SX: PHT - Taiwan

Liên hệ

Thương hiệu: PHT - Taiwan
Tags: 2RK6GN-CW2L DH024L1-5-8-30

Gear box DH024L1-5-8-30

Gear box DH024L1-5-8-30

- Tên SP: Gear box

- Model: DH024L1-5-8-30

- Chủng loại: Hộp số điều khiển tốc độ

- Nguồn cấp: 

- Nhà SX: PHT - Taiwan

Gear box DH024L1-5-8-30

Gear box DH060L2-25-P2-S2-14-30-50-70-M4

Gear box IB060L2-25-P2-S2-14-30-50-70-M4

0IK1GN-AW3U

0IK3GN-BW3U

2IK6GN-AW2U

2IK6GN-CW2E

2IK6GN-SW2

2IK6A-AW2U

2IK6A-CW2E

2IK6A-SW2

3IK15GN-AW2U

3IK15GN-CW2E

3IK15A-AW2U

3IK15A-CW2E

4IK25GN-AW2U

4IK25GN-CW2E

4IK25GN-SW2

4IK25GN-CW2E

4IK25GN-SW2

4IK25GN-CW2TE

4IK25GN-SW2T

4IK25A-AW2U

4IK25A-CW2E

4IK25A-SW2 

4IK25A-CW2TE

4IK25A-SW2T

5IK40GN-AW2U

5IK40GN-AW2U

5IK40A-AW2U

5IK40GN-CW2E

5IK40A-CW2E

5IK40GN-SW2

5IK40A-SW2

Terminal Box 5IK40GN-AW2TU

Terminal Box 5IK40A-AW2TU

Terminal Box 5IK40GN-CW2TE

Terminal Box 5IK40A-CW2TE

Terminal Box 5IK40GN-SW2T

Terminal Box 5IK40A-SW2T

Lead Wire 5IK60GE-AW2U

Lead Wire 5IK60A-AW2U

Lead Wire 5IK60GE-CW2E

Lead Wire 5IK60A-CW2E

Lead Wire 5IK60GE-SW2

Lead Wire 5IK60A-SW2

Terminal Box 5IK60GE-AW2TU

Terminal Box 5IK60A-AW2TU

Terminal Box 5IK60GE-CW2TE

Terminal Box 5IK60A-CW2TE

Terminal Box 5IK60GE-SW2T

Terminal Box 5IK60A-SW2T

Lead Wire 5IK90GE-AW2U

Lead Wire 5IK90A-AW2U

Lead Wire 5IK90GE-CW2E

Lead Wire 5IK90A-CW2E

Lead Wire 5IK90GE-SW2

Lead Wire 5IK90A-SW2

Terminal Box 5IK90GE-AW2TU

Terminal Box 5IK90A-AW2TU

Terminal Box 5IK90GE-CW2TE

Terminal Box 5IK90A-CW2TE

Terminal Box 5IK90GE-SW2T

Terminal Box 5IK90A-SW2T

4IK40A-BW2U 40 W (1/19 HP) Single-Phase 110/115 VAC

4IK40A-DW3E Single-Phase 220/230 VAC

4IK60A-BW2U 60 W (1/12 HP) Single-Phase 110/115 VAC

4IK60A-DW3E Single-Phase 220/230 VAC

5IK60A-BW2U Single-Phase 110/115 VAC

5IK60A-DW3E Single-Phase 220/230 VAC

5IK60A-TW2 Three-Phase 200/220/230 VAC

5IK90A-BW2U 90 W (1/8 HP) Single-Phase 110/115 VAC

5IK90A-DW3E Single-Phase 220/230 VAC

5IK90A-TW2 Three-Phase 200/220/230 VAC

5IK150A-BW2U 150 W (1/5 HP) Single-Phase 110/115 VAC

5IK150A-DW3E Single-Phase 220/230 VAC

5IK150A-TW2 Three-Phase 200/220/230 VAC

5IK150A-TW2T Three-Phase 200/220/230 VAC

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng