hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Gasket 82.582.831
Gasket 82.582.831
Gasket 82.582.831
Gasket 82.582.831
Gasket 82.582.831
Gasket 82.582.831
Gasket 82.582.831
Gasket 82.582.831

Gasket 82.582.831

- Tên SP: Phớt dầu D55

- HDM-Nr: 82.582.831

- Kích thước: 55x63x 5/6.5 (mm)

- Ứng dụng: Heidelberg SM102, SM74

- Xuất xứ: Germany 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 82.582.830 82.582.831

Gasket 82.582.831

Phớt 82.582.831

phớt dầu 82.582.831

C5.072.237/01    

C5.072.238/    

C5.072.239/01    

C5.072.240/    

C5.072.253/01    

C5.072.254/    

C5.072.255/02   

C5.072.258/   

C5.072.263/01    

C5.072.264/    

C5.072.605/    

C5.072.610F/06    

C5.072.611F/06    

C5.072.626/    

C5.090.9431/02    

C5.109.1321/01    

C5.115.2421/   

C5.178.1846/    

C5.178.1856/    

C5.196.0228/01    

C5.196.0314/    

C5.460.201/02    

C5.460.201/04    

C5.472.101/01    

C5.472.102/01    

C5.472.104/01    

C5.472.106/01    

C5.472.107/02    

C5.472.108/01    

C5.472.109/01    

C5.472.113/01    

C5.472.120/01    

C5.472.121/02    

C5.472.122/03    

C5.472.127/02    

C5.472.128/   

C5.472.816/    

C5.472.817/    

C5.472.818/    

C5.508.401/01    

C5.521.131/   

C5.521.140/01    

C5.521.141/    

C5.521.361/01    

C5.521.365/    

C5.521.367/03    

C5.521.503/03   

C5.721.008/02    

C5.721.009/    

C5.721.010/01    

C5.721.011/01    

C5.721.012/01    

C5.721.013/01    

C5.721.030/02    

C5.721.041/    

C5.721.042/    

C5.721.050/    

C5.721.078/    

C5.721.411/04    

C5.721.413/03    

C5.805.001S/    

C5.805.002S/    

C5.805.003S/    

C6.011.016/01    

C6.011.017/   

C6.011.018/03    

C6.011.019/01    

C6.011.121/01   

C6.011.121/02    

C6.011.122/01    

C6.011.127/02    

C6.011.129/04    

C6.011.130/04    

C6.014.014/03   

C6.014.022F/    

C6.014.039/03    

C6.014.039/05    

C6.014.039/06

C6.014.062/    

C6.014.905/03    

C6.014.906/02    

C6.014.919/    

C6.014.942/01    

C6.014.943/01    

C6.014.957/    

C6.014.958/    

C6.014.959/    

C6.014.961/01    

C6.014.991/    

C6.014.993/    

C6.014.994/    

C6.014.999/    

C6.015.001/    

C6.015.002/    

C6.015.003/    

C6.015.702/    

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng