hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Gasket 82.582.830
Gasket 82.582.830
Gasket 82.582.830
Gasket 82.582.830
Gasket 82.582.830
Gasket 82.582.830
Gasket 82.582.830
Gasket 82.582.830

Gasket 82.582.830

- Tên SP: Phớt dầu D30

- HDM-Nr: 82.582.830

- Kích thước: 55x63x 5/6.5 (mm)

- Ứng dụng: Heidelberg SM102, SM74

- Xuất xứ: Germany 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 82.582.830 82.582.831

Gasket 82.582.830

Phớt 82.582.830

phớt dầu 82.582.830

C6.015.738/01    

C6.015.815/    

C6.015.816/01    

C6.015.822/    

C6.015.830F/    

C6.015.830S/02    

C6.015.833/    

C6.015.837/   

C6.015.837/02    

C6.015.841/    

C6.015.846/    

C6.015.864/   

C6.015.882F/    

C6.020.135/    

C6.020.136/    

C6.020.139/    

C6.020.140/03    

C6.020.142/02    

C4.313.207/06   

C4.313.208/01    

C4.313.208N/    

C4.313.210 

C4.313.217 

C4.313.218 

C4.313.219/02    

C4.313.219/03    

C4.313.222/01    

C4.313.407/01    

C4.313.408/    

C4.313.413/   

C4.313.414/    

C4.313.416/    

C4.313.508/02    

C4.372.005/    

C4.372.006/    

C4.372.012/    

C4.372.105N/    

C4.372.106F/02    

C4.372.338/   

C4.372.383F/04    

C4.372.384F/04    

C4.372.394/    

C4.372.395/

C4.372.396/

C4.372.404/01    

C4.372.405/01    

C4.372.405/02

C4.372.409/    

C4.372.410/    

C4.372.411/    

C4.372.415/    

C4.372.503/02    

C4.400.403F/    

C4.416.104/01   

C4.416.108/01    

C4.416.112/    

C4.416.122/    

C4.508.315/03    

C4.508.801S/    

C4.582.043/   

C4.721.013/   

C4.721.019/    

C4.721.044/    

C4.721.045/    

C4.721.045/01    

C4.721.046/    

C4.721.050/    

C4.721.054/01 

C4.721.055 

C4.721.056/    

C4.721.057/01

C4.721.060/04    

C4.721.063    

C4.721.072F    

C4.721.073  

C4.721.074

C4.721.075 

C4.721.077F  

C4.721.078/01    

C4.721.091 

C4.721.092 

C4.721.106F 

C4.721.709

C4.721.735   

C4.721.736 

C5.005.280/02    

C5.006.417/01    

C5.006.431/01    

C5.006.522   

C5.006.907    

C5.006.919/03    

C5.007.401    

C5.012.012/01    

C5.012.085S/     

C5.012.376/01    

C5.012.376/03    

C5.012.377/01    

C5.012.377/02    

C5.012.377/03

C5.013.402/01    

C5.013.403/01    

C5.016.104/01    

C5.016.108/01    

C5.016.110/01   

C5.016.111  

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng