hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Front Lay Kit L2.022.120N
Front Lay Kit L2.022.120N

Front Lay Kit L2.022.120N

- Tên SP: Kít đầu bò

- HDM-Nr: L2.022.120N

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:   

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Front Lay Kit L2.022.120N

- Tên SP: Kít đầu bò

- HDM-Nr: L2.022.120N

- Ứng dụng: máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:   

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Front Lay Kit L2.022.120N

Push button 00.780.2320

Ink fountain divider M2.008.114

Board ICPB 00.781.4557

TFT display 00.783.0588

CP Screen CP.150.0444

Touchscreen 00.783.0784

Spacer 82.583.344

Ink fountain roller 91.008.001F

Ink fountain divider 91.008.013F

Plus Feeder C8.016.6615

Manometer 00.580.5484

Sensor 91.110.1321

Sensor C4.110.1321

Motor F2.105.3022

Motor F2.105.3022

Brake F2.105.3022 

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor MV.050.654

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

00.580.4753 Rotary tube

C8.806.021 Valve unit cpl

S9.008.039 Eccentric bush

91.008.067 Bearing bolt DS

00.580.7057 O-seal

87.583.329 Shaft

87.583.328S Tube cpl

87.583.393 Gear DS

87.583.338 Gripper

82.583.391 Gear OS

82.583.339F bearings

00.550.1115 Needle bushing HK35x42x20

00.550.0302 Needle bearing NKI25/20

91.580.344 Spacer

82.583.344 Spacer

87.583.335 Gripper holder

F2.583.337 Gripper

F2.583.397 Compression spring

F2.011.131 Spring support piece

87.583.336 Clamping piece DS

87.583.366 Clamping piece OS

CP.150.0444 Display unit

CP.092.931 Display unit

00.783.0588 TFT display

00.783.0784 Touch-sensitive screen

00.783.0576 Display Receiver board

00.783.0669 Transformer CXA0349

F2.092.932 Distance piece

00.472.0101 Sealing tape

M2.008.151 Ink fountain

91.008.007 Bar

91.008.044 Insulating tape

M2.008.113 Ink fountain divider

M2.008.104 Support DS

00.580.0561 Plug

M2.008.114 Ink fountain divider

M2.008.103 Support OS

M2.008.110 Rail

91.008.037 Compression spring

82.008.144 Bush

F2.008.131F Guide piece cpl

00.580.5746 Compression spring

91.008.016 Connecting link

00.580.5817 Straight pin

91.008.102 Nut

91.008.117 Washer

91.008.118 Washer

91.008.019 Washer

91.008.120 Washer

91.008.121 Washer

91.008.122 Washer

91.008.124 Washer

91.008.125 Washer

91.008.126 Washer

91.008.127 Washer

91.008.128 Washer

91.008.129 Washer

61.186.5321 Coupling piece

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng