hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Forwarding sucker MV.030.073/06
Forwarding sucker MV.030.073/06
Forwarding sucker MV.030.073/06
Forwarding sucker MV.030.073/06
Forwarding sucker MV.030.073/06
Forwarding sucker MV.030.073/06

Forwarding sucker MV.030.073/06

- Tên SP: Bơm hút giấy DS

- HDM-Nr: MV.030.073/06

- Mã cũ: F2.028.160R

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Forwarding sucker MV.030.073

- Tên SP: Bơm hút giấy DS

- HDM-Nr: MV.030.073/06

- Mã cũ: F2.028.160R

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

MV.030.073, MV.030.073, F2.028.160R, bom giay MV.030.073/06

Forwarding sucker MV.030.073, MV.030.073/06

sucker MV.030.073, bom dua giay MV.030.073, bom giay MV.030.073.

sucker F2.028.160R

bơm hút giấy MV.030.073, cuc hut giay F2.028.160R, bom dua giay F2.028.160R

加强递纸吸嘴, 吸嘴 MV.030.073, 吸嘴 F2.028.160R

61.184.1051/02                  4/2-way valve 98.184.1051                                          

61.184.1311                        4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.184.1311/02                  4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.335.001/04                    3/2 Way valve                                   

61.335.004/                         3/2-way valve Kolbenschieberv.                                              

C6.302.502/01                    4/2-way valve 202 750/S6                                            

C6.302.502/04                    4/2-way valve                                   

C6.302.502/05                    4/2-way valve                                   

G2.334.001/06                   2/2 solenoid valve                                          

G2.335.491/01                   5/2-way valve bistabil                                   

G2.335.493/01                   5/2-way valve monostabil                                           

M2.184.1111/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-4-SA, MSEB-3-23VDC                      

M2.184.1121/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA, MSEB-3-23V DC                     

M2.184.1131/05                4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                       

MV.031.589/01                 2/2-way valve                                   

S9.184.1051/02                  4/2-way valve, 61.184.1051/02                   

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng