hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Flux Pen BON-102
Flux Pen BON-102
Flux Pen BON-102
Flux Pen BON-102

Flux Pen BON-102

- Tên SP: Bút trợ hàn

- Mã SP: BON-102

- K/T thân: 12.5mm

- Chiều dài: 187 mm

- Ứng dụng: Solar Energy

- Xuất xứ: BONKOTE - Japan

Liên hệ

Bonkote Flux Pen

BON-102

- Tên SP: Bút trợ hàn

- Mã SP: BON-102

- K/T thân: 12.5mm

- Chiều dài: 187 mm

- Ứng dụng: Solar Energy

- Xuất xứ: BONKOTE - Japan

Ưu điểm: 

1. Kiểm soát được lượng dung dịch bơm ra -> Tránh dư thừa, gây lãng phí.

2. Dung dịch không bị bay hơi khi mở nắp dùng.

3. Có thể mua riền lẻ từng bộ phận để thay thế.

Ứng dụng:

1. Bôi chất trợ hàn để hàn các linh kiện điện tử.

2. Gắn keo dính nhanh, linh kiện điện tử nhỏ.

3. Bôi cồn để làm sạch các mối hàn.

Mũi hàn 500-3C

Mũi hàn 500-4C

Mũi hàn 500-5C

Mũi hàn 500-6C

Mũi hàn 500-8C

Mũi hàn 500-B

Mũi hàn 500-K

Mũi hàn 500-3.5D

Mũi hàn 500-5D

Mũi hàn 500-8D

Mũi hàn 500-4DK

500-B烙铁头,500-K烙铁头, 500-3.5D烙铁头,500-5D烙铁头,500-8D烙铁头,500-3C烙铁头,500-4C烙铁头,500-5C烙铁头,500-6C烙铁头,500-8C烙铁头, 500-4DK烙铁头.

 

Pneumatic cylinder 00.580.3387

Pneumatic cylinder F7.334.003

Pneumatic cylinder L2.334.011

Pneumatic cylinder F4.335.087

Pneumatic cylinder F4.334.046

Pneumatic cylinder 00.580.3910

Pneumatic cylinder F7.817.677

Pneumatic cylinder 00.580.4034

Pneumatic cylinder 00.580.3910

Pneumatic cylinder F4.335.087

Pneumatic cylinder 00.580.4275

Pneumatic cylinder G4.334.004

Pneumatic cylinder 87.334.001

Pneumatic cylinder 87.334.018

Pneumatic cylinder 87.334.010

Pneumatic cylinder 00.580.4615

Pneumatic cylinder 82.005.401

Pneumatic cylinder C3.011.001

Pneumatic cylinder 00.580.2900

Pneumatic cylinder M2.184.1071

Pneumatic cylinder F4.334.036

Pneumatic cylinder F7.335.002

Pneumatic cylinder F7.335.001

Pneumatic cylinder 00.580.3533

Pneumatic cylinder 87.334.008

Pneumatic cylinder 87.334.016

Pneumatic cylinder 00.540.1031

Pneumatic cylinder C2.184.1051

Pneumatic cylinder 87.334.011

Pneumatic cylinder 87.334.012

Pneumatic cylinder 87.334.014

Pneumatic cylinder F7.335.002

Pneumatic cylinder 87.334.001

Pneumatic cylinder 87.334.018

Pneumatic cylinder 87.334.014

Pneumatic cylinder 00.580.4615

Pneumatic cylinder 00.580.3533

Pneumatic cylinder 87.334.016

Pneumatic cylinder C5.006.401F

Cylinder F3.005.116

Cylinder F3.005.117

Cylinder F3.005.118

Sensor F2.110.7187

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor 91.147.7461

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng